lundbeck.com.tr sayfasından ayrılarak Lundbeck Global web sitesine gidiyorsunuz.

Lundbeck.com.tr internet sayfasından ayrılıyorsunuz.

Gittiğiniz Ülke Sayfası -

İptal

Tourette Sendromu

Tourette Sendromunu Anlamak

Tourette sendromu 'tikler' ile, yani istemsiz, tekrarlayan hareketler ve seslerle karakterize edilir.

Tourette Sendromuna Genel Bakış

Tourette sendromu - adı ilk kez tanımlayan doktorun adından gelir - çocukluk döneminde başlayan bir bozukluktur.1 Bozukluğu olan insanlar, göz kırpma ve koklamadan müstehcen hareket ve küfürlere kadar değişen tiklerden muzdariptir.1 Tikler, kişi endişeli veya heyecanlı olduğunda daha da kötüleşir ve sakin olduğunda veya okul çalışması gibi bir etkinliğe odaklandığında iyileşir.1 

Tikler kişinin yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir ve okulda sorunlara neden olabilir.2-4

Tourette Sendromu Hakkında Gerçekler

Tourette sendromu, ani, hızlı, tekrarlayan hareketler ve vokal sesler - kalıcı 'tikler' ile karakterize çocukluk çağında başlayan bir bozukluktur. 1

Tikler genellikle 4-6 yaş arasında ortaya çıkar. 1

Belirtiler

Tikler, Tourette sendromunun temel özelliğidir. 1 Tikler ani, hızlı, tekrar eden, istemsiz hareketler veya vokal seslerdir ve bunlar 'basit' veya 'karmaşık' olarak kategorize edilebilir. 1

 

Basit motor tikleri - göz kırpması, omuz silkme ve ellerin ve ayakların uzatılması. 1

 

Basit vokal tikleri - boğaz temizleme, koklama ve homurdanma. 1

 

Karmaşık motor tikleri - müstehcen veya kaba hareketler veya başka bir kişinin hareketlerinin taklit edilmesi gibi maksatlı görünebilecek basit tiklerin bir kombinasyonu. 1

 

Karmaşık vokal tikleri - tekrarlanan sesler veya kelimeler veya sosyal olarak kabul edilemez kelimeleri homurdanarak/bağırarak söylemek (örneğin, müstehcen veya ırksal ifadeler). 1

 

Gözlerin kırpılması ve boğaz temizleme en yaygın semptomlar arasındadır, ancak tikler neredeyse tüm kas gruplarını veya vokal sesleri içerebilir.1 Zamanla, Tourette sendromlu bir kişi, yıllar boyunca gelip gidebilen farklı tik türlerine sahip olabilir. 1

Dünya çapında,%1 oranına kadar çocuk 

Tourette sendromundan muzdariptir2

2–4 KAT DAHA SIK GÖRÜLÜR

Kızlara oranla erkeklerde görülme oranı.1


Epidemiyoloji ve doğurduğu sonuçlar

Dünya çapında,%1 oranına kadar çocuk Tourette sendromundan muzdariptir, bu hastalık kızlara kıyasla erkeklerde 2-4 kat daha sık görülür.1 Tikler tipik olarak 4 ila 6 yaş arasında ortaya çıkar, en şiddetli 10 ila 12 yaş arasındadır ve ergenlik döneminde şiddeti azalır.1,6


Tikler utanç, düşük benlik saygısı ve sosyal izolasyona neden olabilir.2 Daha nadir olarak, şiddetli tikler başkaları ile çatışmaya ve hatta ağrı ve yaralanmaya (örneğin, yüzüne vurmak) neden olabilir. 1,2 Tiklere ek olarak, Tourette sendromu olan kişiler alışılmadık şekilde dokunmaya duyarlı olabilir (örneğin, giyim etiketlerine veya dar çoraplara), davranış sorunlarına sahip olabilir ve yaşam kalitesi üzerinde büyük bir etkisi olabilecek uyku bozukluğu yaşayabilir. 3


Tourette sendromlu kişilerin çoğunda (%86) psikiyatrik bozukluk, en sık dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) veya obsesif kompulsif bozukluk (OKB) vardır. 7 Genellikle, psikiyatrik bozukluk kişi için tiklerden daha fazla sorun yaratır. 8


Tourette sendromlu çocukların, özellikle şiddetli semptomları olan ve birlikte ortaya çıkan bozuklukları olan çocukların, okulda problemler yaşaması ve eğitim yardımına ihtiyaç duyması muhtemeldir. 4

Tourette Sendromu Hakkında Gerçekler

Tipik olarak, tikler 10 ila 12 yaş arasında en şiddetlidir ve ergenlik döneminde şiddeti azalır. 1,3

Tikler, göz kırpma ve koklamadan müstehcen jestlere ve küfür etmeye kadar değişebilir. 1

Çocuklarının Tourette sendromu semptomları yaşadığından endişe duyan insanlar yardım ve tavsiye için doktorlarına başvurmalıdır. 

