lundbeck.com.tr sayfasından ayrılarak Lundbeck Global web sitesine gidiyorsunuz.

Lundbeck.com.tr internet sayfasından ayrılıyorsunuz.

Gittiğiniz Ülke Sayfası -

İptal

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik stratejimiz

Sürdürülebilirlik stratejimiz sayesinde ticari riskleri düşürür, olumsuz etkileri azaltır ve yeri geldiğinde toplumsal sorunları ele alırız. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkelerine bağlı kalarak 17 adet BM Sürdürülebilir Kalkınma hedefinden altısına katkıda bulunmaktayız.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

Lundbeck 2009 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı. İnsan ve işçi hakları, çevrenin korunması ve yolsuzlukla mücadele konularında 10 ilkeye bağlılığımızı gösteren girişimleri desteklemeye devam ediyoruz.


Yönetim Kurulu, Lundbeck'in iş risklerini ve fırsatlarını değerlendirir ve yıllık raporumuzda belirtildiği gibi sürdürülebilirlik hedeflerimizi belirler.

 

Sürdürülebilirlik performansımızı ve hedeflerimizi detaylı olarak açıklayan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ilerleme raporumuzu yayınlıyoruz. On yılı aşkın bir süredir sürdürülebilirlik çabalarımızı, zorluklarımızı ve işimize, paydaşlarımıza ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlara katkılarımızı raporlamaktayız.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

2020'de sürdürülebilirlik stratejimizin kilit yönlerini BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SKH) dayandırdık. 17 Hedefin altısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğumuzu tespit ettik:


• Hedef 3: İyi Sağlık ve Mutluluk
• Hedef 5: Cinsiyet eşitliği
• Hedef 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
• Hedef 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim
• Hedef 13: İklim Eylemi
• Hedef 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

 

Temel örnekler arasında kurumsal amacımız ve beyin sağlığını iyileştirmeye olan adanmışlığımızla yakından bağlantılı olan Hedef 3 ve sıfır emisyonlu bir geleceğe hazırlık çabalarımızı yönlendiren Hedef 13 sayılabilir.


Etkimizi kullanmaya devam edecek ve Hedef 5, 8, 12 ve 16'yı yaymak için harekete geçeceğiz. Sürdürülebilirlik eylemlerimiz açısından değişimi sağlamak ve etkiyi en üst düzeye çıkarmak için başkalarıyla ortaklıklar aramaktayız (Hedef 17).


Sürdürülebilirlik eylemlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bölümlerde ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme iletişim raporumuzda bulabilirsiniz.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 

Sürdürülebilirlik eylemlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bölümlerde ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme iletişim raporumuzda bulabilirsiniz.

Beyin sağlığına ulaşmak

DSÖ'e uygun olarak beyin sağlığına erişimin geliştirilmesine odaklandık.

Sorumlu İş Etiği

İş amacımızı davranış kuralları yönetmeliği ve bazı temel kurallarla gerçekleştirmeye çalışırız.