lundbeck.com.tr sayfasından ayrılarak Lundbeck Global web sitesine gidiyorsunuz.

Lundbeck.com.tr internet sayfasından ayrılıyorsunuz.

Gittiğiniz Ülke Sayfası -

İptal

Tarihimiz

Yüzyılı aşkın adanmışlık

14 Ağustos 1915'te Hans Lundbeck Danimarka'nın Kopenhag şehrinde bir şirket kurdu. Hans'ın - daha sonra eşi Grete Lundbeck olan - ilk çalışanı, Lundbeck Vakfı'nı kurdu ve bugün Lundbeck'in temelini oluşturdu. Gelecek için inşa ederken, geçmişimizle gurur duyuyoruz.

1915-1925 İlk Yıllar

14 Ağustos 1915'te Hans Lundbeck Danimarka'nın Kopenhag şehrinde bir şirket kurdu. İşe aldığı ilk çalışan, daktiloda pek çok yılda Danimarkalı bir şampiyon olan genç bir bayan, daha sonra eşi ve Lundbeck Vakfı'nın kurucusu oldu. 

Hans Lundbeck (1885-1943)

14 Ağustos 1915'te Hans Lundbeck Danimarka'nın Kopenhag şehrinde bir şirket kurdu. İşe aldığı ilk çalışan, daktiloda pek çok yılda Danimarkalı bir şampiyon olan genç bir bayan, daha sonra eşi ve Lundbeck Vakfı'nın kurucusu oldu.

 

 

Şirket, elektrikli süpürge kiralamanın yanı sıra makine, bisküvi, şekerleme, tatlandırıcı, sinema ekipmanı ve kameralardan fotoğraf kağıdı ve alüminyum folyoya kadar her şeyi ele aldı.

Grete Lundbeck

İlk yıllarda faaliyetinine ticari bir şirket olarak başladı. Fakat 1920'lerin ortasından sonra ürün gamına çeşitli ilaçlar eklendi.

Eduard Goldschmidt (1901-1950)

Eduard Goldschmidt 1924 yılında işe alındı ve şirkete kimya ve ilaç endüstrilerinden edindiği tecrübeyi ve fitiller ve ağrı kesiciler gibi farmasötikler için bir dizi yeni temsilciliklik sözleşmesi getirdi. Portföye kolonya ve kremler de eklendi ve şirket ilk tablet sıkıştırma makinesini satın aldı.

Biliyor muydunuz?

Birinci Dünya Savaşı kurbanları ne kadar istemsiz gerçekleşse de, nörologlar için eşsiz araştırma fırsatları sağladılar. Nörologlar savaş yaralarının neden olduğu fiziksel ve psikolojik işlev bozukluklarını gözlemleyerek merkezi sinir sistemimizin alt bölümlerini özel yetenekler ile bağdaştırmayı başardılar. 1917 yılında Julius Wagner Ritter von Jauregg felçli demansın sıtma aşılama tedavisini keşfettiğinde ilk maddeli psikiyatrik tedavi çözümünü tanımladı.

1920’de Otto Loewi, sinir iletiminin kimyasal bir süreç olduğunu kanıtlayan ilk deneyi gerçekleştirdi. 1922'de şizofreni hastaları Somnifen-Dauerschlaf tedavisi ile tedavi edilmeye başlandı. Hastalara büyük dozlarda barbitürat bir ilaç verildi ve bu da onları bir seferde iki-üç hafta boyunca gün boyu uyuttu.

1926-1935 Kendi Üretim Tesislerimiz

1930'larda Lundbeck Danimarka'da kendi ilaç üretimine ve paketlemesine başladı. Artan üretim hacmi ile daha fazla alana ve ek çalışanlara ihtiyaç duyuldu. Lundbeck büyüme yolculuğuna başladı.

1927 yılında Lundbeck, Kopenhag merkezinde daha yeni ve büyük bir ofise taşındı.
Lundbeck, 1933 yılında 42.000DKK tutarında kimyasal ürün sattı. Bu arada portföyündeki diğer ürünler gün geçtikçe önemini yitirmeye başladı.