Tanı ve bakım

Çocuklarının Tourette sendromu semptomları yaşadığından endişe duyan insanlar yardım ve tavsiye için doktorlarına başvurmalıdır. Tourette sendromu, çocuğun gelişim öyküsü ve klinik muayene ile ilgili tartışmaların ardından teşhis edilir.

 

Tikleri tanımak zor olabilir ve tanıyı zorlaştırabilecek diğer bozukluklar (hareket bozuklukları veya OKB ile ilişkili tekrarlayan davranışlar gibi) ile karıştırılabilir. 1

 

Tik şiddeti ergenlik döneminde tedaviden bağımsız olarak genellikle düzelir ve doktorlar tiklerin kendiliğinden iyileşip iyileşmediğini görmek için 'izleyerek beklemeyi' deneyebilirler. 6,9,10 Hafif ve engel yaratmayan tikleri olan çocuklar için, tedavi eğitim, danışmanlık ve özgüvenin güçlendirilmesini içermelidir. 2 Daha çok engel yaratan tiklerin tedavisi, davranış terapileri ve ilaçları içerebilir. 2,10

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.

2. Kurlan RM. Treatment of Tourette syndrome. Neurotherapeutics. 2014;11(1):161–165.

3. Martino D, Ganos C, Pringsheim TM. Tourette syndrome and chronic tic disorders: the clinical spectrum beyond tics. Int Rev Neurobiol. 2017;134:1461–1490.

4. Claussen AH, Bitsko RH, Holbrook JR, Bloomfield J, Giordano K. Impact of Tourette syndrome on school measures in a nationally representative sample. J Dev Behav Pediatr. 2018;39(4):335–342.

5. Scharf JM, Miller LL, Gauvin CA, Alabiso J, Mathews CA, Ben-Shlomo Y. Population prevalence of Tourette syndrome: a systematic review and meta-analysis. Mov Disord. 2015;30(2):221–228.

6. Leckman JF, Zhang H, Vitale A, Lahnin F, Lynch K, Bondi C, et al. Course of tic severity in Tourette syndrome: the first two decades. Pediatrics. 1998;102(1 Pt 1):14–19.

7. Hirschtritt ME, Lee PC, Pauls DL, Dion Y, Grados MA, Illmann C, et al.; Tourette Syndrome Association International Consortium for Genetics. Lifetime prevalence, age of risk, and genetic relationships of comorbid psychiatric disorders in Tourette syndrome. JAMA Psychiatry. 2015;72(4):325–333.

8. Kumar A, Trescher W, Byler D. Tourette syndrome and comorbid neuropsychiatric conditions. Curr Dev Disord Rep. 2016;3(4):217–221.

9. Blotch MH, Leckman JF. Clinical course of Tourette syndrome. J Psychosom Res. 2009; 67(6):497–501.

10. Pringsheim T, Okun MS, Müller-Vahl K, Martino D, Jankovic J, Cavanna AE, et al. Practice guideline recommendations summary: treatment of tics in people with Tourette syndrome and chronic tic disorders. Neurology. 2019;92(19):896–906.

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.

2. Scharf JM, Miller LL, Gauvin CA, Alabiso J, Mathews CA, Ben-Shlomo Y. Population prevalence of Tourette syndrome: a systematic review and meta analysis. Mov Disord. 2015;30(2):221–228.

3. Leckman JF, Zhang H, Vitale A, Lahnin F, Lynch K, Bondi C, et al. Course of tic severity in Tourette syndrome: the first two decades. Pediatrics. 1998;102(1 Pt 1):14–19.

4. Kurlan RM. Treatment of Tourette syndrome. Neurotherapeutics. 2014;11(1):161–165.


LUNDBECK HAKKINDA DAHA FAZLASI İÇİN

Taahhüdümüz

Zihinde ilerleme için çalışıyoruz - bu, hastalara yönelik çok yönlü yaklaşımımız.

Bilim

Lundbeck, dünyanın en yaygın reçete edilen tedavilerinden bazılarını geliştirmiştir.

Beyin Sağlığına Ulaşmak

Kendimizi DSÖ ile uyumlu olarak beyin sağlığına ulaşmayı geliştirmeye adadık.