lundbeck.com.tr sayfasından ayrılarak Lundbeck Global web sitesine gidiyorsunuz.

Lundbeck.com.tr internet sayfasından ayrılıyorsunuz.

Gittiğiniz Ülke Sayfası -

İptal

Şizofreni

Şizofreniyi Anlamak

Şizofreni, genellikle uzun süreli olan ve bir kişinin gerçeklik algısında belirgin değişikliklere yol açabilen bir psikotik bozukluktur.

Şizofreniye Genel Bakış

Şizofreni, beyindeki nöronlar arasındaki iletişimi kolaylaştıran kimyasallardaki dengesizlikten kaynaklanır ve gerçek olmayan şeylerin algılanmasına (görme/işitme/düşünme) neden olur. Bu dengesizliği yaratan faktörler tam olarak anlaşılamamıştır.

 

Şizofreni, dikkate değer bir 'damgalama' taşıyan ve sıklıkla yanlış anlaşılan yaygın bir zihinsel hastalık türüdür. Şizofreni hastaları rahatsız edici düşünceler, duygular ve davranışlar yaşarlar ve gerçekliği anlamakta zorlanırlar. 1 Bunun, bireyin ve ailesinin hayatı üzerinde büyük etkisi olabilir.

Şizofreni hakkında gerçekler

Şizofreni, Lundbeck'in odak hastalık alanlarından biridir ve kronik, şiddetli ve yeti yitimine sebep olan bir psikiyatrik bozukluktur. Hastalık, düşünme, algılama, duygular, dil, benlik duygusu ve davranıştaki çarpıtmalar ile karakterizedir. Yaygın deneyimler arasında sesler duymak ve sanrılar yer alır. 1 Şizofreni hem erkekleri hem de kadınları etkiler, ancak erkeklerde bu hastalık biraz daha erken yaşta gelişme eğilimindedir.

Dünya Sağlık Örgütü, 21 milyondan fazla insanın şizofreniden muzdarip olduğunu tahmin ediyor ve bu da, şizofreniyi onu dünya çapında en büyük 10 engellilik nedeninden biri haline getiriyor. 1  

belirtiler

Şizofreni, körelmiş duygular ve çekilme dönemleri arasında yaşanan psikoz atakları (gerçeklikle teması kaybetme) ile karakterizedir. 1 Şizofreni semptomları, bilişsel semptomlar, duygudurum semptomları ve motor semptomlarla birlikte pozitif semptomlar ve negatif semptomlar olarak tanımlanabilir.


Pozitif semptomlar - Psikoz atakları sırasında ortaya çıkan semptomlar 'pozitif semptomlar' olarak bilinir ve düşünce bozukluğu, sanrılar (genellikle paranoid düşünceler ile yanlış inançlar) ve halüsinasyonları - genellikle sesler duymayı içerir. Bu semptomlara genellikle anksiyete, depresyon ve aşırı aktivite, yani sürekli hareket etme ve ajite olma durumu eşlik eder.


Negatif semptomlar - Aksine, içe çekilme dönemleri 'negatif semptomlardan' oluşur. Bunlar arasında azalmış duygular, daha az akıcı konuşma, aktiviteleri planlamak, başlatmak ve/veya devam etmek için yetersiz kapasite ve daha az zevk ya da ilgi duygusu mevcuttur. Negatif semptomlar genellikle sosyal etkileşim ve günlük aktivitelerle ilgili sorunların kaynağıdır.

Şizofreni hakkında gerçekler

Şizofreni dünyadaki maliyeti en yüksek hastalıklardan biridir3,4

Şizofreni; halüsinasyonlar ve sanrılar gibi pozitif semptomlarla ve körelmiş duygular ve sosyal geri çekilme gibi negatif semptomlarla kendini gösterir.

Epidemiyoloji ve Doğurduğu sonuçlar

Dünya Sağlık Örgütü, 21 milyondan fazla insanın şizofreniden muzdarip olduğunu tahmin ediyor ve bu da, şizofreniyi onu dünya çapında en büyük 20 engellilik nedeninden biri haline getiriyor. 2 Şizofreni ırk, kültür veya sosyal sınıftan bağımsız olarak insanları etkiliyor. Genellikle erken yetişkinlikte başlar (20 yaşından itibaren) 3 , ancak her yaşta gelişebilir. Şizofreni hem erkekleri hem de kadınları etkiler, ancak erkeklerde bu hastalık biraz daha erken yaşta gelişme eğilimindedir. 4 Bir bireyin yaşamı boyunca şizofreni geliştirme oranı yaklaşık %1'dir. 3

 

Şizofreni aynı zamanda dünyadaki maliyeti en yüksek hastalıklardan biridir ve diğer psikotik hastalıklarla birlikte toplam ulusal sağlık hizmet bütçelerinin %1,5'ini (İngiltere),%2'sini (Hollanda, Fransa) ve %2,5'ini (ABD) oluşturduğu görülmektedir.5-6

Şizofreni hakkında gerçekler

Şizofreni ırk, kültür veya sosyal sınıftan bağımsız olarak insanları etkiler. Genellikle 20 yaş civarında erken yetişkinlikte başlar, ancak her yaşta görülebilir.  2

Bir bireyin yaşamı boyunca şizofreni tanısı alma oranı yaklaşık %1'dir. 5

Kendilerinin veya sevdiklerinin şizofreni semptomları yaşadığından endişe duyan insanlar yardım ve tavsiye için doktorlarına başvurmalıdır. 

Tanı ve bakım

Şizofreni tanısı, hem hasta hem de hasta yakınlarıyla görüşme yapılarak teşhis edilir. Şizofreninin semptomlarını ve şiddetini tanımlamak için de kullanılabilecek çok sayıda değerlendirme ölçeği vardır.


Şizofreni tedavi gerektirir. Uygun tedavi ile şizofreni ile ilişkili semptomları önemli ölçüde azaltmak ve bekleyen bir nüksün 'risk faktörlerini' veya 'uyarı işaretlerini' tanımak mümkündür. Tedavi genellikle psikotik ataklar sırasında bakım ve izlem için sıklıkla gerekli olan hastanede geçen bir süre ile ilaç ve psikososyal tedavinin bir kombinasyonundan oluşur.

  1. World Health Organization. Schizophrenia fact sheet. 2016.    (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs397/en/)
  2. Ochoa S, Usall J, Cobo J, Labad X, Kulkarni J. Gender differences in schizophrenia and first-episode psychosis: a comprehensive literature review. Schizophr Res Treatment 2012; 2012: 916198.
  3. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007;116 (435):3340.
  4. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399409.
  5. Tsuang MT, Farone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2005.
  6. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5). Washington, D.C.: American Psychiatric Association; 2013.

1. World Health Organization. Schizophrenia fact sheet. 2016. (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs397/en/)
2. Ochoa S, Usall J, Cobo J, Labad X, Kulkarni J. Gender differences in schizophrenia and first-episode psychosis: a comprehensive literature review. Schizophr Res Treatment 2012; 2012: 916198.
3. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007;116 (435):3340.
4. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399409.
5. Tsuang MT, Farone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2005.

LUNDBECK HAKKINDA DAHA FAZLASI İÇİN

Tarihimiz

Uzun ve gururlu bir hikaye Lundbeck'i bugün olduğu yere taşıdı.

Bilim

Lundbeck, dünyanın en yaygın reçete edilen tedavilerinden bazılarını geliştirmiştir. 

Sürdürülebilirlik

Lundbeck, güçlü stratejimiz sayesinde sürdürülebilirliğe bağlı kalmaya devam etmektedir.