lundbeck.com.tr sayfasından ayrılarak Lundbeck Global web sitesine gidiyorsunuz.

Lundbeck.com.tr internet sayfasından ayrılıyorsunuz.

Gittiğiniz Ülke Sayfası -

İptal

Sorumlu iş davranışı

Yaptığımız her şeyde saygı ve dürüstlükle hareket etmek

İş amaçlarımızı yürürlükteki düzenleyici gereklilikler, Davranış Kurallarımızdaki ilkeler ve Sürdürülebilirlik Stratejimizdeki beklentiler doğrultusunda sürdürüyoruz.

Davranış Kurallarımız

Lundbeck'in etik standartları, temel iş fonksiyonlarını tanımlayan özel bir Uyum Komitesinin desteğiyle Üst Yönetim tarafından belirlenir. Komite her yıl etik performansımızı değerlendirir ve gerekli iyileştirmeleri başlatır. Uyum’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'ne etik ve uyum konularında düzenli güncellemeler sunmaktadır.

 

 

Davranış Kurallarımız, etik ve uyum kültürümüzün belkemiğidir. İlaç endüstrisi için kritik olan alanlardaki taahhütlerimizi ve beklentilerimizi çalışanlarımıza iletir. Lundbeck adına çalışan tüm çalışanlar ve işbirliği yaptığımız taraflar, Davranış Kurallarına ve daha katı yerel düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

 

 

İlk olarak 2010 yılında oluşturulan Davranış Kurallarımızı düzenli olarak güncelliyoruz. 2019'daki en son güncelleme, ilaç şirketlerinin sağlık mesleği mensupları ile etkileşime girmesine ilişkin düzenlemeyi geliştiren 2019 Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu (IFPMA) Uygulama Kodu 2019 dahil olmak üzere iç ve dış gereksinimlerdeki değişiklikleri yansıtmıştır.

 

 

 

İyi uygulamaları teşvik etmek için bu tür değişiklikleri operasyonel prosedürlerimize yansıtırız. Belirli iş alanları, riski kontrol etmek, sürekli iyileştirmeyi sağlamak ve yasal gereklilikleri karşılamak için kalite yönetim sistemimizin altında çalışır.

Davranış Kurallarımız

Davranış Kurallarımız, etik ve uyum kültürümüzün belkemiğidir. 

Eğitim, izleme ve diyalog

Tüm çalışanlara sorumlu davranmaları için mümkün olan en iyi koşulları sağlıyoruz. Çalışanlarımız her yıl, Davranış Kurallarımız ve etik ve uyum konusunda yerel tartışmalar içeren ilgili prosedürler hakkında kurumsal eğitimlerini tamamlarlar.

 

Bunu, yerel gereksinimlerin anlaşılmasını doğrulamak ve süreç iyileştirmeleri için öneriler almak amacıyla denetimler ve sürekli izleme ile destekliyoruz. Denetçilerimiz, yerel yönetimin sahiplenmesini ve takibini sağlamak için düzeltici ve önleyici faaliyetlerle geri bildirim sağlar.

 

Herkesi meslektaşları ve yöneticileri ile uyum ve etik konusunda sürekli diyalog kurmaya teşvik ediyoruz. Bununla birlikte, bazı çalışanların soruları veya endişeleri açıkça tartışmak istemeyebileceğini de biliyoruz.
Bir konunun doğru bir şekilde ele alınmadığından endişe duyan bireylere tavsiyelerde bulunmaktayız. Herkes gizlilik konusundaki ciddi uyum kaygılarını Lundbeck'in Uyum Yardım Hattına bildirebilir.

 

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi'ndeki performansımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi'ndeki performansımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tanıtım uyumluluğu

Tıbbi ürünlerin tanıtımı yerel otoriteler tarafından sıkı bir şekilde düzenlenir ve izlenir. Yürürlükteki düzenlemelere uymayı taahhüt ediyoruz. Bunun anlamı tanıtım faaliyetlerinin uygun şekilde değerlendirilmesi ve onaylanmasını sağlamak için süreçlerin yürütülmesi ve kapsamlı eğitimlerin sağlanmasıdır.