Biliyor muydunuz?

1929'da Hans Berger, beynin elektriksel aktivitesini ölçmek ve kaydetmek için bir alet olan ilk insan elektroensefalografını (EEG) gösterdi. Berger'in buluşu şimdi rutin olarak nöroloji ve psikiyatride tanısal bir test olarak ve beyin araştırmalarında ortak bir araç olarak kullanılmaktadır. 1933’de Mansfred Sakel, Almanya, Berlin’deki şizofreni hastalarında insülin şok tedavisinin etkinliğinin test edilmesindeki ilk deneysel bulgularını raporladı. Geliştirme aşamasında, elektrokonvülsif terapi ve psikocerrahi gibi akıl hastalığı için somatik tedaviler vardı. Bu tedaviler, akıl hastalığının vücuttaki biyolojik bir dengesizliğin sonucu olduğunu ve fiziksel hastalıklarla karşılaştırılabileceğini varsayan biyolojik zihinsel patoloji modeline dayanıyordu.

Wilder Penfield, 1930’larda meslektaşı Herbert Jasper ile birlikte, şiddetli epilepsili hastaları, nöbetlerin ortaya çıktığı beyinde bulunan sinir hücrelerini yok ederek tedavi ettiği Montreal prosedürünü icat etti. Ameliyattan önce, hastaların bilinçleri ameliyat masasında iken (sadece lokal anestezi altında) beyni elektriksel problarla uyardı ve tepkilerini gözlemledi. Bu şekilde, beynin sorumlu bölgelerini daha doğru bir şekilde hedefleyerek, ameliyatın yan etkilerini azaltabilirdi. Bu prosedür günümüzde hala başarıyla kullanılmaktadır.

1936-1945 İlk Orijinal Ürün

1937'de Lundbeck ilk bilimsel çalışanı, eczacı Oluf Hübner ile birlikte işe aldı ve ilave farmasötik ürünleri getirdi ve Lundbeck'in doktorlarla erken diyaloğunu başlattı.

P.V. Petersen (1920-1988)

1937'de Lundls, Carlsberg Vakfı'ndaki biyolojik enstitü ile birlikte yaraların iyileştirilmesi için ilk orijinal Lundbeck ürününü geliştird. Bu başarı, Lundbeck'e uluslararası alanda azim ve sürekli olarak yeni araştırma fırsatları aramaya olan güveni verdi ki bunlar günümüzde halen şirketi nitelendiren itici güçlerdir.

 

Yeterli üretim kapasitesini sağlamak için şirket, Lundbeck'in bugün hala bulunduğu 1939'da Kopenhag Valby banliyösüne taşındı. Oluf Hübner liderliğindeki Lundbeck, ilk kimyasal araştırma tesislerini kurdu ve idrar yolu enfeksiyonları için bir ürünün geliştirilmesi için gerekli koşulları sağladı. Toplam çalışan sayısı 45'ti.

Otiliavej 7, Valby, Danimarka'da bulunan fabrika binası

Hans Lundbeck 1943'te öldü ve Poul Viggo Petersen, Lundbeck'in ilaç araştırmasını oluşturmak için istihdam edildi. P.V. Petersen’in 1946’da Almanya’ya giderek getirdiği bir molekül, Lundbeck tarafından morfinden yaklaşık iki kere daha güçlü bir ağrı kesici olarak geliştirildi. Bu ürünün satışları Lundbeck'i uluslararası pazarların yerel pazarlardan daha önemli olmaya devam ettiği bir başka güçlü büyüme dönemine getirdi.

Biliyor muydunuz?

1935 yılında Portekizli nörolog Egas Moniz, dünyanın ilk lobotomisini gerçekleştirdi. Bir sonraki yıl, Walter Freeman ve James W. Watts, ABD’deki ilk lobotomileri tamamladılar. Lobotominin hedeflenen amacı kontrol edilemeyecek derecede şiddete meyilli veya duygusal hastaları sakinleştirmekti ve başlarda başarılı olmuştu. Fakat yüzde yirmi beş ölüm oranının yanı sıra, lobotomiler ayrıca dürtülerini kontrol edemeyen, doğal olmayan bir şekilde sakin ve sığ olan ve/veya tamamen duygu yokluğu sergileyen hastalarda sonuçlandı. Psikoaktif ilaçların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte uygulamanın kullanımı azaldı. 1949 yılında Egas Moniz çalışmalarından ötürü Nobel Ödülü aldı.

