lundbeck.com.tr sayfasından ayrılarak Lundbeck Global web sitesine gidiyorsunuz.

Lundbeck.com.tr internet sayfasından ayrılıyorsunuz.

Gittiğiniz Ülke Sayfası -

İptal

Beyin sağlığına ulaşmak

Beyin Sağlığını İyileştirmeye Adanmışlık

Kendimizi Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık hakkı ilkelerine uygun olarak beyin sağlığına ulaşmayı geliştirmeye adadık. Yenilikçi ilaçları sunmak ve erişilebilirliğin önündeki engelleri ele almak için araştırmalarımızı geliştiriyoruz. Beyin hastalıklarının kabul edilebilirliğini artırmak ve ilaçlarımızın kalitesini korumak için çabalıyoruz.

Sağlık hakkı ilkeleri

Beyin hastalıklarının tedavisi için ilaçların araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesinde 70 yılı aşkın deneyime dayanan Lundbeck, kurumsal faaliyetlerini Beyin Sağlığına Erişim Stratejisi'nde pekiştiriyor. Bu DSÖ'nün dört sağlık hakkı ilkesini yansıtmaktadır: Kullanılabilirlik, Erişilebilirlik, Kabul Edilebilirlik ve İyi Kalite.

 

 

Özlemlerimizi bu ilkelerin her birinde ayrı ayrı tanımladık. Önümüzdeki yıllarda yeni girişimlerle mevcut eylemlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz:

 

  • Kullanılabilirlik: Beyin hastalıklarının yüküne dikkat çekmek ve ilaçları kullanıma sunmaya devam etmek için uzmanlık bilgimizi kullanıyoruz.
  • Erişilebilirlik: Ayrımcı, fiziksel, ekonomik ve bilgi eksikliğine bağlı engelleri dikkate alarak ilaçlarımızın erişilebilirliğini yaymaya çalışıyoruz.
  • Kabul edilebilirlik: Mental sağlıkta eşitliği geliştirmeye, damgalamayı azaltmaya, ulusal intihar önleme çabalarını desteklemeye ve beyin hastalıklarının kültürel kabul edilebilirliğini geliştirmeye çalışıyoruz.
  • İyi Kalite: Yüksek kalitede ürünler sunmak, hasta güvenliğini korumak ve sahte ilaçlarla mücadele etmeye çalışıyoruz

 

Kullanılabilirlik

Lundbeck yenilikçi ilaçların araştırma ve geliştirme, üretim, pazarlama ve satışı için çalışmaktadır. Dönüştürücü ilaçlar geliştirmek için güçlü bilimsel beyin hastalıkları anlayışımıza ve psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarla yaşayan insanlara yenilikçi tedaviler sağlamak için küresel varlığımıza dayanıyoruz.

Bunlar, hastalar ve yakınları için yaşam kalitesini etkilemekte olan ciddi ve yaşamı tehdit eden hastalıklardır. Son 50 yılda, tedavi seçeneklerinde devrim niteliğinde değişiklikler görüldü, ancak halen karşılanmamış büyük bir ihtiyaç varlığını sürdürmektedir.

 


Lundbeck, hastaların ihtiyaç duyduğu yenilikleri sunmaya kendini adamıştır. Sinirbilimi ilerletmek, yeni hayat değiştiren tedaviler geliştirmek ve hasta topluluklarını desteklemek için yorulmadan çalışıyoruz. Yaptığımız her şey, beyin sağlığını iyileştirmek ve beyin hastalıkları ile yaşayan milyonlarca insanın hayatını dönüştürmek şeklinde belirlenmiş olan genel amacımıza hizmet etmektedir.

 

Faaliyet Raporu

Daha fazla bilgiyi Lundbeck'in ticari faaliyetleri hakkındaki en son faaliyet raporumuzda bulabilirsiniz.

Akıl Sağlığı ve İntiharı Önleme

Lundbeck'in Tavsiyeleri ve Taahhütleri

Ulaşılabilirlik

Birçok şirket, yüksek risk içermesi nedeniyle, beyin hastalıkları ile ilgili yatırımlarını azaltmış ve hatta tamamen bırakmıştır. Lundbeck tıbbın bu kritik alanındaki odağını yorulmadan sürdürmektedir.

 

Önümüzdeki yıllarda, güvenli ve etkili beyin hastalığı tedavilerini daha erişilebilir hale getirmek için ayrımcı, fiziksel, ekonomik ve bilgilendirici engelleri ele almak için ek önlemler alacağız.

 

Artan ihtiyaçlara bağlı olarak baskı altında kalan sağlık sistemlerinin oluşturduğu zorlukların farkındayız ve yenilikçi ilaçların maliyetlerinin karşılanması konusundaki endişeleri anlıyoruz. Ancak, iyileştirilmiş tedavilerin sunulmasının hastalar, toplumlar ve yatırımcılar için değer yaratması konusunda kararlıyız.

 


Sürdürülebilir bir iş yürütmek, hastalar için yeni ve daha iyi tedavilere yatırım yapmamızı ve toplumsal yükü azaltmamızı ve hissedarlarımıza rekabetçi bir kazanç sağlamamızı gerektiriyor. Pazarlanan ilaçlarımızdan elde ettiğimiz değer, yeni ve daha iyi tedavilerin araştırılması ve geliştirilmesine yeniden yatırım yapmamızı sağlamaktadır.

 

Global fiyatlandırma konusundaki duruşumuzu buradan okuyabilirsiniz.

