You are leaving Lundbeck.com/slo

You have chosen to visit another
Lundbeck website or a third-party website, which is provided as a service to you. Lundbeck does not control content on third-party websites and cannot make representations concerning the accuracy of information on every website you visit. Lundbeck is not responsible for the privacy policy of any third-party website. We encourage you to read the privacy policy of every website you visit.

Click here to proceed to

Cancel

Načrtovani razvoj

Terapije in razvoj

Naše raziskovalne in razvojne skupine so usmerjene v raziskave mehanizmov možganskih bolezni. Skupaj gremo k edinstvenemu cilju, da zagotovimo nove terapije, ki na novo opredelijo standard oskrbe bolnikov in obravnavajo področja možganske bolezni, kjer opažamo največjo potrebo.
Projekt Področje Faza I Faza II Faza III Vložitev zahtevka za odobritev
Eptinezumab (anti-CGRP mAb) Migraine prevention Filing

Mehanizem delovanja

Eptinezumab je monoklonsko protitelo proti imunoglobulinu G1 (IgG1), ki se veže na peptid, povezan s človeškim genom za kalcitonin (CGRP), z visoko specifičnostjo in visoko afiniteto za α- in β-obliko CGRP. CGRP je signalna molekula v patofiziologiji migrene in glavobola grozdov.

Eptinezumab (anti-CGRP mAb) Episodic cluster headache 3

Mehanizem delovanja

Eptinezumab je monoklonsko protitelo proti imunoglobulinu G1 (IgG1), ki se veže na peptid, povezan s človeškim genom za kalcitonin (CGRP), z visoko specifičnostjo in visoko afiniteto za α- in β-obliko CGRP. CGRP je signalna molekula v patofiziologiji migrene in glavobola grozdov.

Brexpiprazole* Agitation in Alzheimer's disease (AADAD) 3

Mehanizem delovanja

Brekspiprazol je majhna molekula in močan modulator aktivnosti serotonina in dopamina. Deluje kot delni agonist na serotoninergičnih 5-HT1A in dopaminergičnih D2 receptorjih ter kot antagonist na serotoninergičnih 5-HT2A in noradrenergičnih α1B / α2C receptorjih. Sistemi serotoninskih, dopaminskih in noradrenalinskih nevrotransmiterjev so lahko vpleteni v vedenjske simptome demence, vključno z agitacijo.

*Upravljanje življenjskega cikla. V partnerstvu z Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc.

Brexpiprazole* PTSD 3

Mehanizem delovanja

Brekspiprazol je majhna molekula in močan modulator aktivnosti serotonina in dopamina. Deluje kot delni agonist na serotoninergičnih 5-HT1A in dopaminergičnih D2 receptorjih ter kot antagonist na serotoninergičnih 5-HT2A in noradrenergičnih α1B / α2C receptorjih. Sistemi serotoninskih, dopaminskih in noradrenalinskih nevrotransmiterjev so lahko vpleteni v vedenjske simptome demence, vključno z agitacijo.

*Upravljanje življenjskega cikla. V partnerstvu z Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc.

Brexpiprazole* Borderline Personality DIsorder 2

Mehanizem delovanja

Brekspiprazol je majhna molekula in močan modulator aktivnosti serotonina in dopamina. Deluje kot delni agonist na serotoninergičnih 5-HT1A in dopaminergičnih D2 receptorjih ter kot antagonist na serotoninergičnih 5-HT2A in noradrenergičnih α1B / α2C receptorjih. Sistemi serotoninskih, dopaminskih in noradrenalinskih nevrotransmiterjev so lahko vpleteni v vedenjske simptome demence, vključno z agitacijo.

*Upravljanje življenjskega cikla. V partnerstvu z Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc.

Aripiprazole 2-month injectable* Schizophrenia + Bipolar I disorder 1

Mehanizem delovanja

Aripiprazol je majhna molekula. Deluje kot delni agonist dopaminergičnih D2 in serotoninergičnih 5-HT1A receptorjev in kot antagonist serotoninergičnih receptorejv 5-HT2A. Dvomesečna formulacija bo služila kot možnost zdravljenja pri bolnikih s shizofrenijo ali bipolarno motnjo I, kjer je potrebno dolgotrajno zdravljenje.

Lu AG06466 (MAGL inhibitor) PTSD 1

Mehanizem delovanja

Lu AG06466 is a small molecule expected to be highly brain-penetrant. Lu AG06466 is a highly selective inhibitor of monoacylglycerol lipase (MAGL), the primary enzyme responsible for the degradation of the endocannabinoid ligand 2-arachidonoylglycerol (2-AG). Enhancing the actions of 2-AG may produce beneficial effects across a range of symptoms including stress, anxiety and hyperarousal; symptoms which are relevant to PTSD.

*MAGL: Monoacylglycerol lipase. PTSD study has been initiated, additional phase 1b studies within psychiatry/neurology will be explored during 2021.

Lu AG06479 (MAGL inhibitor) Psychiatry + Neurology 1

Mehanizem delovanja

Lu AG06479 je majhna molekula, za katero se pričakuje, da bo močno prodrla v možgane. Lu AG06466 je zelo selektiven zaviralec monoacilglicerol lipaze (MAGL), primarnega encima, odgovornega za razgradnjo endokanabinoidnega liganda 2-arahidonoilglicerola (2-AG). Izboljšanje ravni 2-AG je izvedljiv pristop za obnovitev homeostaze v možganih.

* MAGL: Monoacilglicerol lipaza. Začela se je raziskava v PTSM, v letu 2021 bodo raziskane dodatne raziskave faze 1b na področju psihiatrije / nevrologije.

Lu AF82422 (anti-alpha-synuclein mAb) Synucleinopathies (MSA) 1

Mehanizem delovanja

Lu AF82422 je monoklonsko protitelo, usmerjeno proti alfa-sinukleinu. Smatra se, da ima napačno zlaganje, agregacija in zunajcelično širjenje alfa-sinukleina pomembno vlogo pri patologiji in napredovanju Parkinsonove bolezni in drugih nevrodegenerativnih motnjah.

Lu AF28996 (D1-D2 agonist) Parkinson's disease 1

Mehanizem delovanja

Lu AF28996 je majhna molekula z agonističnimi lastnostmi do receptorjev D1 in D2. Usklajena stimulacija dopaminergičnih receptorjev D1 in D2 ima lahko pomembno vlogo pri motoričnem nadzoru bolnikov s Parkinsonovo boleznijo.

Lu AG09222 (anti-PACAP mAb) Migraine 1

Mehanizem delovanja

LU AG09222 je monoklonsko protitelo, razvito z namenom zaviranja hipofiznega adenilat ciklaza aktivirajočega polipeptida (PACAP), za preprečevanje migrene. PACAP se je pojavil kot signalna molekula v patofiziologiji migrene.

* PACAP: hipofizni adenilat ciklaza aktivirajoči polipeptid.

Lu AF87908 (anti-Tau mAb) Tauopathies 1

Mehanizem delovanja

Lu AF87908 (Tau mAb) je monoklonsko protitelo, usmerjeno proti patološki obliki beljakovine tau, ki naj bi igralo ključno vlogo pri razvoju in napredovanju Alzheimerjeve bolezni in drugih nevrodegenerativnih motenj.

Več o podjetju Lundbeck

Raziskave in razvoj

Naše bistvo so raziskave in razvoj novih in izboljšanih terapij.

Vračanje zdravja možganom

Kaj pomenijo zdravi možgani za nas v Lundbecku

Razumeti bolezni možganov

Pot k zdravim možganom se začne z razumevanjem možganskih bolezni.