1936 yılında İtalyan hekimler Ugo Cerletti ve Lucio Bini, bir şizofren hastası üzerinde ilk kez elektrik ile şok terapisi uyguladılar ve başarılı sonuçlar elde ettiler. Bu tedavi kısa süre içinde yayıldı ve en sık ABD ile Avrupa’da kullanıldı. Önceki istismar vakalarına rağmen, bu tedavi, önemli reformlara bugün hala başarıyla kullanılmaktadır. 1937’de H. Houston Merritt ve Tracy J. Putnam, büyük yokluk ve psişik eşdeğer nöbetleri (epilepsi) tedavi etmek için kullandıklaı bir ilacın olağanüstü sonuçlarını açıkladılar.

1946-1955 Yoğun Nörolojik bilim Araştırmaları

II. Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda, Lundbeck araştırmasını yoğunlaştırdı ve ileriki dönemlerde Lundbeck’e dünya çapında bir ün sağlayacak olan ilaçların temellerini attı.

1950'li yılların başında Lundbeck'te çalışan 180 kişi vardı.

Lundbeck, 1950'lerin başında ilk Lundbeck antibiyotik ürünlerini geliştirmeye yardımcı olan kendi mikrobiyoloji araştırmacısı Ladislaus Szabo'yu işe aldı. Lundbeck'in antibiyotik portföyü Lundbeck'i ABD ve diğer uluslararası pazarlarda güçlü bir konuma getirdi. 1950'lerin başında, Lundbeck 180 çalışana sahiptir.

Lundbeck, ürettiği bir ürününde başarılı satış sonuçları elde edemedi. Ancak bu durum, Lundbeck'in psikiyatrik hastalıkların tedavisine yönelik ürün geliştirme arzusunu tetikledi. 

1954 yılında Lundbeck, Alman ilaç şirketi Chemishe Fabrik Promonta tarafından geliştirilen bir ürünü alarak psikiyatrik tedaviler dünyasına ilk adımlarını attı. Ne yazık ki, bileşik yaygın kullanılmadı, ancak Lundbeck'in psikiyatrik hastalıkların tedavisi için farmasötik geliştirmeye olan ilgisini tetikledi.

 

 

1954'te, Lundbeck'in kurucusu Hans Lundbeck'in dul eşi Grete Lundbeck, Lundbeck'in işini sağlamak ve genişletmek, ayrıca öncelikle bilimsel hedefler ve hastalıklarla mücadele için finansal destek sağlamak amacıyla Lundbeck Vakfı'nı kurdu.

1950 yılında Lundbeck 1 milyon DKK değerinde hisse ile borsaya açıldı.

Biliyor muydunuz?

İsviçreli bir fizyolog olan Walter Rudolf Hess, iç organların kontrolünde görev alan beynin alanlarını haritalandırdığı için 1949’da Nobel Ödülü’nü kazandı. Hess, 1920'lerin sonlarında, beyni iyi tanımlanmış anatomik bölgelerde uyarmak için elektrotlar kullanarak geliştirilen beyin stimülasyon tekniklerini kullandı. Bu belirli fizyolojik tepkilere göre beynin bölgelerini haritalandırmasını sağladı. Hipotalamusu uyararak, uyarının bölgesine bağlı olarak heyecandan hissizliğe kadar davranış sonuçları çıkardı.

1949 yılında ayrıca Avustralyalı psikiyatrist J.F.J Cade, psikoterapik ilacını tanıttı ve böylece psikofarmakoloji dönemi başlamış oldu. 1950’lerde psikozu tedavi etmeyen fakat semptomlarını kontrol alabilen birçok başarılı antipsikotik ilaç ortaya çıktı. 1952 yılında Fransa’da ilk antipsikotik ilaç tedavisi ortaya çıktı.

