You are leaving Lundbeck.com/slo

You have chosen to visit another
Lundbeck website or a third-party website, which is provided as a service to you. Lundbeck does not control content on third-party websites and cannot make representations concerning the accuracy of information on every website you visit. Lundbeck is not responsible for the privacy policy of any third-party website. We encourage you to read the privacy policy of every website you visit.

Click here to proceed to

Cancel

Politika zasebnosti

Varovanje zasebnosti osebnih podatkov 

LUNDBECK-PHARMA d.o.o. ("Lundbeck") je trdno zavezan k varovanju zasebnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo. Lundbeck (kot upravljavec podatkov) bo pri obdelavi osebnih podatkov spoštoval veljavno zakonodajo, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (“GDPR”) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

V tej politiki si lahko preberete, kako Lundbeck obdeluje vaše osebne podatke, kadar uporabljate to spletno stran, Lundbeck.com. Če uporabljate Lundbeck.com za prijavo na delovno mesto ali uporabljate našo linijo za skladnost poslovanja (kot zunanjo), preberite politiko o zasebnosti, ki velja posebej za te storitve. Če Lundbeck obdeluje osebne podatke, zbrane preko drugih kanalov kot preko te spletne strani, vas bo Lundbeck posebej obvestil o tem, kako se vaši osebni podatki obdelujejo. Za nekatere posebne dejavnosti obdelave pa lahko preberete več v Poglavju 1. Če imate kakršnakoli vprašanja, se obrnite na Lundbeckovo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov z uporabo kontaktnih podatkov iz Poglavja 6.

1. Lundbeckova obdelava osebnih podatkov

Ko uporabljate Lundbeck.com in funkcije na njej, lahko obdelujemo naslednje osebne podatke o vas, kot je navedeno spodaj.

Vrsta obdelave in kategorije posameznikov Kategorije osebnih podatkov in njihov vir, če je ustrezno Namen obdelave 
Pravna podlaga Razkritje osebnih podatkov, če je ustrezno, in pravna podlaga za razkritje Obdobje hrambe
Naročniki na obvestila za vlagatelje
 • naslov elektronske pošte
 • način obveščanja (vaše nastavitve) 
 • nastavitve glede jezika
 • ali je bila dana privolitev za neposredno trženje in obdelavo osebnih podatkov

zagotavljanje naročenih obvestil po elektronski pošti


neposredno trženje

Pravna podlaga je privolitev, prim. člen 6(1)(a) GDPR ali zakoniti interesi podjetja Lundbeck za zagotavljanje naročenih obvestil po elektronski pošti, prim. člen 6(1)(f) GDPR.

Z namenom stalnega zagotavljanja varnosti naših izdelkov lahko vaše osebne podatke razkrijemo pristojnim lokalnim zdravstvenim organom, poslovnim partnerjem in družbam iz skupine Lundbeck. 

Pravna podlaga za razkritje je:

 • zakonska obveznost iz Zakona o zdravilih in Pravilnika o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicine, s katerima so bili preneseni deli Poglavja 3 Naslova IX Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001, spremenjena z Direktivo 2010/84/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010, prim. člen 6 (1) (c) GDPR; in
 • zagotavljanje visokih standardov kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe in zdravil, prim. člen 9(2)(i) GDPR; in
 • podatki o kazenskih obsodbah: prim. člen 10 GDPR. Lundbeck ocenjuje, da je obdelovanje podatkov o kazenskih obsodbah potrebno za zdravstveno in znanstveno oceno in da se zagotavlja visoke standarde kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe in zdravil
Osebni podatki, ki se nanašajo na naročnino na obvestila za vlagatelje bodo izbrisani takoj zatem, ko se odjavite od naše storitve, razen če hrambo za daljše časovno obdobje zahteva veljavna zakonodaja.
Uporabniki obrazca “Kontaktirajte nas” (PV (farmakovigilanca))

