Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Insikt Psykiatri

Insikt Psykiatri 2021: Samsjuklighet vid depressionoch andra psykiatriska diagnoser

Insikt Psykiatri är ett årligt återkommande symposium för psykiatriker i Sverige. Här möter du ledande forskare, tar del av senaste forskningen och diskuterar med kollegor i en stimulerande miljö.

Den 20 oktober på oscarsteatern i stockholm

Insikt Psykiatri 2021 handlade om samsjuklighet vid depression. Dagen hoppas vi gav en ökad kunskap och förståelse för hur depression kan predisponera för andra sjukdomar och vice versa. Samt hur multiprofessionella angreppssätt kan samverka för att åstadkomma förbättring för den enskilda patienten. En teoretisk översikt gavs samt praktiska tips kring ämnena: psykotraumatologi, smärta och depression, huvudvärk och psykiatriska sjukdomar, depression och inlammatoriska mag-tarm sjukdomar samt hur infektioner och autoimmunitet kan resultera i psykiatriska symptombilder.

 

Föreläsarena tog upp några olika exempel på somatisk och psykiatrisk samsjuklighet för att belysa variationen av symptom som patienter kan uppvisa vid kontakt med vården. Symposiets övergripande målsättning var att deltagarna skulle fundera över nya perspektiv och strategier rörande patienter med flera samtidiga diagnoser.

Årets Insikt Psykiatri spelades in!

Årets Insikt Psykiatri spelades in och du kan se filmerna på din arbetsplats.

Kontakta Kristina Andersson på krar@lundbeck.com alt

076-802 67 36 för att boka en visning.

Program

09.30 REGISTRERING

 

10.00 INLEDNING Välkomstanförande av moderator LISA EKSELIUS (Professor i psykiatri, Uppsala Universitet) samt av representant för H. Lundbeck AB.

 

10.15 Introduktion om psykiatrisk precisionsmedicin: Alternativa strategier för diagnos och behandling via Research Domain Criterias (RDoc). LISA EKSELIUS (Professor i psykiatri Uppsala Universitet)

 

DEL 1

10.30 Psykotraumatologi i teorin. PER-OLOF MICHEL (psykiatriker och docent i katastofpsykiatri, Uppsala Universitet)

 

11.00 BENSTRÄCKARE

 

11.15 Psykotraumatologi i praktiken. PER-OLOF MICHEL (psykiatriker och docent i katastofpsykiatri, Uppsala Universitet)

 

11.45 LUNCH

 

DEL 2

12.45 Depression hos huvudvärkspatienter - epidemiologi och depressionstecken att uppmärksamma i mötet med patienter. MATTIAS LINDE (Professor i neurologi, Norges Tekniska-Naturvetenskapliga Universitet)

 

13.15 Nya strategier vid behandling av kronisk smärta. PERNILLA ÅSENLÖF (Professor i fysioterapi, Uppsala Universitet)

 

13.45 KAFFEPAUS

 

14.15 Depression och inflammatoriska mag-tarm problem. JANET CUNNINGHAM (psykiatriker och docent i experimentell psykiatri, Uppsala Universitet)

 

14.45 Inflammation och autoimmunitet, kopplat till psykiatrisk sjukdom. JANET CUNNINGHAM (psykiatriker och docent i experimentell psykiatri, Uppsala Universitet)

 

15.15 BENSTRÄCKARE

 

15.30 När det är över, men det är inte över: depression och trauma icoronapandemins spår. URSULA WERNEKE (Psykiatriker vid Sunderby sjukhus i Luleå samt docent i psykiatri vidUmeå Universitet)

 

16.00 SUMMERING

 

16.15 SYMPOSIET AVSLUTAS

Föreläsare

LISA EKSELIUS: Professor i psykiatri, Uppsala Universitet - dagens MODERATOR

 

PER-OLOF MICHEL: Psykiatriker och docent i katastofpsykiatri, Uppsala Universitet

 

MATTIAS LINDE: Professor i neurologi, Norges Tekniska-Naturvetenskapliga Universitet

 

PERNILLA ÅSENLÖF: Professor i fysioterapi, Uppsala Universitet

 

JANET CUNNINGHAM: psykiatriker och docent i experimentell psykiatri, Uppsala Universitet

 

URSULA WENEKE: Psykiatriker vid Sunderby sjukhus i Luleå samt docent i psykiatri vidUmeå Universitet

 

Mer från lundbeck

Om Lundbeck

Ett globalt läkemedelsföretag specialiserat på hjärnsjukdomar.

Vårt engagemang

Vår mångsidiga patientstrategi heter Progress in Mind.

Hållbarhet

Genom vår starka strategi fortsätter vi på Lundbeck att arbeta för hållbarhet.