Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Insikt Psykiatri

Insikt Psykiatri 2023: Depression hos äldre - från forskning till klinisk vardag

Insikt Psykiatri är ett årligt återkommande symposium för psykiatriker i Sverige. Här möter du ledande forskare, tar del av senaste forskningen och diskuterar med kollegor i en stimulerande miljö.

Datum för Insikt Psykiatri 2023 är den 18 oktober! 

Den självklara dagen för alla som är intresserade av psykiatri.  Anmäl dig redan idag - sista dagen för anmälan är 5 oktober. Endast för hälso- och sjukvårdspersonal


Välkommen till årets Insikt Psykiatri som fokuserar på äldre med depression. Hur vanligt är depression och suicid hos äldre? Vad är viktigt att tänka på vid bemötande, diagnostik och behandling?


Dagens föreläsare kommer att dela med sig av vetenskaplig och klinisk expertis på temat äldre med depression och associerad samsjuklighet.
Du kan även ta del av mötet digitalt via en live-stream.


Produktinformation om Brintellix® (vortioxetin) kommer visas i inledning och i pauser.

 


ÅRETS FÖRELÄSARE

INGMAR SKOOG

Seniorprofessor i psykiatri och föreståndare för Age Cap centrum för åldrande och hälsa. Ingmar Skoog har specialiserat sig på befolkningsstudier och demenssjukdomarnas utbredning och är en av världens främsta forskare inom sitt område. Hans forskning bygger på befolkningsundersökningarna H70 i Göteborg där han bland annat skapat en unik möjlighet att studera de allra tidigaste sjukdomsprocesserna vid Alzheimers sjukdom. Ingmar Skoog är aktuell med Studio 65, ett program från UR i SVT, som handlar om livet från 60 och uppåt och hur man är äldre på ett mer modernt sätt i dag.


MARGDA WAERN
Professor i allmänpsykiatri vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset. Margda Waerns forskning har särskild inriktning på suicidologi. Hennes forskargrupp ingår i AgeCap som är ett multidisciplinärt forskningscentrum för åldrande och hälsa. Ett av projekten i Margda Waerns forskningsgrupp utvärderar gruppbehandling baserad på existentiell psykologi för äldre på vårdcentral och tilldelades 2021 finansiering från Vetenskapsrådet. Projektet förväntas bidra med kunskap om existentiella behandlingsmetoders effekt och relevans i behandling av psykisk ohälsa hos en utsatt och underprioriterad åldersgrupp.


MATTIAS DAMBERG
Docent vid centrum för klinisk forskning och överläkare vid geriatriska kliniken i Västerås. Under COVID-19-pandemin genomförde Mattias Dambergs och hans forskargrupp en pilotstudie i telefonbaserad psykologisk behandling hos äldre, isolerade patienter. Pilotstudien är ett internationellt samarbete med forskare från Australien och Tyskland, och är den första i sitt slag. Deltagarna fick fyra psykologsamtal över telefon med en psykolog som använde så kallad beteendeaktivering – en metod som innebär att man får hjälp att identifiera och komma i gång med aktiviteter som känns viktiga, meningsfulla och lustfyllda.


MARIA HOLSTAD HÖGBERG
Överläkare vid Äldrepsykiatriska öppenvårdsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. Maria Holstad Högberg har tidigare bl.a. arbetat som verksamhetschef för akutpsykiatrin på Akademiskasjukhuset och 2020 blev hon en av Sveriges första specialister i äldrepsykiatri.

 

 

DAGENS MODERATOR: LISA EKSELIUS
Seniorprofessor i psykiatri vid Uppsala universitet samt fd. överläkare i psykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Lisa Ekselius har i sin roll som överläkare och forskarestuderat personlighetssyndrom och författat ett gediget antal publikationer samt studentlitteratur inom ämnet psykiatri. Lisa Ekselius var 2020 med och startade ett nytt forskningscentrum för kvinnors psykiska hälsa i den reproduktiva åldern – WOMHER (Women’s Mental Healthduring the Reproductive Lifespan), där hon numera sitter i ledningsgruppen.

