You are leaving Lundbeck.com/slo

You have chosen to visit another
Lundbeck website or a third-party website, which is provided as a service to you. Lundbeck does not control content on third-party websites and cannot make representations concerning the accuracy of information on every website you visit. Lundbeck is not responsible for the privacy policy of any third-party website. We encourage you to read the privacy policy of every website you visit.

Click here to proceed to

Cancel

Dostop do zdravja možganov

Predani izboljšanju zdravja možganov

Predani smo izboljšanju dostopa do zdravja možganov v skladu s pravom Svetovne zdravstvene organizacije do zdravstvenih načel. Raziskave nenehno nadgrajujemo, da bi ljudem omogočili na voljo inovativna zdravila in olajšali njihovo dostopnost. Delujemo tako, da povečujemo sprejemljivost možganskih bolezni in zaščitimo kakovost naših zdravil.

Pravica do zdravstvenih načel

Na podlagi več kot 70-letnih izkušenj na področju raziskav, razvoja in proizvodnje zdravil za zdravljenje možganskih bolezni združuje Lundbeck svoje korporativne ukrepe vse bolj v Strategijo dostopa do možganov. To odraža štiri pravice WHO glede zdravstvenih načel: razpoložljivost, dostopnost, sprejemljivost in dobra kakovost.

 

V vsakem od teh načel smo opredelili svoje težnje. Nadgradili bomo svoje trenutne ukrepe z novimi pobudami v naslednjih letih:

 

  • Razpoložljivost: Svoje strokovno znanje uporabljamo za reševanje bremena možganskih bolezni in še naprej skrbimo za dostopnost ustreznih zdravil.
  • Dostopnost: Dostopnost naših zdravil spodbujamo z odpravljanjem diskriminatornih, fizičnih, ekonomskih in informacijskih ovir.
  • Sprejemljivost: Izboljšujemo pariteto duševnega zdravja, zmanjšujemo stigmo, podpiramo nacionalna prizadevanja za preprečevanje samomorov in izboljšujemo kulturno sprejemljivost možganskih bolezni.
  • Dobra kakovost: Nudimo kakovostna zdravila, ščitimo bolnikovo varnost in boj proti ponarejenim zdravilom.

Razpoložljivost

Lundbeck se ukvarja z raziskavami in razvojem, proizvodnjo, trženjem in prodajo inovativnih zdravil. Gradimo na trdnem znanstvenem razumevanju možganskih bolezni, kjer razvijamo transformativna zdravila, in na svoji globalni prisotnosti, da bi ljudem, ki živijo s psihiatričnimi in nevrološkimi boleznimi, ponudili inovativne terapije.

 

To so resne in življenjsko nevarne bolezni, ki vplivajo na kakovost življenja bolnikov in njihovih svojcev. V zadnjih 50-ih letih je prišlo do revolucionarnih sprememb v možnostih zdravljenja, vendar to še vedno ostaja velika nezadovoljena potreba.

 

Lundbeck ostaja zavezan doseči inovacije, ki jih potrebujejo pacienti. Neumorno si prizadevamo za napredovanje nevroznanosti, razvijanje novih načinov zdravljenja, ki spreminjajo življenje, in podpiranje skupnosti pacientov. Vse, kar počnemo, služi našemu splošnemu namenu, da obnovimo zdravje možganov in preoblikujemo življenje milijonov ljudi, ki živijo z boleznimi možganov.

Letno poročilo

Več o poslovnih dejavnostih podjetja Lundbeck preberite v našem zadnjem letnem poročilu.

Duševno zdravje in preprečevanje samomora

Priporočila in zaveza podjetja Lundbeck.

Dostopnost

 

Številna podjetja so zaradi svoje visoko tvegane narave zmanjšala naložbe ali celo opustila raziskave v okviru bolezni možganov. Lundbeck je neumorno vzdrževal svojo pozornost na tem kritičnem področju medicine.

 

V prihodnjih letih bomo sprejeli dodatne ukrepe za obravnavo diskriminatornih, fizičnih, gospodarskih in informativnih ovir, da bi zagotovili dostopnost varnih in učinkovitih načinov zdravljenja možganske bolezni.

 

Priznavamo izzive, s katerimi se zdravstveni sistemi soočajo pod pritiskom naraščajočih potreb, in prepoznavamo zaskrbljenost zaradi cenovne dostopnosti inovativnih zdravil. Vendar ostajamo odločni, da naša komercializacija izboljšanih načinov zdravljenja ustvarja vrednost za paciente, družbe in vlagatelje.

 

Vodenje trajnostnega podjetja zahteva, da vlagamo v nova in boljša zdravljenja bolnikov, hkrati pa zmanjšujemo družbeno breme in zagotavljamo konkurenčno donosnost delničarjem. Vrednost, ki jo ustvarjamo z našimi trženimi zdravili, nam omogoča ponovno vlaganje v raziskave in razvoj novih in boljših načinov zdravljenja.