Če uporabniki spletnega mesta Lundbeck.com uporabijo  “kontaktni obrazec” za poročanje o stranskih učinkih in neželenih dogodkih v zvezi z našimi zdravili (kot bolniki), bomo od takšnega bolnika pridobili naslednje podatke:

 • kontaktne podatke (ime in priimek/začetnice, naslov, naslov e-pošte)
 • država
 • podatki glede datuma rojstva, starosti/starostne skupine, spola 
 • podatki glede zdravja in zdravil 
 • podatki glede spolnega življenja/spolne usmerjenosti (samo če so zagotovljeni in relevantni*)
  * Praviloma ta kategorija podatkov ni posebej zahtevana in se jih ne zbira, ampak so zajeti in obdelovani samo, če so zagotovljeni v zvezi s poročanjem o neželenem dogodku in relevantni za zdravstveno in znanstveno oceno ter ovrednotenje primera
 • podatki glede kazenskih obsodb / kaznivih dejanj (samo če so zagotovljeni in relevantni*) *Praviloma ta kategorija podatkov ni posebej zahtevana in se jih ne zbira, ampak so zajeti in obdelovani samo kot del poročila o neželenem dogodku v zvezi s pravnim sporom ali zavarovalnim primerom ali kjer so ti podatki relevantni za zdravstveno in znanstveno oceno in ovrednotenje primera
 • Drugi osebni podatki, ki so vsebovani v sporočilu ali priloženem dokumentu


Zdravstveni delavci in posamezniki, ki poročajo v imenu bolnikov:

 • Kontaktni podatki (ime in priimek/začetnice, naslov, naslov e-pošte)
 • država
 • poklic v zdravstvu / naziv (samo za zdravstvene delavce)
 • drugi osebni podatki, ki so vsebovani v sporočilu ali v predloženem dokumentu

Vir podatkov, ki so pridobljeni prek obrazca “Kontaktirajte nas” (PV) je sorodnik/posameznik ali zdravstveni delavci, ki poročajo v vašem imenu in javno dostopni viri, kot so spletna mesta ali družabna omrežja (praviloma ti viri niso spremljani). Vendar pa so na podlagi zadevnih pravil zaposleni v podjetju Lundbeck, ki nenamenoma zaznajo neželene dogodke v javno dostopnih virih (npr. na družabnih omrežjih), dolžni te poročati podjetju Lundbeck.

Zbiranje in obdelovanje vaših osebnih podatkov s strani Lundbeck-Pharma d.o.o. je pravno zahtevano. Dolžni smo voditi evidenco, spremljati in analizirati neželene dogodke, ki so sporočeni podjetju Lundbeck in izvesti zdravstveno in znanstveno oceno kakršnegakoli neželenega dogodka, ki je lahko povezan z Lundbeckovim izdelkom. To se dela z namenom zagotavljanja visokih standardov kakovosti, izboljšanja skrbi za bolnike in njihove varnosti ter da se oceni razmerje med tveganji in koristmi zdravil


Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo vaših osebnih podatkov s strani Lundbeck so:

 • zakonske obveznosti na podlagi Zakona o zdravilih in Pravilnika o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicine, s katerima so bili preneseni deli Poglavij 1 in 3 Naslova IX Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001, spremenjena z Direktivo 2010/84/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010, prim. člen 6 (1) (c) GDPR;
 • zagotavljanje visokih standardov kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe in zdravil, prim. člen 9(2)(i) GDPR; in
 • podatki o kazenskih obsodbah: prim. člen 10 GDPR. Lundbeck ocenjuje, da je obdelovanje podatkov o kazenskih obsodbah (kjer je to relevantno) potrebno za zdravstveno in znanstveno oceno in da se zagotavlja visoke standarde kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe in zdravil

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo 

 • našim povezanim osebam znotraj skupine Lundbeck 
 • drugim prejemnikom z namenom obravnave vaše zahteve, odvisno od vaše poizvedbe.

