You are leaving Lundbeck.com/slo

You have chosen to visit another
Lundbeck website or a third-party website, which is provided as a service to you. Lundbeck does not control content on third-party websites and cannot make representations concerning the accuracy of information on every website you visit. Lundbeck is not responsible for the privacy policy of any third-party website. We encourage you to read the privacy policy of every website you visit.

Click here to proceed to

Cancel

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe za www.lundbeck.com/si

Spletno stran www.Lundbeck.com/si zagotavlja in je last:


LUNDBECK-PHARMA svetovalno podjetje d.o.o.

Titova cesta 8

2000 Maribor

Slovenija


("Lundbeck")


Matična številka podjetja: 5936454000

Telefonska številka: + 386 2 229 45 00

1. Neposredna komunikacija

 

Vsa vprašanja, komentarji, predlogi itd., ki jih lahko posredujete ali pošljete preko spletne strani, v obsegu dovoljenim z veljavno zakonodajo – postanejo in ostanejo last podjetja Lundbeck in se štejejo za nezaupne in nezaščitene informacije, ki jih Lundbeck lahko uporablja po lastni presoji.

2. Omejitev odgovornosti

 

Lundbeck zagotavlja, da si z razumno skrbnostjo prizadeva za točnost in ažurnost vsebine spletne strani, vendar pa so vse informacije na voljo "takšne, kot so", in Lundbeck ne daje nobenih jamstev ali zagotovil v zvezi s točnostjo, zaporedjem, pravočasnostjo ali popolnostjo vsebine spletne strani in lahko kadar koli po lastni presoji spremeni ali nadomesti informacije na spletni strani in spletno stran preneha zagotavljati brez predhodnega obvestila. Spletna stran lahko vsebuje informacije o boleznih in zdravljenju: te informacije so namenjene zgolj splošni seznanitvi in nikoli ne morejo nadomestiti nasveta zdravnika ali drugega kvalificiranega zdravstvenega delavca. V obsegu dovoljenim z veljavno zakonodajo, Lundbeck ne prevzema odgovornosti za kakršno koli neposredno, naključno, posledično, posredno ali kaznovalno škodo, ki bi nastala zaradi dostopa do ali uporabe katere koli vsebine na tej strani, vključno z virusi, ne glede na točnost ali popolnost katere koli take vsebine. Če sumite, da imate zdravstvene težave, vam svetujemo, da se obrnete na svojega zdravnika.

3. Povezave na druge spletne strani

 

Spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb. Lundbeck se odreka kakršnemu koli nadzoru, povezavi z njimi ali podpori teh strani in ne odgovarja za kakršno koli škodo ali poškodbe, ki bi izhajale iz vsebine teh strani. Povezave do drugih spletnih strani so na voljo le kot pomoč, zato vas Lundbeck spodbuja, da preberete pogoje uporabe in izjave o zasebnosti teh spletnih strani tretjih oseb.

4. Pravice intelektualne lastnine

 

Vsebina na tej spletni strani je zaščitena z avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Imena podjetij, trgovska imena, logotipi in vsa imena izdelkov so blagovne znamke v lasti Lundbecka. Vsaka zloraba teh blagovnih znamk je izrecno prepovedana. Vsebine spletne strani ni dovoljeno kopirati razen za osebno in nekomercialno uporabo, v okviru katere pa je potrebno obdržati vsa obvestila glede avtorskih ali drugih pravic. Razen v kolikor je izrecno določeno zgoraj, ni dovoljeno kopiranje, prikazovanje, prenašanje, spreminjanje, reproduciranje ali retransmisija kakršnih koli informacij na tej spletni strani brez izrecnega pisnega soglasja Lundbecka.

5. Otroci

 

Ta spletna stran ni oblikovana ali namenjena nagovarjanju otrok, starih manj kot 18 let. Zavestno ne zbiramo osebno določljivih podatkov od oseb, za katere vemo, da so stare manj kot 18 let. 

6. Merodajno pravo in pristojnost

 

To izjavo o omejitvi odgovornosti in vsebino te spletne strani se presoja po pravu Republike Slovenije brez uporabe kolizijskih pravil. O vsakem sporu, ki izhaja iz ali v zvezi s to izjavo o omejitvi odgovornosti, odloča izključno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji, če ni mogoča sporazumna rešitev.

7. Spremembe in vprašanja

 

Vse spremembe tega dokumenta bodo nemudoma objavljene na tej strani. Če imate dodatna vprašanja v zvezi s tem dokumentom ali spletno stranjo na splošno, se obrnite na nas.

Več o podjetju Lundbeck

Naša znanost

Lundbeck je razvil nekatere izmed terapij, ki jih danes predpisujejo najpogosteje na svetu.

O nas

Globalno farmacevtsko podjetje, ki je specializirano za zdravljenje možganskih bolezni.

Kariere


Naredite svoj naslednji karierni korak z Lundbeckom.