You are leaving Lundbeck.com/slo

You have chosen to visit another
Lundbeck website or a third-party website, which is provided as a service to you. Lundbeck does not control content on third-party websites and cannot make representations concerning the accuracy of information on every website you visit. Lundbeck is not responsible for the privacy policy of any third-party website. We encourage you to read the privacy policy of every website you visit.

Click here to proceed to

Cancel

Produkti

Imena in sestavine naših produktov

Lundbeck ima široko paleto zdravil za zdravljenje možganskih bolezni. Z registriranimi zdravili v več kot 100 državah spodbujamo svojo globalno prisotnost po vsem svetu, da lahko inovativne terapije ponudimo ljudem z možganskimi boleznimi.
Področja zdravljenja
Področja zdravljenja Blagovna znamka Učinkovine
Psychosis Rexulti® Brexpiprazole
Clopixol® Zuclopenthixol
Fluanxol® Flupentixol
Depression, Anxiety Cipralex® Escitalopram Oxalate
Brintellix® Vortioxetine
Depression Cipramil® Citalopram
Alzheimer's disease Ebixa® Memantine
Schizophrenia Abilify Maintena® Aripiprazole
Migraine Vyepti® Eptinezumab
Alcohol dependence Selincro® Nalmefene

Poročanje o neželenem učinku zdravila

Poročanje o morebitnih neželenih učinkih zdravil je pomembno, da lahko kontinuirano ocenjujemo koristi in tveganja naših izdelkov ter proaktivno ukrepamo, kadar je to potrebno.

Več o podjetju Lundbeck

Raziskave in razvoj

Naše bistvo so raziskave in razvoj novih in izboljšanih terapij. 

Bolniki

We see patients as people and are committed to support the person behind.

Načrtovani razvoj

Odkrijte naše projekte in učinkovine v razvoju.