1956-1965 İlk Antipsikotik

1959'da Lundbeck, 1960 ve 1970'lerde Lundbeck'in en çok satılan ürünü haline gelen dünyanın ilk antipsikotiklerinden birini piyasaya sürdü - Lundbeck için antipsikotiklerde yeni bir dönem başladı.

Lumsås'da çalışanlar

Şizofreninin tedavisinde kullanılan bu ürün ile elde edilen başarı, ek üretim kapasitesine olan ihtiyacı artırdı. 1961'de Lundbeck Danimarka'nın Lumsås şehrinde bir üretim yeri satın aldı ve kısa süre sonra aktif bileşik üretimine başladı.

1964'den önce Valby 'deki alanın ana girişi

1960'ların başında, Lundbeck bir antidepresan piyasaya sürdü. Bu, Lundbeck'in daha sonraki antidepresan gelişimi faaliyetlerine yol açacak ilgisinin başlangıcını işaret etti. 1961'de Lundbeck Danimarka'nın Lumsås şehrinde eski bir üretim yeri satın aldı.

Biliyor muydunuz?

1950’lerin sonlarında ilk trisiklik antidepresan geliştirildi. Eylül 1958’de, İtalya, Roma’daki ilk uluslararası nörofarmakoloji kongresinde, ABD, Pennsylvania Üniversitesi’nden Dr.Freyhan, çoğu “depresif psikoz” teşhisi konulan 46 hastadan oluşan bir grupta ilaç etkilerini tartışan ilk klinisyenlerden biri oldu.

Çalışma için hastalar, depresif hissizlik, kinetik gerilik, umutsuzluk ve çaresizlik duyguları gibi belirtilere göre seçildi.

1966-1975 Global Olarak Büyüyor

1960 ve 1970 arasında, çalışan sayısı 680'e çıktı ve bunların yaklaşık 100'ü yurtdışında istihdam edildi. Lundbeck uluslararası bir şirket haline geliyordu.

Şirket New York ve Paris'te yeni ofisler açtı ve 1972'de Lundbeck Ltd. İngiltere'de Luton'da kuruldu.

Biliyor muydunuz?

1970’ler sırasında yeni tarama teknolojilerinin geliştirilmesi doktor ve araştırmacıların insan beynini kafatasını açmadan daha yakından incelemelerini sağladı. 1972 yılında EMI Limited Londra İngiltere’den G. N. Hounsfield bilgisayarlı eksenel tomografi (CAT) taramasının ilk prototipini üretti. Amerikalı doktor ve bilim adamı Raymond Damadian, manyetik rezonansın analitik özelliklerini araştırırken dünyanın ilk manyetik rezonans görüntüleme (MRI) makinesini yarattı.

1974 yılında M. E. Phelps, E. J. Hoffman ve M. M. Ter Pogossian, beynin aktivitesi hakkında görsel bilgi sağlayan bir makine olan ilk pozitron emisyon topografisi (PET) tarayıcısını geliştirdiler. Doktorlar, beyindeki kan akışı ve oksijen kullanımı gibi durumları izlemek için PET taramaları kullanıyor.

1976-1985 Sadece Beyin Hastalığına Odaklanma

Geniş bir ürün yelpazesine dayanan 60 yıllık büyüme ve gelişmeden sonra, Lundbeck 1970'lerin sonunda mevcut temsilciliklerini ve kozmetik departmanlarını aşamalı olarak kaldırmaya ve ilaçların geliştirilmesi ve pazarlanmasına odaklanmaya karar verdi.

1980'lerde Lundbeck MSS'deki (merkezi sinir sistemi) konumunun gelişimine odaklanmaya başladı.

1980'lerin sonunda Lundbeck iş stratejisi odağını daha da yoğunlaştırdı. Gelecekte Lundbeck, çabalarını beyin hastalıklarının tedavisi için farmasötik araştırma, geliştirme, üretim ve pazarlamaya adayacaktı. 

