You are leaving Lundbeck.com/slo

You have chosen to visit another
Lundbeck website or a third-party website, which is provided as a service to you. Lundbeck does not control content on third-party websites and cannot make representations concerning the accuracy of information on every website you visit. Lundbeck is not responsible for the privacy policy of any third-party website. We encourage you to read the privacy policy of every website you visit.

Click here to proceed to

Cancel

Fundacija Lundbeck

Največji delničar podjetja Lundbeck

Lundbeck Foundation – Fundacija Lundbeck je največji delničar Lundbecka, ki ima v lasti približno 70% družbe. Fundacija letno dodeli okoli 500 milijonov DKK za podporo raziskavam v medicinskih in naravoslovnih vedah, vključno z največjo svetovno nagrado za raziskave nevroznanosti v višini več kot milijon EUR, The Brain Prize.

Del naše preteklosti, sedanjost ter prihodnosti

Leta 1945 je Grete Lundberg, vdova Hansa Lundbecka, ustanovitelja podjetja Lundbeck, osnovala Fundacijo Lundbeck, ko je donirala velik del lastnih delnic ter preostanek dodelila Fundaciji. To je bila vizionarska poteza, njen cilj pa je bil zagotoviti jasen namen prihodnosti podjetja.

 

Fundacija Lundbeck je danes lastnica 70% podjetja Lundbeck, obe organizaciji pa ostajata povsem neodvisni. Lundbeck je neodvisna enota, ki kotira na borzi v Kopenhagnu, z lastno strukturo upravljanja ter lastnim izvršnim vodstvom ter upravnim odborom. Kljub temu obe organizaciji delita vizijo, kako doseči napredek v nevroznanosti in ustvarjati vrednost, ki se širi skozi naše lokalne ter globalne skupnosti. 

"Smo industrijska fundacija, kar pomeni, da smo kombinacija podjetja in dobrodelne organizacije. Nimamo lastnikov in dohodek iz naše komercialne dejavnosti – po navadi v obliki dividend podjetij, ki jih imamo - se v donacijo usmerja v družbo z različnimi nameni. " Lene Skole, CEO, Fundacija Lundbeck

Kaj Fundacija pomeni za podjetje Lundbeck?

Podjetje je v večinski lasti fundacije, a hkrati kotira na borzi, kar je za Lundbeck zelo pomembno. V času stabilnosti nam fundacija nudi prožnost. V času recesije nam fundacija daje stabilnost. Po drugi strani pa javno kotiranje pomeni, da smo vedno pozorni na spremembe. Zaradi tega edinstvenega modela smo zadovoljni in samozavestni, hkrati pa zanimivi za raziskovalce, bolnike ki jih oskrbujemo ter družbe, v katere smo vpeti.

Najprestižnejša raziskovalna nagrada na svetu: The Brain Prize

Fundacija Lundbeck vsako leto dodeli 10 milijonov DKK (približno 1,3 milijona EUR) enemu ali več raziskovalcem možganov, ki so
prelomno vplivali na možganske raziskave. Nagrado The Brain Prize podelimo enemu ali več znanstvenikom, ki so se odlikovali z izjemnim prispevkom k nevroznanosti in so še vedno dejavni v raziskovanju. Nagrada priznava zelo izviren in vpliven napredek na katerem koli področju raziskav možganov, ki je opredeljen kot raziskovanje različnih vidikov možganov in živčnega sistema v zdravju in bolezni.

Fundacija Lundbeck

Fundacija Lundbeck že več kot 60 let ustvarja močne spremljevalne učinke, ki oživijo odkritja preko vlaganja v poslovanje in znanost na čelu področij, ki so jim najbližja. 

Več o podjetju Lundbeck

Na prvi pogled


Hitri pregled ključnih dejstev in številk pri podjetju Lundbeck.

Naša zgodovina

Dolga in ponosna zgodba je podjetje Lundbeck vodila tja, kjer je danes.


Naša zaveza

Prizadevamo si za napredek v umu – naš večplasten pristop k bolnikom.