lundbeck.com.tr sayfasından ayrılarak Lundbeck Global web sitesine gidiyorsunuz.

Lundbeck.com.tr internet sayfasından ayrılıyorsunuz.

Gittiğiniz Ülke Sayfası -

İptal

Yasal Uyarı

BU İNTERNET SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ YASAL UYARILARI DİKKATLE OKUYUP İNCELEYİNİZ.

İçerik ve Kabul

 

Şu anda ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesi ve içinde düzenlenmiş olan tüm eserler Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti.’ne aittir. Bunların yanı sıra internet sitemizde ürünlerimizin ağırlıkta olduğu hastalıklara ilişkin temel bilgiler yer almaktadır.

 

İşbu internet sitesinin herhangi bir sayfasını ziyaret etmekle, aşağıda belirtilen ve yasal düzenlemelerle getirilen bütün koşulları kabul etmiş sayılıyorsunuz.Bu internet sitesi ve içeriği Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve yönetmeliklerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Söz konusu internet sitesi sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde kullanılabilir. Bu internet sitesine Türkiye Cumhuriyeti dışından giriyorsanız veya içeriğini Türkiye Cumhuriyeti dışından yüklüyorsanız, yerel mevzuata uygun davranmak sizin sorumluluğunuzdadır.

 

Tıbbi Tavsiye Niteliği Taşımaması

 

İşbu internet sitesinin içeriği ziyaretçinin bilgilendirilmesi ve iletişimi amacı ile düzenlenmiştir. Bu site içerisinde yer alan bilgiler kesinlikle bir doktorun ve/veya diğer diplomalı sağlık mesleği mensupları tavsiyelerinin yerine geçemez. Bu internet sitesinde yazan belirti ya da ilaç yan etkilerinden biri ya da daha fazlasının sizde olduğunu düşünüyorsanız lütfen bir hekime başvurunuz. Bir sağlık mesleği mensubu, bu internet sitesinde sağlanan bilgileri değerlendirirken kendi mesleki bilgi ve tecrübelerini kullanmalıdır. Ayrıca, bir değerlendirme veya tedavi kararı alınırken başka mesleki kaynaklara ve referanslara da başvurulması tavsiye edilir. Burada yer alan bilgilere erişim ve bu bilgileri kullanım işbu Yasal Uyarı ve yürürlükte bulunan tüm ilgili yasalara tabidir.

 

Ürün Bilgileri

 

Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti., bu internet sitesinde yer alan tüm ürün, bilgi ve hizmetleri önceden herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve dilediği zaman değiştirme, sunumdan kaldırma veya düzeltme hakkına sahiptir. İşbu internet sitesinde yer alan ilaçlara ait bilgiler yalnızca hekim, diş hekimi, ve eczacıların kullanımına ait olup, hiçbir şekilde yukarıda belirtilen meslek gruplarına ait olmayan kişilerin kullanımına açık değildir.

Yasal mevzuat , yukarıda açıklanan meslek gruplarına mensup olmayan kişilerin ilaçların anlatıldığı sayfalara ve prospektüs bilgilerine erişmelerini yasaklamaktadır.

 

Gizlilik

 

Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti.’ne ait internet sitesinin herhangi bir bölümüne göndereceğiniz her türlü bilgi, belge, doküman aksi Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti. tarafından belirtilmediği sürece kural olarak gizli bilgi sayılmaz. Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti.; işbu internet sitesinde sağlanan bilgileri kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal mevzuata uygun olarak kullanır.Bilgisayar bağlantılı olarak topladığımız verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için korunmalı veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Bu verilerin işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde tasarlanmış önlemleri almaktayız.Ancak, işbu internet sitesinin kullanımı sırasında doğabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, virüs bulaşması, sistem arızası vs. sebepler sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan zarar ve/veya ziyandan Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti. veya çalışanları hiçbir surette sorumlu tutulamazlar. Tüm sorumluluk internet sitesini ziyaret eden ziyaretçiye aittir.

 

Diğer sitelere linkler

 

Bu sitelerden verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Lundbeck İlaç Tic.Ltd.Şti.tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır. Bu sebeple, herhangi bir diğer internet sitesi ile ilgili tüm risk ve sorumluluk ziyaretçiye aittir. Başka bir siteye bağlandığınızda, lütfen o siteye ait yasal uyarı ve gizlilik politikasını incelediğinizden emin olunuz.