1986-1995 70 Ülkede Antidepresan

Lundbeck, geliştidiği antidepresanın başarısından dolayı 1990'larda hızla genişledi. Depresyon ve anksiyetenin tedavisi için kullanılan bu ürün, 70'den fazla ülkede tescil edilmiştir.

 

 

Lundbeck'in 1990'daki 75. yıldönümü itibariyle, gelir 0,5 milyar DKK olarak gerçekleşti ve 8 iştirak kuruldu. 189'u yurtdışında istihdam edilen 739 çalışanı vardı.

Klaus Bøgesø ve ekibi
Lundbeck'in geliştirdiği bir molekül

Biliyor muydunuz?

1990’ların başlarında ABD Başkanı George H. W. Bush, beyinle ilgili hastalıkların almaya başladığı siyasi odağı vurgulayarak bu on yılı “Beynin On Yılı” olarak ilan etmişti. 1993’de Huntingson hastalığına sebep olan gen tespit edildi. 1994 yılında, Alfred G. Gilman ve Martin Rodbell, G-protein bağlı reseptörler (GPCR’ler) olarak adlandırılan insan hücrelerindeki protein grubunu ve sinyal iletimindeki rollerini keşfettikleri için Nobel Ödülü'nü paylaştılar.

Fizyolojik ve patofizyolojik ilgilerinden ötürü, GPCR’ler modern ilaçların büyük bir kısmı için çok başarılı hedefler haline gelecekti. 1995 yılında, ilerlemekte olan bir felç için ilk etkili müdahale Dr. John R. Marler ve meslektaşları tarafından sunuldu.

1996-2005 Yeni Antidepresan İle Lundbeck’in Büyümesi

Lundbeck, başarısını devam ettirmek için araştırma faaliyetlerini yoğunlaştırdı ve diğer ilaç şirketlerinden ilaçları lisanslamaya başladı. Böylece, Lundbeck'in patentleri sona eren ürünlerin yerine yeni ilaçları tedaviye sunması mümkün oldu.

Lundbeck, dünya çapında sağlık mesleği mensuplarını eğiterek beyin hastalığının global yükünü azaltmaya yardımcı olmak için 1997 yılında Lundbeck Enstitüsü'nü kurdu.

Hans Lundbeck'in şirketi, Haziran 1999'da hisseleri Kopenhag Menkul Kıymetler Borsası'nda (KFX) işlem gördüğü zaman rüştünü ispatladı. Bu durum, Lundbeck'in 2000 yılında 30 olan iştiraklerini artırabilmesi için gerekli sermayeye erişimini sağladı. Şirket daha görünür hale geldi ve yönetime daha fazla sorumluluk yükledi, ancak çalışanlarını da hisse vererek ödüllendirmesi için yeni bir yöntem sağladı. 2002 yılında piyasaya sürülen bir antidepresan Lundbeck'in başarısına büyük katkı sağlayarak dünya çapında yaklaşık 100 ülkede kullanıma sunuldu. 

 

1999 yılında Kopenhag borsasına kote olduğumuz gün borsanın girişindeki resepsiyondan bir fotoğraf. 

2003 yılında Lundbeck, ABD merkezli araştırma şirketi Synaptic'i satın alarak ABD'de ile köprü olacak bir araştırma birimi kurdu. G-protein bağlı reseptörler grubu hakkında daha fazla bilgi edinmeye yönelik ilgi, bu alanda uzmanlaşmış Synaptic'in edinilmesinin arkasındaki nedenin bir parçasıydı.

2006-2015 Büyüme Yolculuğumuz

Lundbeck, 2008 yılında, ağırlıklı olarak Avrupalı bir şirketten global bir şirkete geçerek yeni, uluslararası pazarlara açılan bir stratejik büyüme yolculuğuna başladı.

2013 yılı sonunda Lundbeck 57 ülkede yaklaşık 6.000 çalışana sahipti.

Lundbeck 2009 yılında, dünyanın en büyük ilaç pazarı olan ABD'de kendi ticari platformunu kurmak için Ovation Pharmaceuticals, Inc.'i satın aldı. Lundbeck ayrıca Fransa'daki Elaiapharm'ı satın alarak şirketin üretim kapasitesini artırdı. Epilepsi tedavisi için ABD'de bir ürün piyasaya sürdü.