Pravna podlaga za razkritje je, odvisno od vaše poizvedbe, lahko pogodba (člen 6(1)(b) GDPR), privolitev (členi 6(1)(a) in 9(2)(a) GDPR), izpolnitev zakonske obveznosti (člen 6(1)(c)) in/ali zakoniti interesi podjetja Lundbeck za zagotavljanje zahtevane storitve in obravnavo vaše poizvedbe, prim. člen 6(1)(f) GDPR.

V skladu z veljavno zakonodajo glede farmakovigilance smo dolžni hraniti vaše osebne podatke najmanj ves čas obstoja izdelka in še nadaljnjih 10 let. Vendar pa je hramba osebnih podatkov lahko tudi daljša, kadar pravo EU ali nacionalno pravo tako zahteva.
Uporabniki obrazca “Kontaktirajte nas” (druge poizvedbe, ne PV (farmakovigilanca))
 • ime in priimek, telefonska številka, naslov e-pošte
 • ime organizacije 
 • država
 • drugi osebni podatki, ki so vsebovani v sporočilu ali v predloženem dokumentu
 • vrsta zahtevane storitve, če obstaja

zagotavljanje zahtevane storitve


obravnava poizvedovanjPravna podlaga je zakoniti interes  podjetja Lundbeck za zagotavljanje zahtevane storitve in obravnavo poizvedovanj, vključno s preiskavami v zvezi s tem, prim. člen 6(1)(f) GDPR.
 


Vaše osebne podatke lahko razkrijemo

 •  našim povezanim osebam znotraj skupine Lundbeck 
 • drugim prejemnikom z namenom obravnave vaše zahteve, odvisno od vaše poizvedbe. 

Pravna podlaga za razkritje je, odvisno od vaše poizvedbe, lahko pogodba (člen 6(1)(b) GDPR), privolitev (členi 6(1)(a) in 9(2)(a) GDPR), izpolnitev zakonske obveznosti (člen 6(1)(c)) in/ali zakoniti interesi podjetja Lundbeck za zagotavljanje zahtevane storitve in obravnavo vaše poizvedbe, prim. člen 6(1)(f) GDPR.

 

Osebni podatki, ki se nanašajo na vaše zahteve in poizvedbe bodo izbrisani takoj po tem, ko vam bomo odgovorili, razen če hrambo za daljše obdobje zahteva veljavna zakonodaja.
Uporabniki, ki naročijo Lundbeck Magazine
 • Ime in priimek, naslov e-pošte, telefonska številka, naslov
 • naziv
 • podjetje
 • status (npr. študent, zaposlen ipd.)
 • vrsta naročene storitve pri podjetju Lundbeck (Lundbeck Magazine)
 • ali je bila podana privolitev za neposredno trženje in obdelavo osebnih podatkov
 • zagotavljanje izvodov revije Lundbeck Magazine, kot je naročena
 • neposredno trženje
Pravna podlaga je privolitev, prim. člen 6(1)(a) GDPR in zakoniti interesi podjetja Lundbeck za zagotavljanje revije Lundbeck Magazine kot je naročena, prim. člen 6(1)(f) GDPR.
  Osebni podatki, ki se nanašajo na vaše naročilo revije Lundbeck magazine bodo izbrisani najkasneje 1 mesec po tem, ko smo vam poslali naročeno revijo Lundbeck Magazine. 
Vsi obiskovalci spletnega mesta (prek piškotkov) 

Z uporabo piškotkov lahko zbiramo podatke glede tega, kako uporabljate spletno mesto lundbeck.com in vaše vedenje na spletu. Vrste zbiranih osebnih podatkov so: 

 • IP naslov, vključno z lokacijo omrežja
 • podatki o vašem računalniku
 • tip brskalnika
 • besede pri iskanju
Uporabljamo nujno potrebne piškotke, funkcionalne piškotke, statistične piškotke in piškotke za trženje. Celoten opis teh piškotkov je na voljo v Politiki piškotkov.