 

Kullanıcı Bildirimleri

 

İşbu internet sitesinin interaktif bilgi paylaşımı sağlayan soru ve yorum kısımları; olası bir advers reaksiyon/yan etki/güvenlik bilgisi/kalite şikayet bildirimi ve bilgi talebi açısından, değerlendirilerek; TC Sağlık Bakanlığı ve Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti. prosedürlerinin bildirim gereklilikleri yerine getirilecektir.Bu internet sitesinin ziyaretçisi/kullanıcısı, mesleği ile ilgili beyanları da dâhil olmak üzere, internet sitesine verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti, hatalı veya yanlış bilgi veren ziyaretçi ve kullanıcıların eylemleri dolayısıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Yasaklanmış İletişim

 

Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti. herhangi bir kötü veya kötüye kullanım halinde ziyaretçiye vermiş olduğu tüm hakları önceden haber vermeksizin derhal iptal edebilir ve yasal yollara başvurabilir. Bu hakkın kullanılmaması sonradan kullanılmayacağı anlamına gelmez.Bu  internet sitesinde hakaret içeren veya suç unsuru taşıyan yazışmalar yapılması yasaktır. Bu tür yazışmalar Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti. tarafından tespit edildiği takdirde derhal siteden kaldırılacaktır. Bu tür yazışmalar yapılması halinde, her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yazışmayı yapan kişi veya kişilere aittir. Bu internet sitesi vasıtasıyla Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti.’ye, cezayı gerektiren bir suç olarak kabul edilen, hukuki sorumluluğa neden olan, herhangi bir kanun hükmünün ihlaline neden olan ya da böyle bir durum teşkil eden mevzuata aykırı, tehditkar, küçültücü, yakışıksız, uygunsuz, pornografik ya da saygısız materyal gönderemez ya da iletemezsiniz. Bununla birlikte; (a) diğer kişilerin gizliliğini ihlal eden (b) ilgili hakların sahipleri tarafından açık yazılı izni alınmadıkça telif hakkı, marka hakkı veya tescilli bir diğer hak yoluyla korunan (c) virüs, bu ya da diğer bir zararlı öğe içeren ya da (d) hukuka aykırı bir şekilde kartel oluşturan bilgilerin gönderilmesi ya da iletilmesi de yasaklanmıştır. Telif hakkı, marka hakkı ya da tescilli bir diğer hakkın ihlali dolayısıyla ortaya çıkan zararlardan ya da internet sitesini kullanmanız dolayısıyla ortaya çıkan zarar ve ziyanlardan münhasıran siz sorumlusunuz.

 

Fikri Mülkiyet Hakları

 

İşbu internet sitesi içerisinde yer alan 5846 sayılı yasa ile ilgili yönetmeliklere göre korumaya tabi her türlü bilgi, resim, marka, logo, yazı, vs. gibi fikri mülkiyet konusu hakların mülkiyeti münhasıran Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti.’ne aittir. Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti.’ne ait internet sitesinin içeriği, sadece ziyaretçileri bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Hiçbir koşulda internet sitesi içerisinde yer alan herhangi bir bilgi, belge, resim, marka, logo, fotoğraf ve benzeri tanımlayıcı veya açıklayıcı unsurlar kopyalanamaz, nakledilemez, haksız olarak kullanılamaz.

İşbu internet sitesindeki bilgileri 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti.’nin izni ile kullanılabilir.
Yukarıda açıkça belirtilenlerin dışında işbu internet sitesinde yer alan herhangi bir unsur Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti.’nin izni olmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve/veya herhangi bir yere taşınamaz.

 

Yasal Uyarı’nın Değiştirilmesi

 

Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti, internet sitesinde yer alan materyalleri istediği an değiştirme veya silme hakkını saklı tutar ve bu sayfayı güncellemek suretiyle kullanım şartları ve gizlilik bölümü ve bu internet sitesinde yer verilen diğer politikalar üzerinde her an değişiklik yapabilir. Bu tür değişiklikler sizin için bağlayıcı nitelikte olduğundan güncel kullanım şartları ve gizlilik hakkında bilgi sahibi olmak için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeniz gerekir.