2013 yılında şizofreni tedavisine yönelik ilacımız Amerika'da piyasaya verildi.

Lundbeck 2011 yılında şizofreni ve bipolar bozukluğun tedavisi için ürünler piyasaya sürdü. Lundbeck ayrıca Çin'de yeni bir araştırma merkezi kurdu ve Japon Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. ile psikiyatrik bozuklukları hedef alan yenilikçi ilaçlar sunmak için tarihi bir anlaşma yaptı.

 

 

ABD’deki Lennox-Gastaut sendromu hastalarına yeni bir tedavi seçeneği sunuldu.

 

2013 yılında, Lundbeck yeni bir alana ilk adımlarını atıp Avrupa'da alkol bağımlılığının tedavisi için bir ürün pazara sundu. ABD'de ise şizofreni tedavisi için bir ürün piyasaya sürüldü.

2014 yılında ABD'de ve bazı Avrupa ve diğer uluslararası pazarlarda depresyon tedavisi için yeni bir ürün piyasaya sürüldü.

Ayrıca 2014 yılında Lundbeck, Chelsea Therapeutics’i ve geliştirdiği semptomatik nörojenik ortostatik hipotansiyon (NOH) tedavisi için bileşiği satın alarak ABD pazarında varlığını genişletmiştir.

 

 

Lundbeck'in ilk yarım milyarına ulaşması 75 yıl sürdü. Sonraki 25 yıl içinde şirket, 2015 yılında 30 kat büyüdü ve Lundbeck'in 100. yıldönümünde yaklaşık 13.5 milyar DKK gelir elde etti.

Biliyor muydunuz?

2013 yılında Ernst Bamberg ve meslektaşları, Grete Lundbeck Avrupa Beyin Araştırma Vakfı’nda optogenetiği icat etmeleri ve arıtmaları nedeniyle Beyin Ödülü kazandılar.

Bu devrim niteliğindeki teknik, genetik olarak belirlenen nöron popülasyonlarının ışıkla açılıp kapanmasına izin vererek yalnızca normal ve anormal sinir devrelerinin özelliklerini açıklama yeteneği değil, aynı zamanda beyin hastalıkları tedavisine de yeni yaklaşımlar sunmaktadır.

2016-2019 Yeni Bir Bölüm

2018'de Deborah Dunsire, Lundbeck'in Başkanı ve CEO'su seçildi. Tıp eğitimi alan Dunsire, biyoteknoloji ve ilaç endüstrisinden 30 yılı aşkın klinik, ticari ve uluslararası yönetim deneyimi sunan deneyimli bir CEO. Dunsire, 2019 yılında Lundbeck'in büyümesini sağlamak için beyin sağlığını iyileştirmeye odaklanan yeni 2020 Stratejisi “Büyümek için Genişle ve Yatırım Yap” stratejisini başlattı.

 

Lundbeck 2015 yılı sonlarında depresyon ve şizofreni hastalıklarına endike olan ve bu hastalıkların tedavisindeki konumunu geliştiren yeni bir ilacını piyasaya verdi. 

Amerika'da bulunan Lundbeck La Jolla Araştırma Merkezi.

Lundbeck 2019'da Kaliforniya'da bulunan Abide Therapeutics'i satın aldı ve psikiyatri ve nörolojide çoklu endikasyonları ele alma potansiyeline sahip güçlü ve seçici serin hidrolaz inhibitörleri için benzersiz bir keşif platformu ekledi. Satın alma sonrası Abide Therapeutics, La Jolla Araştırma Merkezi olarak yeniden adlandırıldı ve Lundbeck'in ABD'deki ilaç keşif merkezi olarak hizmet vermektedir.

Lundbeck portföyüne, migren tedavisinde karşılanmamış ihtiyaca yönelik bir ürün ekledi. 

