You are leaving Lundbeck.com/slo

You have chosen to visit another
Lundbeck website or a third-party website, which is provided as a service to you. Lundbeck does not control content on third-party websites and cannot make representations concerning the accuracy of information on every website you visit. Lundbeck is not responsible for the privacy policy of any third-party website. We encourage you to read the privacy policy of every website you visit.

Click here to proceed to

Cancel

Vrednostna veriga

Od ideje do bolnika

Razvoj inovativnih in varnih načinov zdravljenja je zapleten. Da se novo zdravilo premakne skozi farmacevtsko vrednostno verigo in je na voljo bolnikom, od zamisli do odobritve zdravljenja, traja približno 10-15 let. 

Raziskave

V raziskavah odkrivamo nove ciljne bolezni ter vzpostavljamo in potrjujemo razumevanje mehanizma delovanja novih, primerno varnih zdravil. Raziskovanje novih načinov zdravljenja zahteva globok vpogled v bolezen in v spregledane potrebe bolnikov. Raziskovalci se trudijo razumeti osnovno biologijo bolezni in opredeliti nove cilje v možganih. Nove snovi izbiramo glede na učinkovitost. Preden jih izberemo za razvoj novih zdravil, jih varnostno in tolerančno preizkusimo. 

Razvoj zdravil 

Na področju razvoja zdravil izvajamo klinične študije po vsem svetu, da bi vzpostavili dokaze za nove kandidate za zdravila. V znanstvene razprave vključujemo strokovnjake za zdravstveno varstvo, da bi izboljšali razumevanje naših kliničnih rezultatov in si prizadevamo za razvoj varnih, zanesljivih in učinkovitih proizvodnih procesov. Varovanje pravic, varnosti in dobrega počutja udeležencev študije je najpomembnejše. 

 

Z neprestanim spremljanjem ocenjujemo varnost, kakovost in učinkovitost naših izdelkov. O svojih dejavnostih ter ugotovitvah nenehno obveščamo regulativne organe. Poročanje zdravstvenih delavcev in bolnikov o možnih neželenih učinkih je izjemnega pomena. Nenehno ocenjevanje prednosti in tveganja, ki zadevajo naše izdelke, je poglavitnega pomena. To nam omogoča zagotoviti proaktivne ukrepe.

Proizvodnja 

Proizvodni proces ima tri glavne faze: kemično proizvodnjo, v kateri proizvajamo aktivne farmacevtske sestavine (API); glavno farmacevtsko proizvodnjo, kjer proizvajamo končne izdelke ter proizvodnjo končnega blaga, kjer blago pakiramo. Prizadevamo si ustvariti najboljšo dobavno verigo v farmacevtski industriji s stalnim izboljševanjem zanesljivosti, kakovosti in stroškov. Več kot 100 milijonov končnih izdelkov letno pošiljamo distributerjem, trgovcem na debelo in bolnišnicam s tesnim sodelovanjem preko naših prodajnih podružnic po vsem svetu.

 

Trženje

Naši izdelki so registrirani v več kot 100 državah po vsem svetu. Pripravljamo in izvajamo znanstvene in promocijske dogodke, s katerimi izobražujemo zdravnike o varni in učinkoviti uporabi naših izdelkov. V dejavnosti vključujemo odločevalce in jim s tem omogočamo dati prednost psihiatričnim in nevrološkim motnjam ter argumentirati družbeno vrednost naših izdelkov na podlagi temeljitih ocen.

Prodaja

V prodaji obveščamo in izobražujemo ključne deležnike, ki so odgovorni za ravnanje z zdravili na recept. Imamo prodajne predstavnike v več kot 50 državah. Namen sodelovanja z zdravstvenimi delavci je zagotoviti pravilno razumevanje naših izdelkov in njihove uporabe. Sodelujemo s strokovnjaki ter vodilnimi akterji, ki jih vključujemo kot govornike na izobraževalnih dogodkih, kjer izmenjujemo informacije z namenom povečanja skrbi za bolnike. 

 

Razvoj naših zdravil se pogosto nadaljuje po prvotni odobritvi zdravila. Glede na naše znanje o molekulah jih pogosto skušamo preučevati na podlagi številnih indikacij, kjer verjamemo, da imajo potencialni učinek. Veliko časa in sredstev namenjamo temu, da v celoti razvijemo zdravila v skladu z njihovim medicinskim potencialom.

Več o podjetju Lundbeck

Naša zaveza

Prizadevamo si za napredek v umu – naš večplasten pristop k bolnikom.

Vaša služba

Neprestano iščemo posameznike s talentom, pogumom in strastjo.

Trajnost 

Lundbeck ostaja skozi svojo močno strategijo zavezan trajnosti.