Pravna podlaga je privolitev, prim. člen 6(1)(a) GDPR.


Za nujno potrebne piškotke je pravna podlaga člen 6(1)(f) GDPR.


Lundbeck ima zakoniti interes za zagotavljanje spletne strani in funkcionalnosti uporabnikom.

Podatke, ki so zbrani prek piškotkov lahko delimo z našimi ponudniki piškotkov, ki so tretje stranke, vključno prek vtičnikov. V nekaterih primerih se bo Lundbeck štel za skupnega upravljavca s temi tretjimi osebami. Več o tem lahko preberete in najdete povezavo na obvestila o zasebnosti the tretjih strank v naši Politiki piškotkov. Piškotki in povezane zbirke osebnih podatkov bodo izbrisane kot je opisano v Politiki piškotkov, razen če hrambo za daljše obdobje zahteva veljavna zakonodaja.

Če podjetje Lundbeck pridobi osebne podatke preko drugih kanalov in ne preko te spletne strani, vas bo posebej obvestilo o načinu obdelave vaših osebnih podatkov. Za dodatne informacije o posebni obdelavi osebnih podatkov, ki so zbrani ali pridobljeni preko drugih kanalov/naprav/tretjih oseb poleg spletnega mesta Lundbeck.com, lahko kliknete spodaj. 

 

2. Prostovoljno / obvezno posredovanje podatkov

 

Ko osebne podatke zbiramo neposredno od vas, npr. prek kontaktnih obrazcev ali ko se naročite na revijo Lundbeck ali na obvestila za vlagatelje, osebne podatke posredujete prostovoljno. Podatkov nam niste dolžni posredovati. Posledice neposredovanja osebnih podatkov so, da vam ne moremo zagotoviti storitve ali vam pomagati v zvezi s poizvedbo, ki jo zahtevate.

3. Lundbeckova uporaba obdelovalcev podatkov

 

Lundbeck uporablja obdelovalce podatkov (npr. podjetja za gostovanje, IT ponudnike, vključno za namen piškotkov, svetovalce, poslovne partnerje in člane naše skupine Lundbeck), zato se lahko vaši osebni podatki posredujejo, obdelajo in hranijo s strani teh tretjih oseb, ki jih je najel Lundbeck in ki bodo v Lundbeckovem imenu obdelovali vaše podatke in pomagali pri zagotavljanju vsebine in storitev, ki jih uporabljate ali zahtevate. Lundbeck bo te neodvisne ponudnike obvezal, da varujejo zaupnost vaših podatkov ter sprejmejo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito vaših podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo ali spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem ali zlorabo ali drugo nezakonito obdelavo. 

4. Prenos podatkov v države izven EU/EGP

 

Osebne podatke lahko prenesemo v druge države, za katere Evropska Komisija še ni določila, da imajo ustrezno raven varstva podatkov. Lundbeck bo zagotovil, da se bodo taki prenosi izvajali v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, vključno z GDPR. 

 

Če prejemnik sprejme standardne pogodbene klavzule EU, se lahko prenosi izvedejo v države zunaj EU/EGP. Prenos se lahko izvede tudi, če je prejemnik v državi, ki zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov (glej celoten seznam teh “varnih držav” na spletnem mestu Komisije EU). Če se vaši osebni podatki prenesejo drugim povezanim družbam skupine Lundbeck, bo prenos temeljil na internih sporazumih skupine Lundbeck (ali zavezujočih poslovnih pravilih, ko bodo implementirana). Več informacij lahko dobite tako, da kontaktirate Lundbeck preko kontaktnih podatkov v Poglavju 6.

 

Za PV (farmakovigilančne) podatke, ki jih Lundbeck posreduje zdravstvenim organom v državah zunaj EU/EGP, je pravna podlaga člen 49 (1) (d) GDPR (prenos je potreben zaradi pomembnih razlogov javnega interesa).

