You are leaving Lundbeck.com/slo

You have chosen to visit another
Lundbeck website or a third-party website, which is provided as a service to you. Lundbeck does not control content on third-party websites and cannot make representations concerning the accuracy of information on every website you visit. Lundbeck is not responsible for the privacy policy of any third-party website. We encourage you to read the privacy policy of every website you visit.

Click here to proceed to

Cancel

Depresija

Razumevanje depresije

Depresija je resno bolezensko stanje, ki je povezano s simptomi, kot so melanholija, izguba veselja in energije, težave s koncentracijo in samomorilne misli.

Depresija

 

Depresija je bolezensko stanje, ki je povezano s široko paleto čustvenih, kognitivnih in fizičnih simptomov.1 Omenjeni simptomi vplivajo na vsakdanje življenje. Ljudje, ki trpijo zaradi depresije, nimajo več pravega nadzora nad svojimi razpoloženji ali občutki in se utegnejo skoraj ves čas počutiti slabo. Njihovo stanje se odraža v tem, da težko obdržijo zaposlitev, nadaljujejo s študijem in/ali vzdržujejo svoje družinsko življenje in socialne stike.1-3

 

Depresija lahko prizadene vsakogar, a različni socialni in biološki faktorji lahko povečajo tveganje za razvoj te motnje.1-3 Pri nekaterih ljudeh bolezensko stanje sprožijo stresne izkušnje, kot so bolezen, brezposelnost ali smrt bližnjega.1-3

Dejstva o depresiji

Depresija je ena od bolezni, ki jim v Lundbecku posvečamo največ pozornosti. To je resno bolezensko stanje, ki je povezano z nizom simptomov, vključno z melanholijo, pomanjkanjem energije in samomorilnimi mislimi.1 

Depresija lahko zajema tudi druge simptome, recimo kognitivne težave, kamor med drugim spadajo težave s pomnjenjem in koncentracijo.1 Utegne se zgoditi, da niti pacienti niti zdravstveni strokovnjaki ne uspejo prepoznati kognitivnih simptomov depresije.2

Simptomi of depression

Depresija na različne načine vpliva na bolnike, vsekakor pa je nekaj drugega kot zgolj kratkotrajen človekov občutek, da je ‘na tleh’.3 Zaradi kemičnih sprememb v možganih lahko našteti simptomi vztrajajo več tednov, mesecev ali let. Depresija se izraža kot kombinacija treh skupin simptomov: čustvenih, kognitivnih in fizičnih.

 

Čustveni simptomi, kot so žalost, občutki brezupa in tesnobe so morda najbolj tradicionalno povezani z depresijo.1

 

Fizični simptomi depresije so zelo raznoliki in med drugim vključujejo težave s spanjem, tekom in telesno težo, spolno disfunkcijo in glavoboli, kar je zelo stresno za paciente.1


Kognitivni simptomi vplivajo na pozornost, pomnjenje, sprejemanje odločitev in hitrost razmišljanja. To se negativno odraža na vsakdanjem funkcioniranju, delovni sposobnosti ali učni uspešnosti.2 Raziskava je tudi pokazala, da se lahko kognitivni simptomi, kot so težave s koncentracijo, pozabljivostjo ali neodločnostjo, pojavljajo v deležu, ki predstavlja do 94 % časa trajanja depresivnih epizod.3 Celo pri pacientih, za katere se je ocenilo, da so v fazi izboljšanja bolezni, so bili kognitivni simptomi v povprečju prisotni 39 do 44 % časa.4

 

V najhujših primerih lahko depresija vodi k samomorilnim mislim in samopoškodbenemu vedenju.

