Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Insikt Psykiatri

Insikt Psykiatri 2022: samsjuklighet och och andra psykiatriska diagnoser - med fokus på ångest och ADHD

Insikt Psykiatri är ett årligt återkommande symposium för psykiatriker i Sverige. Här möter du ledande forskare, tar del av senaste forskningen och diskuterar med kollegor i en stimulerande miljö.

Den 19 oktober 2022 på oscarsteatern i stockholm

 

Årets tema på Insikt Psykiatri 2022 är Depression och samsjuklighet med fokus på ångest. Anmäl dig med nedan länk!

Insikt Psykiatri 2022 avser att belysa en del av den samsjuklighet som finns vid depression och andra psykiatriska diagnoser. Dagen syftar till att utreda kunskapsläget – vad vet vi idag och vilken kunskap saknar vi? Vad är viktigt att tänka på vid behandling och bemötande av patienter med olika typer av samsjuklighet?

 

Datum: Onsdagen den 19 oktober 2022 kl 9.30-15.30

Plats: Oscarteatern i Stockholm, Kungsgatan 63

Live-webinar: Länk skickas ca 1 vecka innan event.

Anmäl dig senast 5 oktober!

Produktinformation om Brintellix® (vortioxetin) kommer visas i inledning och i pauser.

 

Program
9.30 Registrering
10.00 Inledning av Sofie Sundberg, MSL Lundbeck och Lisa Ekselius.
10.15 Vad är ångest? Vad beror den på och hur kan den behandlas? Tomas Furmark
10.45 Social ångest – från neurobiologi till psykoterapi. Tomas Furmark
11.15 Bensträckare
11.30 Behandling av depression och ångestsyndrom via internet. Hur går det till? Per Carlbring
12.00 Lunch
13.00 Behandling av ångest med virtual reality: talängslan, olika typer av fobier. Per Carlbring
13.30 WOMHER – ett forskningscentrum med fokus på unga kvinnors psykiska hälsa. Lisa Ekselius
13.45  ADHD hos flickor och kvinnor – samhälle, symtom och samsjuklighet. Lotta Borg Skoglund
14.15 Kaffepaus
14.45 ADHD, p-piller och depression. Lotta Borg Skoglund
15.15 Summering
15.30 Symposiet avslutas

 

 

Föreläsare: 


Tomas Furmark. Professor i klinisk psykologi vid Uppsala universitet.

Tomas forskar om rädsla, ångest och behandling med hjälp av hjärnavbildningsmetoder. Social ångest har varit ett huvudspår, framför allt hur hjärnans aktivitet och kemiskabudbärare bidrar till social ångest och hur de påverkas av läkemedel och psykoterapi. Han har också publicerat studier inom epidemiologi och personlighetsteori samt ärmedförfattare till boken Social fobi – social ångest: effektiv hjälp med KBT.

 

Per Carlbring. Professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet.

Per arbetar även som gästprofessor vid Syddansk universitet och sitter sedan 2019 med som Sveriges representant för eHälsa (EFPA TF on E-health). Han ärockså medförfattare till ett flertal böcker om bl.a. social fobi, panik- och ångestattacker samt internetbaserad psykologisk behandling. Läs mer om Per på hansforskningsblogg: www.carlbring.se

 

Lisa Ekselius. Senior professor i psykiatri vid Uppsala universitet samt överläkare i psykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Dagens moderator.

Lisa har i sin roll som överläkare och forskare studerat personlighetssyndrom och författat ett gediget antal publikationer samt studentlitteratur inom ämnet psykiatri. Honär också hedersledamot i Svenska Psykiatriska Föreningen samt ordförande för Svenska Serotoninsällskapet. Hon mottog 2017 det prestigefyllda priset Rudbeckpriset för sina stora insatserinom psykiatrisk grundforskning och är även föreståndare för WoMHeR (Women’s Mental Health during the Reproductive Lifespan) – ett nytt forskningscentrum för kvinnors psykiskahälsa vid Uppsala universitet.

 

Lotta Borg Skoglund. Docent vid Uppsala universitet och överläkare i psykiatri.

Lotta är grundare av SMART Psykiatri och hennes forskning handlar om neuropsykiatri, hormoner, psykisk samsjuklighet och beroende. Hon är ofta anlitad som expertoch debattör i tv och media samt författare till ett flertal böcker, bl.a. Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna.

 

SYMPOSIET ÄR KOSTNADSFRITT.

Arrangören står för föreläsare och lokal. Under dagen serveras en lättare lunch. För mer information kontakta Jenny Bäckstrand på H. Lundbeck AB. E-post: jenb@lundbeck.com. Telefon: 040-699 82 02

Anmäl dig här till Insikt Psykiatri 2022

Den självklara dagen för alla psykiatriker. På plats i Stockholm eller via Live-webinar.

Mer från lundbeck

Om Lundbeck

Ett globalt läkemedelsföretag specialiserat på hjärnsjukdomar.

Vårt engagemang

Vi är fast beslutna att vara #1 inom hjärnhälsa.

Hållbarhet

Genom vår starka strategi fortsätter vi på Lundbeck att arbeta för hållbarhet.