Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Lundbeck Institutet

Lundbeck Institutet, seminarier och campus 

Lundbeck Institutets uppdrag är att utveckla, tillhandahålla och ta fram oberoende, evidensbaserad medicinsk utbildning inom psykiatri och neurologi från ledande experter till sjukvårdspersonal och skapa ett forum för att underlätta kunskapsdelning, nätverkande och samarbeten.

Över 20 års erfarenhet av att utbilda läkarkåren

Psykiatriska och neurologiska sjukdomar är utbredda och innebär en enorm börda, inte bara för patienter och deras familjer, utan även för samhället i stort. Dessa sjukdomars påverkan är underskattad och hanteringen av dem är vanligtvis underbudgeterad.

 

Vårt mål är att tillhandahålla högkvalitativ medicinsk utbildning över hela världen, för att stödja sjukvårdspersonalens arbete med att förbättra livskvaliteten för människor med psykiatriska eller neurologiska störningar genom uppdaterad medicinsk förståelse så att de kan ge optimal vård.

 

Sedan grundandet 1997 har Lundbeckinstitutet åtagit sig att tillhandahålla specialiserade, internationella, interaktiva seminarier och därigenom bygga ett värdefullt arv inom medicinsk utbildning. Seminarierna omfattar humörstörningar, schizofreni, demens och Parkinsons sjukdom*. Dessutom erbjuder vi undervisningsmaterial och verktyg för att förenkla för lokalt drivna workshoppar.

Lundbeck Institutets seminarier

Lundbeckinstitutets seminarier omfattar humörstörningar, schizofreni, demens och Parkinsons sjukdom och är öppna för alla. Observera att Lundbeckinstitutet inte kan garantera att det finns platser kvar på det valda seminariet. För ytterligare information om seminariers innehåll och kostnader, kontakta seminars@lundbeck.com.

Om Lundbeck Institutets Campus

Här är några exempel på material som kan hittas på Lundbeck Institutets Campus för sjukvårdspersonal. 

Bildbibliotek

Titta på eller ladda ner presentationer om psykiatriska och neurologiska tillstånd med integrerade datavisualiseringar och stödjande läsare eller högtalare.

Bildbank

Ditt psykiatri-och neurologi bildbibliotek- ett stöd för dina inlärnings-och undervisningsbehov.

 

Sjukdomsatlas

En interaktiv sjukdomsatlas som presenterar statistik på prevalens och sjukdomsbörda för utvalda psykiatriska och neurologiska sjukdomar.

Funktioner

De senaste nyheterna och perspektiven inom psykiatri och neurologi från vår redaktion.

Videos

Expertledda presentationer, intervjuer och fördjupade förklaringar om viktiga ämnen för ditt pågående professionella lärande.

Mer från Lundbeck

Vårt engagemang

Vi är fast beslutna att vara #1 inom hjärnhälsa.

Patienter

Vi ser patienter som människor, vårt engagemang är att stötta människan.

Detta är Lundbeck

Ett specialiserat läkemedelsföretag som endast fokuserar på hjärnsjukdomar.