300 milijonov

Po ocenah je na svetu ljudi z depresijo.3

1 od 10

posameznik je kdaj odsoten z dela zaradi depresije.4

Simptomi, na katere moramo biti pozorni:

 

 • Občutek nemoči ali brezupa
 • Sovraštvo do sebe
 • Pomanjkanje energije
 • Nezainteresiranost za vsakdanje aktivnosti
 • Spremembe teka ali telesne teže
 • Spremembe spanja (preveč ali premalo spanja)
 • Težave s koncentracijo
 • Ponavljajoče razmišljanje o smrti

Epidemiologija in obremenitev

 

Depresijo je mogoče odkriti pri ljudeh vseh starostnih skupin in socialnih nivojev, tako moških kot ženskah.3-5 Depresija se običajno najprej pojavi pri ljudeh, starih od 20 do 25 let.5 Ocene razširjenosti se močno razlikujejo, toda v večini držav doživlja depresijo od 8 do 12 % prebivalcev.5


Na seznamu Svetovne zdravstvene organizacije je depresija vodilni vzrok nezmožnosti za delo na svetu.3 Ena od študij je ugotovila, da je do 65 % posameznikov, ki trpijo zaradi depresije, ocenilo, da njihovo bolezensko stanje močno zmanjšuje njihovo delovno zmožnost.6 Navzlic velikemu bremenu depresije za posameznike in družbo pa ostaja dejstvo, da se številni bolniki z depresijo ne odločijo za zdravljenje.6-7

Ljudje, ki jih skrbi, da imajo sami – ali njihovi bližnji – simptome depresije, bi se morali za pomoč in nasvet obrniti na svojega zdravnika. 

Diagnoza in nega

 

Ta lahko diagnosticira depresijo, potem ko povpraša bolnika o simptomih, vsakdanjem življenju in družinskem ozadju. Na voljo so številne ocenjevalne lestvice, ki se lahko uporabijo pri identifikaciji simptomov in resnosti depresije. Po postavitvi diagnoze se običajno priporoči kombinacijo različnih terapij, vključno z zdravili, svetovanjem, socialno oporo, telesno vadbo in tehnikami samopomoči.

 

Za depresijo zaenkrat še ni zdravila, so pa na voljo sredstva za zdravljenje simptomov.

 

Nadaljujejo se tudi prizadevanja raziskovalcev. Podpora prijateljev ali družinskih članov je ravno tako zelo pomemben del splošnega poteka zdravljenja. Ljudi, ki so blizu bolniku z depresijo, se močno spodbuja, naj ga pripravijo k temu, da si začne iskati pomoč, ter ga bodrijo, ko naredi prvi korak v tej smeri.

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5). Washington, D.C.: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Hammar Å, Årdal G. Cognitive functioning in major depression – a summary. Front Hum Neurosci 2009; 3: 26.
 3. World Health Organization. Depression fact sheet. 2020. Available at https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/depression. Accessed January 2020.
 4. Conradi HJ, Ormel J, de Jonge P. Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission: a 3-year prospective study. Psychol Med 2011; 41 (6): 1165–1174.
 5. Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Berglund P, et al. The epidemiology of major depressive episodes: results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12 (1): 3–21. Erratum in: Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12 (3): 165.
 6. Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, et al. The global burden of mental disorders: An update from the WHO World Mental Health (WMH) Surveys. Epidemiol Psichiatr Soc 2009; 18 (1): 23–33.
 7. Wang PS, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, et al. Use of mental health services for anxiety, mood, and substance disorders in 17 countries in the WHO world mental health surveys. Lancet 2007; 370 (9590): 841–850.

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5). Washington, D.C.: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Conradi H, Ormel J, De Jonge P. Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission: A 3-year prospective study. Psychol Med 2011; 41(6): 1165-1174.
 3. Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Berglund P, et al. The epidemiology of major depressive episodes: Results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12(1): 3–21. Erratum in: Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12(3): 165.
 4. IDEA: Impact of Depression at Work in Europe Audit Final report. Ipsos Healthcare. October 2012.

Več o podjetju Lundbeck

Naša zgodovina

Dolga in ponosna zgodba je podjetje Lundbeck vodila tja, kjer je danes.

Raziskave in razvoj  

Naše bistvo so raziskave in razvoj novih in izboljšanih terapij.

Vračanje zdravja možganom

Kaj pomenijo zdravi možgani za nas v Lundbecku