lundbeck.com.tr sayfasından ayrılarak Lundbeck Global web sitesine gidiyorsunuz.

Lundbeck.com.tr internet sayfasından ayrılıyorsunuz.

Gittiğiniz Ülke Sayfası -

İptal

Değer zinciri

Fikirden Hastaya

Yenilikçi ve güvenli tedaviler geliştirmek karmaşıktır. Yeni bir ilacın, bir fikir tasarlanmasından onaylanmış bir tedavinin hastalara sunulmasına kadar farmasötik değer zincirinden geçmesi yaklaşık 10-15 yıl sürer. 

Araştırma

Araştırma safhasında, yeni hastalık hedeflerini belirliyor ve yeni, güvenli ilaç adayları için eylem mekanizmasının anlaşıldığını tespit ediyor ve teyit ediyoruz. Yeni tedavilerin araştırılması, hastalığa ve hastaların karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlarına derinlemesine bilgi gerektirir. Araştırmacılar, altta yatan hastalık biyolojisini anlamak ve beyindeki yeni hedefleri belirlemek için çalışırlar. Daha sonra etkinlik temelinde yeni maddeler seçilir ve ilaç gelişimi için seçilmeden önce güvenlik ve tolere edilebilirlik açısından test edilir.

İlaç Geliştirme

İlaç Geliştirme safhasında , yeni ilaç adaylarına kanıt oluşturmak için global olarak klinik çalışmalar yürütüyoruz, klinik sonuçlarımızın daha iyi anlaşılması için sağlık uzmanlarını bilimsel tartışmalara katıyoruz ve güvenli, güvenilir ve verimli üretim süreçleri geliştirmek için çalışıyoruz. Çalışma katılımcılarının haklarının, güvenliğinin ve refahının korunması büyük önem taşımaktadır.


Ürünlerimizin güvenliğini, kalitesini ve etkinliğini değerlendirmek için sürekli izleme yapıyoruz ve faaliyetlerimiz ve bulgularımız hakkında düzenleyici makamları sürekli bilgilendiriyoruz. Sağlık uzmanları ve hastalar tarafından potansiyel advers ilaç reaksiyonlarının bildirilmesi, ürünlerimizin faydalarını ve risklerini, garanti edildiği gibi proaktif önlem almamızı sağlayan sürekli değerlendirmek için çok önemlidir.

Üretim 

Üretim sürecinin üç ana aşaması vardır: Aktif Farmasötik Hammaddesinin (API) yapıldığı Kimyasal Üretim; ürünün üretildiği Farmasötik Toplu Üretim ve paketlerin birleştirildiği Mamul Üretimi. Güvenilirlik, kalite ve maliyetin sürekli iyileştirilmesi ile ilaç endüstrisinde en iyi tedarik zincirini yaratmaya çalışıyoruz. Her yıl dünya çapında satış ortaklarımızla yakın işbirliği ile distribütörlere, ecza depolarına ve hastanelere 100 milyondan fazla mamul gönderilmektedir.

Pazarlama

Ürünlerimiz 100'den fazla ülkede küresel olarak kayıtlıdır. HCP'leri ürünlerimizin güvenli ve etkin kullanımı konusunda eğitmek için bilimsel ve tanıtım etkinlikleri üretiyor ve yürütüyoruz. Karar vericilerle, psikiyatrik ve nörolojik rahatsızlıklara öncelik vermelerine yardımcı olmak ve ürünlerimizin toplumsal değerini kapsamlı değerlendirmelere dayanarak tartışmak için iletişim faaliyetlerinde bulunuruz.

Satış

Satış safhasında, reçeteli ilaçlarla tedaviyi yönetmekle sorumlu olan kilit paydaşları bilgilendirir ve eğitiriz. 50'den fazla ülkede satış temsilcimiz mevcuttur. Sağlık mesleği mensuplarına yönelik faaliyetlerimiz, ürünlerimizin ve kullanımlarının doğru anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, hasta bakımını geliştirmek amacıyla bilgi alışverişinde bulunulduğu eğitim etkinliklerinin konuşmacıları olarak uzmanları ve önde gelen uzmanlarla da iletişim halindeyiz.

 

İlaçlarımızın geliştirilmesi genellikle ilk pazarlama onayından sonra devam eder. Moleküller hakkındaki bilgimize dayanarak, onları potansiyel bir etkiye sahip olduklarına inandığımız bir dizi endikasyonda incelemeye çalışırız. İlaçlarımızı tıbbi potansiyellerinin sonuna kadar geliştirmemizi sağlamak için önemli zaman ve kaynak ayırıyoruz.

LUNDBECK HAKKINDA DAHA FAZLASI İÇİN

Lundbeck Türkiye

Lundbeck Türkiye 1999 yılında kurulmuştur.

Araştırma ve Geliştirme

Yeni ve geliştirilmiş tedavilerin Ar & Ge'si yaptığımız işin merkezinde yer alıyor.

Sürdürülebilirlik

Lundbeck, güçlü stratejimiz sayesinde sürdürülebilirliğe bağlı kalmaya devam etmektedir.