Kabul edilebilirlik

Beyin hastalıklarının kültürel olarak kabul edilebilirliğini artırmak, mental sağlıkta eşitlik sağlamak, damgalamayı azaltmak, hastalık farkındalığını desteklemek ve eğitim sunmak için çalışıyoruz. Bu çabalarımızdan nihai olarak beyin hastalığı olanlar ve bakım verenler faydalanmaktadır.

 

Lundbeck, Uluslararası İntiharı Önleme Derneği ve Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu, GAMIAN-Europe ve EUFAMI gibi çeşitli gruplara işbirliği yapmaktadır. Uluslararası Ruh Sağlığı Erken Müdahaleler Birliği ile ortaklığımız, intiharı önleme konusunda çevrimiçi iletişim için #ChatSafe Kılavuzlarını tanıtmayı amaçlamaktadır.

 

2019 yılında intiharı önleme konusundaki küresel katılımımızı ve eğitim çabalarımızı yönlendirmek için 'Akıl Sağlığı ve İntiharı Önleme - Lundbeck'in Tavsiyeleri ve Taahhütleri' kitapçığını yayınladık. Alanında uzmanlara danışarak hazırlanan bu proje, intiharı önleme konusunda farkındalığı artırmayı ve eğitimi desteklemeyi amaçlamaktadır.

İyi kalite

İlaç sağlama faaliyetlerimiz, erken araştırma, klinik gelişim ve üretimden eczanelere dağıtımına kadar süren değer zincirini kaliteli şekilde kapsamaktadır.

Kalite yönetim sistemi

Kalite ve hasta güvenliği süreçlerimizi 'GxP' Kalite Yönetim Sistemimize entegre ediyoruz. 'GP' İyi Uygulama anlamına gelir ve 'x' Laboratuvar (GLP), Klinik (GCP), Farmakovijilans (GPvP), Üretim (GMP) ve Dağıtımı (GDP) temsil eder. İyi Uygulamalarımız prosedürler, eğitim ve düzenli denetim yoluyla sürdürülür. GxP Kalite Yönetim Sistemimiz, Lundbeck Davranış Kuralları, iş hedefleri ve süreçleri ile ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklerle uyumludur.

Güvenli ve etkili tıp için hayvan araştırması

Lundbeck otoriteler tarafından beyin hastalıklarını tedavi etmek için güvenli ve etkili ilaçlar geliştirmek amacıyla hayvanlar üzerinde çalışmalar yapmakla yükümlü tutulmuştur. Sadece alternatiflerin olmadığı ve faydaların hayvan rahatsızlığı risklerinden daha ağır bastığı durumlarda hayvan çalışmalarını kullanacağız. Deney hayvanlarımıza uygun bakımı sağlıyoruz ve hayvan araştırma politikamızı, prosedürlerimizi ve hayvan tesislerimizi geliştirmek için sürekli çalışıyoruz.

Sahte ilaçları önleme

Sahte ilaç dolandırıcılıktır. Sahte ilaçlar doğru veya yanlış içerikli, etken madde içermeyen, yetersiz etkin madde içeren veya sahte ambalajlı olan kasten yanlış etiketlenmiş ürünlerdir.

 

Tedarik zincirimizi güvence altına almak ve orijinal Lundbeck ilaçlarının hastalara her zaman ulaşmasını sağlamak için sıkı önlemler alıyoruz. Paketleri parti numaraları, seri numaraları ve 2D matris teknolojileri ile etiketleyerek ürünlerimizin bütünlüğünü koruyoruz. Kalite anlaşmalarımızla denetlenen ve onaylanan nakliye şirketlerini kullanıyoruz. Lundbeck ürünlerini içerdiğini iddia eden gönderileri gözetlemek için gümrük yetkilileri ile ve sahte ilaçlarla savaşmaya adanmış uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.

 

İlaçlar yalnızca sağlık uzmanları tarafından önerilen yetkili kanallardan satın alınmalıdır. Lundbeck, ilaçlarını internette veya sosyal medyada satışa sunmamaktadır.

 


Lundbeck ürününün orijinalliği konusunda endişeleriniz varsa, lütfen complaint@lundbeck.com ile iletişime geçin.

Advers ilaç reaksiyonlarının raporlanması

Hastalıklarını yönetmek için ürünlerimize ve bilgilerimize güvenen kişilere karşı sorumluluğumuzu biliyoruz. Advers ilaç reaksiyonlarının raporlanması, ürünlerimizin faydalarını ve risklerini sürekli olarak değerlendirmek ve garanti ettiğimiz gibi proaktif önlemler almak bizim için önemlidir.

 

Olası bir advers ilaç reaksiyonu yaşarsanız lütfen doktorunuza danışın. Advers ilaç reaksiyonlarını online iletişim formu aracılığıyla doğrudan Lundbeck'e de bildirebilirsiniz. Ülkenizdeki bir Lundbeck çalışanıyla konuşmayı tercih ediyorsanız, lütfen Lundbeck bağlı kuruluşlarının telefon numaralarına bakınız.

 

LUNDBECK HAKKINDA DAHA FAZLASI İÇİN

Zihinde İlerleme

Psikiyatri ve nöroloji ile ilgili en son haberler, görüşler ve anlayış

Araştırma ve Geliştirme

Yeni ve geliştirilmiş tedavilerin Ar & Ge'si yaptığımız işin merkezinde yer alıyor.

Beyin Sağlığını Geri Kazanma

Beyin sağlığını eski haline getirme amacımızda azimliyiz. Lundbeck'te bu, hiç kimsenin dolu dolu bir yaşam sürmesini engelleyen bir beyin hastalığından etkilenmemesi gerektiği anlamına geliyor.