 


PROGRAM
kl. 09.30 - Registrering och fika
kl. 10.00 - INLEDNING av Sofie Sundberg, MSL Lundbeck och Lisa Ekselius, seniorprofessor i psykiatri vid Uppsala universitet.
kl. 10.15 - INGMAR SKOOG Om äldre och åldrande i Sverige.
kl. 10.45  - INGMAR SKOOG Om synen på äldre och åldrande. Befolkningsstudier på depression hos personer över 65 år i Sverige.
kl. 11.15 - Bensträckare
kl. 11.30 - MARGDA WAERN Om suicid hos äldre.
kl. 12.00 - Lunch
kl. 13.00 - MATTIAS DAMBERG Diagnostik och behandling av depression hos äldre i primärvården
kl. 13.30 - MATTIAS DAMBERG Äldrepsykiatrisk forskning i Region Västmanland – Kan telefonbaserad beteendeaktivering vara ett framtida behandlingsalternativ för äldre med depression?
kl. 14.00 - Fikapaus
kl. 14.30 - MARIA HOLSTAD HÖGBERG Diagnostik och behandling av svårbehandlad depression hos äldre.
kl. 15.30 - Summering
kl. 16.00 - Symposiet avslutas

 


DATUM & TID
kl. 09.30 - 16.00
18 oktober 2023 på Oscarsteatern i Stockholm.

 

 


SYMPOSIET ÄR KOSTNADSFRITT.
Arrangören står för föreläsare och lokal. Under dagen serveras en lättarelunch. För mer information kontakta Jenny Bäckstrand på H. Lundbeck AB. E-post: jenb@lundbeck.com. Telefon: 040-699 82 00


Är du eller dina kolleger intresserade av att se någon eller några av 2022 års föreläsningar på er klinik eller mottagning?

Skicka ett mail eller ring till Kristina Andersson, vår bokningsansvarig, och meddela vilken föreläsning ni är intresserade av så kontaktar hon er för att boka in ett möte. Kristina Andersson, krar@lundbeck.com, mobilnummer 0768026736

 

Årets tema: Samsjuklighet och andra psykiatriska diagnoser - med fokus på ångest och ADHD. 

 

1. Vad är ångest? Vad beror den på och hur kan den behandlas? Tomas Furmark

 

2. Social ångest – från neurobiologi till psykoterapi. Tomas Furmark

 

3. Behandling av depression och ångestsyndrom via internet. Hur går det till? Per Carlbring

 

4. Behandling av ångest med virtual reality: talängslan, olika typer av fobier. Per Carlbring

 

5. WOMHER – ett forskningscentrum med fokus på unga kvinnors psykiska hälsa. Lisa Ekselius

 

6. ADHD hos flickor och kvinnor – samhälle, symtom och samsjuklighet. Lotta Borg Skoglund

 

7. ADHD, p-piller och depression. Lotta Borg Skoglund

 

 

Föreläsare: 


Tomas Furmark. Professor i klinisk psykologi vid Uppsala universitet.

Tomas forskar om rädsla, ångest och behandling med hjälp av hjärnavbildningsmetoder. Social ångest har varit ett huvudspår, framför allt hur hjärnans aktivitet och kemiskabudbärare bidrar till social ångest och hur de påverkas av läkemedel och psykoterapi. Han har också publicerat studier inom epidemiologi och personlighetsteori samt ärmedförfattare till boken Social fobi – social ångest: effektiv hjälp med KBT.

 

Per Carlbring. Professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet.

Per arbetar även som gästprofessor vid Syddansk universitet och sitter sedan 2019 med som Sveriges representant för eHälsa (EFPA TF on E-health). Han ärockså medförfattare till ett flertal böcker om bl.a. social fobi, panik- och ångestattacker samt internetbaserad psykologisk behandling. Läs mer om Per på hansforskningsblogg: www.carlbring.se

 

Lisa Ekselius. Senior professor i psykiatri vid Uppsala universitet samt överläkare i psykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Dagens moderator.

Lisa har i sin roll som överläkare och forskare studerat personlighetssyndrom och författat ett gediget antal publikationer samt studentlitteratur inom ämnet psykiatri. Honär också hedersledamot i Svenska Psykiatriska Föreningen samt ordförande för Svenska Serotoninsällskapet. Hon mottog 2017 det prestigefyllda priset Rudbeckpriset för sina stora insatserinom psykiatrisk grundforskning och är även föreståndare för WoMHeR (Women’s Mental Health during the Reproductive Lifespan) – ett nytt forskningscentrum för kvinnors psykiskahälsa vid Uppsala universitet.

 

Lotta Borg Skoglund. Docent vid Uppsala universitet och överläkare i psykiatri.

Lotta är grundare av SMART Psykiatri och hennes forskning handlar om neuropsykiatri, hormoner, psykisk samsjuklighet och beroende. Hon är ofta anlitad som expertoch debattör i tv och media samt författare till ett flertal böcker, bl.a. Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna.


Mer från lundbeck

Om Lundbeck

Ett globalt läkemedelsföretag specialiserat på hjärnsjukdomar.

Vårt engagemang

Vi är fast beslutna att vara #1 inom hjärnhälsa.

Hållbarhet

Genom vår starka strategi fortsätter vi på Lundbeck att arbeta för hållbarhet.