Sprejemljivost

 

Prizadevamo si za izboljšanje kulturne sprejemljivosti možganskih bolezni, izboljšanje paritete duševnega zdravja, zmanjšanje stigme, podpiranje ozaveščenosti o bolezni in nudenje izobraževanja. Končni upravičenci so tisti z boleznijo možganov in njihovi negovalci.

 

Lundbeck sodeluje z zagovorniškimi skupinami, vključno z Mednarodnim združenjem za preprečevanje samomorov in Svetovno federacijo za duševno zdravje, GAMIAN-Europe in EUFAMI. Naše partnerstvo z Mednarodnim združenjem za zgodnje posredovanje na področju duševnega zdravja želi spodbuditi #ChatSafe smernice za spletno komunikacijo o preprečevanju samomorov.

 

Da bi spodbudili svetovno prizadevanje in izobraževalne napore za preprečevanje samomorov, smo v letu 2019 izdali knjižico „Duševno zdravje in preprečevanje samomorov - Lundbeckova priporočila in zaveze“. Pripravljen je bil ob posvetovanju s strokovnjaki iz tega področja, z namenom, da se ozavešča in podpre izobraževanje o preprečevanju samomorov.

Dobra kakovost

 

Naši ukrepi za zagotavljanje zdravil so kakovostni in zajemajo vrednostno verigo od zgodnjih raziskav, kliničnega razvoja in proizvodnje, do distribucije v lekarnah.

Sistem vodenja kakovosti

Svoje procese kakovosti in varnosti pacientov vključujemo v naš sistem vodenja kakovosti „GxP“. „GP“ pomeni dobra praksa in „x“ predstavlja laboratorij (GLP), klinično (GCP), farmakovigilanco (GPvP), proizvodnjo (GMP) in distribucijo (BDP). Naše dobre prakse se vzdržujejo s postopki, usposabljanjem in redno revizijo. Naš sistem vodenja kakovosti GxP je usklajen z Lundbeckovim kodeksom poslovanja, poslovnimi cilji in procesi ter z nacionalnimi in mednarodnimi regulativnimi zahtevami.

Raziskave na živalih za varno in učinkovito zdravilo

Lundbeck je z zakonodajo dolžan izvajati študije na živalih za napredovanje varnih in učinkovitih zdravil za zdravljenje možganskih bolezni. Študije na živalih bomo uporabili le, če ne obstajajo druge možnosti in če koristi odtehtajo možna tveganja za nelagodje pri živalih. Za svoje eksperimentalne živali zagotavljamo ustrezno oskrbo in stalno izboljšujemo našo politiko, postopke in raziskovalne politike na področju živali.

Preprečevanje ponarejanja zdravil

Ponarejeno zdravilo je neustrezno zdravilo. Gre za namerno napačno označene izdelke s pravilnimi ali napačnimi sestavinami, brez aktivnih sestavin, z nezadostnimi aktivnimi sestavinami ali s ponarejeno embalažo.

 

Sprejemamo stroge ukrepe, da zaščitimo svojo dobavno verigo in zagotovimo, da do bolnikov pridejo vsakič pristna Lunbeckova zdravila. Celovitost naših izdelkov ščitimo z označevanjem paketov s serijskimi številkami in 2D matričnimi tehnologijami. Uporabljamo prevozna podjetja, ki so bila revidirana in odobrena s pogodbami o kakovosti. S carinskimi organi sodelujemo pri pregledu pošiljk za potrditev dejstva, da ta vsebujejo izdelke podjetja Lundbeck, in se povezujemo z mednarodnimi organizacijami, namenjenimi boju proti ponarejenim zdravilom.

 

Zdravila naj se kupujejo samo po pooblaščenih kanalih, kot priporočajo zdravstveni delavci. Lundbeck ne ponuja svojih zdravil za prodajo na internetu ali prek družbenih medijev.

 

Če imate pomisleke glede pristnosti izdelka Lundbeck, se obrnite na slovenia@lundbeck.com.

Poročanje o neželenih učinkih zdravil

Priznavamo svojo odgovornost do ljudi, ki so odvisni od naših izdelkov in znanja za obvladovanje njihove bolezni. Za poročanje o neželenih učinkih zdravil je pomembno, da nenehno ocenjujemo koristi in tveganja naših izdelkov ter sprejemamo proaktivne ukrepe.

Please consult your doctor if you experience a potential adverse drug reaction. You can also report adverse drug reactions directly to Lundbeck via the online contact form. If you prefer to talk to a Lundbeck employee in your country, please look up the phone number of the Lundbeck affiliates.

Več o podjetju Lundbeck

Progress in Mind

Zadnje novice, pogledi in vpogledi v psihiatrijo in nevrologijo.

Raziskave in razvoj


Naše bistvo so raziskave in razvoj novih in izboljšanih terapij.

Vračanje zdravja možganom

Kaj pomenijo zdravi možgani za nas v Lundbecku