You are leaving Lundbeck.com/slo

You have chosen to visit another
Lundbeck website or a third-party website, which is provided as a service to you. Lundbeck does not control content on third-party websites and cannot make representations concerning the accuracy of information on every website you visit. Lundbeck is not responsible for the privacy policy of any third-party website. We encourage you to read the privacy policy of every website you visit.

Click here to proceed to

Cancel

Generalizirana anksiozna motnja

Razumevanje generalizirane anksiozne motnje

Generalizirana anksiozna motnja je mučno bolezensko stanje pretirane zaskrbljenosti, ki ima lahko znaten vpliv na pacientovo osebno, družinsko in zaposlitveno življenje.

Generalizirana anksiozna motnja 

Ljudje z generalizirano anksiozno motnjo so izjemno zaskrbljeni v zvezi s tipičnimi vsakdanjimi stvarmi. Skrbi se pogosto nanašajo na njihove zadolžitve, finance ali zdravje – bodisi lastno zdravje ali zdravje bližnjih.1 Generalizirana anksiozna motnja se razlikuje od običajnih skrbi v tem, da je tesnoba večja, traja dalj časa in je pogosto ne povzroča točno določena skrb.1

Dejstva o generalizirani anksiozni motnji

Generalizirana anksiozna motnja je mučno bolezensko stanje, povezano s pretirano zaskrbljenostjo, ki lahko močno vpliva na bolnikovo osebno, družinsko in zaposlitveno življenje. Te skrbi so pogosto povezane z zadolžitvami, financami ali zdravjem – bodisi lastnim zdravjem ali zdravjem bližnjih.1

Ljudje z generalizirano anksiozno motnjo so zaskrbljeni večino časa, kar je nesorazmerno več od dejanske verjetnosti, da se bo zgodilo nekaj slabega.1

Simptomi generalizirane anksiozne motnje 

Bolniki z generalizirano anksiozno motnjo večino časa čutijo zaskrbljenost.Človeka lahko recimo skrbi glede svoje službe, vodenja gospodinjstva ali zamujanja na dogovorjeno srečanje.1 Skrbi so sicer nesorazmerno večje od dejanske verjetnosti, da se bo zgodilo nekaj slabega, vendar kljub temu težko nadzira svoja čustva.1 Kadar se razreši ena skrb, ga začne skrbeti zaradi nečesa drugega.1

 

Poleg pretirane zaskrbljenosti so pri pacientih z generalizirano anksiozno motnjo opazni simptomi, kot so težave s koncentracijo, občutek, da so na koncu z živci, hitrejša utrujenost in razdražljivost.1 Osebe s to motnjo lahko občutijo tudi fizične simptome, kot so znojenje, slabost in diareja.1

 

Simptomi generalizirane anksiozne motnje se pojavljajo in izginjajo, vendar gre navzlic temu za dolgotrajno (kronično) motnjo in zelo redko se zgodi, da bi pri kom vsi simptomi v celoti minili.1

3,7 %

Na svetu živi ljudi z generalizirano anksiozno motnjo.2

50 %

bolnikov občuti prve simptome pred 39. letom.2

51 %

ljudi z generalizirano anksiozno motnjo je v nekaterih aspektih resno nezmožnih za delo doma in v službi ter funkcioniranje na področju odnosov in družabnega življenja.2

Epidemiologija in obremenitev

Na svetu živi 3,7 % ljudi z generalizirano anksiozno motnjo.2 V državah z visokimi dohodki je pogostejša (5,0 %) kot v tistih z nizkimi (1,6 %).2 Večina ljudi z diagnosticirano generalizirano anksiozno motnjo je srednjih let, vendar so simptomi prisotni v vseh starostnih obdobjih.1,2 Generalizirana anksiozna motnja je pri ženskah dvakrat pogostejša kot pri moških.1

 

Globalna raziskava Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je pokazala, da je 51 % ljudi z generalizirano anksiozno motnjo v nekaterih aspektih resno nezmožnih za delo doma in v službi ter funkcioniranje na področju odnosov in družabnega življenja.2 Bolniki zaradi te motnje v povprečju izostanejo z dela 8 dni na leto.3 Pacienti z generalizirano anksiozno motnjo tudi bolj verjetno poročajo o slabem splošnem počutju in slabi kakovosti življenja kot ljudje brez nje.4

Dejstva o generalizirani anksiozni motnji

Generalizirana anksiozna motnja je pri ženskah dvakrat pogostejša kot pri moških.1

Zaradi generalizirane anksiozne motnje bolniki v povprečju izostanejo z dela 8 dni na leto.3

Ljudje, ki jih skrbi, da imajo sami – ali njihovi bližnji – simptome generalizirane anksiozne motnje, bi se morali za pomoč in nasvet obrniti na svojega zdravnika. 

Diagnoza

Ljudje, ki jih skrbi, da imajo sami – ali njihovi bližnji – simptome generalizirane anksiozne motnje, bi se morali za pomoč in nasvet obrniti na svojega zdravnika. Ta lahko diagnosticira generalizirano anksiozno motnjo na podlagi intervjuja o pacientovih simptomih in doživljanjih. Čeprav gre za relativno pogosto motnjo, je neka študija ugotovila, da je osebni zdravniki niso opazili v 71 % primerov.5 Visoka stopnja napačno postavljenih diagnoz se pripisuje velikemu prekrivanju simptomov z drugimi anksioznimi in razpoloženjskimi motnjami ter dejstvu, da ljudje z generalizirano anksiozno motnjo trpijo tudi zaradi drugih bolezenskih stanj, največkrat socialne fobije.6

 

Zdravila za generalizirano anksiozno motnjo še ni. Za obvladovanje simptomov in izboljševanje kakovosti življenja se uporabljajo farmacevtska sredstva v kombinaciji s podporo, ki jo nudijo zdravstveni strokovnjaki in svojci.7

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  2. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, Alonso J, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465–475.
  3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
  4. Hoffman DL, Dukes EM, Wittchen HU. Human and economic burden of generalized anxiety disorder. Depress Anxiety. 2008;25(1):72–90.
  5. Vermani M, Marcus M, Katzman MA. Rates of detection of mood and anxiety disorders in primary care: a descriptive, cross-sectional study. Prim Care Companion CNS Disord. 2011;13(2):PCC.10m01013.
  6. Newman MG, Przeworski A, Fisher AJ, Borkovec TD. Diagnostic comorbidity in adults with generalized anxiety disorder: impact of comorbidity on psychotherapy outcome and impact of psychotherapy on comorbid diagnoses. Behav Ther. 2010;41(1):59–72.
  7. Bandelow B, Michaelis S, Wedekind D. Treatment of anxiety disorders. Dialogues Clin Neurosci. 2017;19(2):93–107.

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  2. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, Alonso J, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465–475.
  3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.

Več o podjetju Lundbeck

Razumeti bolezni možganov

Pot k zdravim možganom se začne z razumevanjem možganskih bolezni.

Naša znanost

Lundbeck je razvil nekatere izmed terapij, ki jih danes predpisujejo najpogosteje na svetu.

Naša zaveza

Globalno farmacevtsko podjetje, ki je specializirano za zdravljenje možganskih bolezni.