 

 

Lundbeck tanıtım ve reklam inceleme komitesi merkezimizde üretilen tanıtım malzemelerini değerlendirir ve onaylar. Ülkelerdeki şirketlerimiz, malzemeler belirli yerel pazarda kullanılmadan önce yerel yasalara, düzenlemelere ve endüstri kodlarına uygun olarak tanıtım malzemelerinin incelenmesini ve onaylanmasını sağlamaktan sorumludur.

Vergi politikası

Lundbeck kendisini her insanın en sağlıklı haliyle yaşamını sürdürebilmesi için beyin hastalıklarını iyileştirmeye adamıştır. Bu amacımızı, sorumlu olmayı da içeren beş temel inancımız doğrultusunda sürdürüyoruz. Bu, yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere, yönergelere ve endüstri standartlarına uymak dahil olmak üzere, yaptığımız her şeyde saygı ve dürüstlükle hareket etmek anlamına gelir. Lundbeck Vergi Politikası, vergi yaklaşımımızı uyumlu ve sorumlu bir şekilde yönettiğimiz ilkeleri ortaya koymaktadır.

Çeşitlilik ve Katılım Politikası

Tüm çalışanların mesleki becerilerini ve kariyerlerini ayrım gözetmeksizin zenginleştirmelerini sağlayan kapsayıcı bir yüksek performans kültürü inşa etmeye kararlı çeşitlilik sahibi bir şirketiz. Bunun yaratıcılığı, yeniliği, ilerlemeyi ve karşılıklı zenginleştirmeyi sağlamanın en iyi yolu olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımızın fikirleri, bakış açıları ve deneyimlerindeki çeşitlilik, rekabet avantajımızın değerli ve gerekli bir parçasıdır. Faaliyet gösterdiğimiz 50'den fazla ülkede çalışanlar ve yönetim arasındaki çeşitlilik ve katılım konusundaki tartışmaların temelini oluşturacak kurumsal bir politika uygulamaktayız.

Çeşitlilik ve Dahiliyet Politikamız

Ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın profesyonel becerilerini ve kariyerlerini zenginleştirmelerine olanak tanıyan, kapsayıcı bir yüksek performans kültürü oluşturmaya kararlı, çeşitliliği destekleyen bir şirketiz. Bu anlayışın yaratıcılık, inovasyon, ilerleme ve karşılıklı zenginleşme için en iyi yol olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımızın fikir, bakış açısı ve deneyimlerindeki çeşitlilik, rekabet avantajımızın değerli ve gerekli bir parçasıdır. Faaliyet gösterdiğimiz 50'den fazla ülkede çalışanlar ve yönetim arasında çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine tartışmaların temeli olarak bir kurumsal politika benimsedik.

Uyunç destek hattı

Uyunç Destek Hattı başka türlü doğru şekilde ele alınması mümkün olmayan hukuki veya diğer ciddi şikayetleri bildirebilmenizi sağlar.

Veri Gizliliği Politikası

Lundbeck, yürürlükteki kişisel veri mevzuatına uygun olarak hastaların, araştırma ve iş ortaklarının ve çalışanlarımızın haklarını korumaya kararlıdır.

Kişisel verileri sadece aşağıdaki durumlarda toplayacak ve işleyeceğiz:

 

  • Özel bir ihtiyaç ve yasal bir dayanak olduğunda
  • Bireyin gizliliğini koruyan şeffaf ve güvenli bir şekilde

 

Verileri gereğinden fazla tutmayacağız ve kişisel verilerle ilgili herhangi bir talebi veya şikayeti ele almak için derhal harekete geçeceğiz.

LUNDBECK HAKKINDA DAHA FAZLASI İÇİN

Zihinde İlerleme

Değer aktarımı ve etkileşimlerinde şeffaflığı nasıl taahhüt ediyoruz.

Lundbeck Vakfı

Lundbeck Vakfı 60 yılı aşkın bir süredir keşifleri hayata geçirmektedir.

Beyin Sağlığına Ulaşmak

Kendimizi DSÖ ile uyumlu olarak beyin sağlığına ulaşmayı geliştirmeye adadık.