Lundbeck 2019'da migren tedavisini ve önlenmesini dönüştürmeyi taahhüt eden bir şirket olan Washington'da bulunan Alder Biopharmaceuticals'ı da satın aldı. Migren önleme için intravenöz bir tedavi ile Lundbeck, portföyünü genişletmiştir ve karşılanmayan ihtiyaçları fazla olan olan migren topluluğuna yardım etme taahhüdünü genişletmiştir.

2020 Yeni Bir On Yıl

CO2 emisyonlarını ve enerji tüketimini azaltma çabalarımız, iklim değişikliğine karşı eylemler için global standardı belirleyen bağımsız grup Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından dünya lideri olarak kabul edilmektedir. 

Karbondioksit emisyonundaki azalma ve enerji tasarrufu, Lundbeck'in uzun dönem stratejik önceliklerindendir. Bugün Lundbeck'te 2006'ya göre enerji kullanımı %35, karbondioksit salınımı %68 azalmıştır. 

Lundbeck, dünya çapında CDP tarafından araştırılan 9.600'den fazla  şirketin sadece ilk %3'üne verilen ve mümkün olan en yüksek derecelendirme olan CDP'nin yeni 2020 İklim A listesine dahil edilmiştir.

Sürdürülebilir gelişim hedefi 13, iklim değişikliği ve etkileri ile savaşma konusunda acil aksiyon almayı gerektirmektedir.

2020'de global sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerinde sınırlamak adına COP25 Anlaşması "1,5 °C için İşletme Amacı”na dahil olduk. İklim eylemi ortak bir sorumluluktur. Lundbeck olarak bugün ve geçmişte her zaman üzerimize düşeni yapmaya adandık.

Ürün Geliştirme Tarihçesi

1937. Lundbeck'in yara tedavisinde endike ilk orijinal lacı geliştirildi.

 

1940. Lundbeck üriner sistem enfeksiyonunda endike ilacının lansmanını yaptı.

 

1952. Lundbeck akut ağrı ürününü piyasaya sürdü.

 

1959. Lundbeck şizofreni tedavisinde endike ürününün lansmanını yaptı.

 

1989. Lundbeck depresyon tedavisinde endike ürününü piyasaya verdi.

 

1996. Lundbeck şizofreni tedavisinde yeni bir ürün geliştirdi.

 

2002. Lundbeck depresyon ve anksiyete tedavisine yönelik ürününü piyasaya verdi.

 

2003. Lundbeck Alzheimer hastalığı tedavisinde endike ürün geliştirdi.

 

2003. Lundbeck Parkinson hastalığında endike ürünün lansmanını yaptı.

 

2008. Lundbeck Huntington hastalığı ile ilişkili kore tedavisinde ürün geliştirdi.

 

2009. Lundbeck epilepsi hastalığında endike ürünün lansmanını yaptı.

 

2011. Lundbeck şizofreni ve bipolar bozukluktaki manik epizotların tedavisine gönelik geliştirdiği ürününü piyasaya sürdü.

 

2012.Lundbeck Lennox-Gastaut sendromu tedavisine yönelik ürünün lansmanını yaptı.

 

2013. Lundbeck alkol bağımlılığı tedavisinde endike ürününü piyasaya sürdü.

 

2013. Lundbeck yeni bir şizofreni ürünü geliştirdi.

 

2014. Lundbeck depresyon tedavisinde endike yeni ürününün lansmanını yaptı.

 

2014. Lundbeck semptomatik nörojenik ortostatik hipotansiyon (NOH) tedavisine yönelik ürün geliştirdi.

 

2015. Lundbeck depresyon ve şizofreni hastalıklarında endike bir ürünün lansmanını yaptı.

 

2020. Lundbeck migren önleme tedavisine yönelik ürününün lansmanını yaptı. 

LUNDBECK HAKKINDA DAHA FAZLASI İÇİN

Taahhüdümüz

Zihinde ilerleme için çalışıyoruz - bu, hastalara yönelik çok yönlü yaklaşımımız.

Bilimsel Ortaklıklar

Başarılar ve mirasımız bize güçlü bir küresel ağ sağlamıştır.

Sorumlu İş Davranışı

İş amacımızı birkaç temel unsur ve Davranış Kurallarımızın rehberliğinde sürdürüyoruz.