You are leaving Lundbeck.com/slo

You have chosen to visit another
Lundbeck website or a third-party website, which is provided as a service to you. Lundbeck does not control content on third-party websites and cannot make representations concerning the accuracy of information on every website you visit. Lundbeck is not responsible for the privacy policy of any third-party website. We encourage you to read the privacy policy of every website you visit.

Click here to proceed to

Cancel

Odgovorno poslovno ravnanje

Ponašamo se s spoštovanjem in integriteto v vsem, kar počnemo

Sledimo svojemu poslovnemu namenu, vodenemu z veljavnimi regulativnimi zahtevami, načeli našega kodeksa ravnanja in težnjami v naši strategiji trajnostnega razvoja. Naš občutek odgovornosti podpira pet glavnih prepričanj: potrpežljivo, pogumno, ambiciozno, strastno in odgovorno.

Naš kodeks ravnanja

Lundbeckove etične standarde določa vodstvo s podporo posebnega odbora za skladnost, ki ga predstavljajo ključne poslovne funkcije. Odbor vsako leto oceni naš etični učinek in sproži potrebne izboljšave. Naš glavni direktor za zagotavljanje skladnosti redno posodablja vprašanja o etiki in skladnosti Revizijskemu odboru upravnega odbora.

 

Naš kodeks ravnanja je temelj naše etike in kulture skladnosti. Zaposlenim izraža naše zaveze in pričakovanja na področjih, ki so ključna za farmacevtsko industrijo.  Vsi zaposleni in tretje osebe, ki delajo v imenu Lundbecka, so dolžne spoštovati kodeks ravnanja in vse strožje lokalne predpise. Read our Third Party Code of Conduct Obligations.

 

Prvič ustanovljen kodeks ravnanja leta 2010 redno posodabljamo. Najnovejša posodobitev v letu 2019 je odražala spremembe notranjih in zunanjih zahtev, vključno s Kodeksom prakse Mednarodne zveze farmacevtskih proizvajalcev in združenj (IFPMA) 2019, s čimer se je izboljšala ureditev, kako farmacevtske družbe sodelujejo z zdravstvenimi delavci.


Takšne spremembe upoštevamo v naših operativnih postopkih za spodbujanje dobre prakse. Posebna poslovna področja delujejo v okviru našega sistema vodenja kakovosti, da nadzirajo tveganja ter nenehno izboljšujejo in izpolnjujejo regulativne zahteve.

Naš kodeks ravnanja

Naš kodeks ravnanja je temelj naše etike in kulture skladnosti.

Usposabljanje, spremljanje in dialog

Vsem zaposlenim zagotavljamo najboljše možne pogoje, da delujejo odgovorno. Vsako leto opravijo podjetniško usposabljanje o našem kodeksu ravnanja in ustreznih postopkih, kar vključuje lokalne razprave o etiki in skladnosti.

 

To podpiramo z revizijami in nenehnim spremljanjem njihovega razumevanja lokalnih zahtev in sprejemanja predlogov za izboljšave procesov. Naši revizorji posredujejo povratne informacije s korektivnimi in preventivnimi ukrepi za zagotovitev lastništva in nadaljnjih ukrepov lokalnega vodstva.

 

Vse spodbujamo k stalnemu dialogu o skladnosti in etiki s svojimi kolegi in vodji. Vendar pa razumemo, da nekateri zaposleni o vprašanjih ali pomislekih morda ne želijo razpravljati odkrito. Na voljo smo, da svetujemo posameznikom, ki jih skrbi, da se zadeva ne obravnava pravilno. Vsak lahko prijavi resne pomisleke glede skladnosti v popolni zaupnosti na Lundbeckovo telefonsko številko za skladnost.

Poročilo o trajnosti

Več o naših ukrepih na področju trajnostne naravnanosti si preberite v spodnjih razdelkih in v najnovejšem sporočilu o napredku Globalnega dogovora ZN.

Skladnost s promocijo

Lokalne oblasti strogo urejajo in nadzirajo promocijo zdravil. Zavezani smo k spoštovanju veljavnih predpisov. To pomeni, vzdrževanje procesov in zagotavljanje obsežnega usposabljanja za zagotovitev, da se promocijske dejavnosti ustrezno pregledajo ​​in odobrijo.

 

Lundbeckov odbor za oglaševanja in promocijo, oceni in odobri promocijsko komunikacijsko gradivo, pripravljeno na našem sedežu. Podružnice so nato odgovorne za zagotovitev, da se promocijski materiali pregledajo in odobrijo v skladu z lokalnimi zakoni, predpisi in industrijskimi kodeksi, preden se gradiva uporabijo na določenem lokalnem trgu.

Davčna politika

Lundbeck je neumorno predan obnovitvi zdravja možganov, da lahko vsak človek deluje po svojih najboljših močeh. Ta namen si prizadevamo v skladu s petimi ključnimi prepričanji, ki vključujejo odgovornost. To pomeni, da pri vsem, kar počnemo, upoštevamo spoštovanje in integriteto, vključno z upoštevanjem veljavnih zakonov, predpisov, smernic in industrijskih standardov. Davčna politika Lundbecka določa načela, s katerimi upravljamo svoje davčne zadeve na skladen in odgovoren način.

Raznolikost in politika vključenosti

Smo raznoliko podjetje, ki je odločeno, da bo gradilo vključujočo visokozmogljivo kulturo, ki vsem zaposlenim omogoča, da brez diskriminacije obogatijo svoje poklicne sposobnosti in kariero. Verjamemo, da je to najboljši način za zagotavljanje ustvarjalnosti, inovativnosti, napredka in medsebojne obogatitve. Raznolikost idej, perspektiv in izkušenj naših zaposlenih je cenjen in nujen del naše konkurenčne prednosti. Korporativno politiko smo sprejeli kot temelj za razprave o raznolikosti in vključenosti med zaposlenimi in vodstvom v več kot 50-ih državah, kjer delujemo.

Spletna povezava za poročanje o neskladnosti poslovanja

Povezava omogoča prijavo pravnih ali drugih resnih morebitnih neskladnosti, ki jih drugače ni mogoče ustrezno nasloviti.

Pravilnik o zasebnosti podatkov

Lundbeck je zavezan k varovanju pravic pacientov, raziskovalnih in poslovnih partnerjev ter naših zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo o osebnih podatkih.

Osebne podatke bomo zbirali in obdelovali samo:

  • kadar imamo določeno potrebo in pravno podlago
  • na transparenten in varen način, ki ščiti zasebnost posameznika

Podatkov ne bomo shranili dlje, kot je to potrebno in takoj ukrepali, da bomo obravnavali kakršno koli zahtevo ali pritožbo, povezano z osebnimi podatki.

Več o podjetju Lundbeck

Trajnost 

Lundbeck ostaja skozi svojo močno strategijo zavezan trajnosti.

Dostop do zdravja možganov

V skladu z WHO stremimo k izboljšanju dostopa do zdravja možganov.

Naša znanost

Lundbeck je razvil nekatere izmed terapij, ki jih danes predpisujejo najpogosteje na svetu.