5. Vaše pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

 

Lundbeck je sprejel vse potrebne in ustrezne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov in zagotovitev vaših pravic kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

V skladu z GDPR in slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, imate določene spodaj opisane pravice. Upoštevajte, da lahko nekatere omejitve veljajo za vašo sposobnost uveljavljanja teh pravic.

 

Če želite uveljaviti katero od svojih pravic, kot je opisano, kontaktirajte Lundbeck z uporabo kontaktnih podatkov iz Poglavja 6).

 

Pravica dostopa

Imate pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki jih Lundbeck obdeluje o vas. Lundbeck mora uvodoma brezplačno ali po elektronski poti predložiti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, če je bila zahteva predložena v elektronski obliki, ki je splošno uporabljana.

 

Pravica do popravka 

Imate pravico do popravka vaših netočnih osebnih podatkov, vključno z dopolnitvijo nepopolnih osebnih podatkov.

 

Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Imate pravico do izbrisa osebnih podatkov v zvezi z vami. 

 

Pravica do omejitve 

Imate pravico omejiti Lundbeckovo obdelavo osebnih podatkov v zvezi z vami. 


Pravica do prenosljivosti podatkov 

Če obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi in se obdelava izvaja na avtomatiziran način, imate pravico pridobiti osebne podatke, ki se nanašajo na vas, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Če je tehnično izvedljivo, imate pravico, da te osebne podatke brez oviranja s strani Lundbecka, posredujete tretji osebi.

 

Pravica do ugovora 

Iz razlogov, ki se nanašajo na vaš položaj, imate pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki temeljijo na zakonitih interesih kot pravni podlagi za obdelavo (kot je določeno v členu 6 (1) (f) GDPR in 32. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi te določbe. Kadar uveljavite to pravico do ugovora, mora Lundbeck prenehati obdelovati osebne podatke, razen če Lundbeck izkaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, za takšno trženje, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kadar ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja, mora Lundbeck prenehati obdelovati osebne podatke za te namene. 


Obdelava na podlagi privolitve 

Če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, jo lahko kadar koli prekličete. Upoštevajte, da to ne vpliva na Lundbeckovo obdelavo vaših osebnih podatkov pred preklicem vaše privolitve.


Vložitev pritožbe 

Če Lundbeck vaše pritožbe ne bo rešil zadovoljivo, se lahko odločite za pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Informacijski pooblaščenec

Telefonska številka: 01 230 97 30

E-poštni naslov: gp.ip@ip-rs.si

Spletna stran: https://www.ip-rs.si/

6. Kontaktni podatki za Lundbeck in Lundbeckovo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov

 

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z Lundbeckovo obdelavo osebnih podatkov, se obrnite na Lundbeckovo pooblaščeno ali kontaktno osebo za varstvo podatkov. 

 

(na voljo v angleškem jeziku)


H. Lundbeck A/S

Za: Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Ottiliavej 92500 ValbyDanska
Elektronski naslov: dataprivacy@lundbeck.com

Telefonska številka: + 45 3630 1311 (prosite za Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov).


(na voljo v slovenskem jeziku)


Lundbeck Pharma d.o.o.

Ranka Rapaić Golc

Titova cesta 82000 Maribor

Elektronski naslov: slovenia@lundbeck.com

Telefonska številka: +386 2 229 45 00

 

Če se obrnete na našo pooblaščeno ali kontaktno osebo za varstvo podatkov, bo Lundbeck obdelal osebne podatke, ki nam jih posredujete v svoji zahtevi, z namenom obdelave in odgovora na vašo zahtevo. 

Tukaj preberite naše obvestilo o zasebnosti v zvezi s to obdelavo.

Več o podjetju Lundbeck

Trajnost 

Lundbeck ostaja skozi svojo močno strategijo zavezan trajnosti.

O nas

Globalno farmacevtsko podjetje, ki je specializirano za zdravljenje možganskih bolezni.

Kariere


Naredite svoj naslednji karierni korak z Lundbeckom.