lundbeck.com.tr sayfasından ayrılarak Lundbeck Global web sitesine gidiyorsunuz.

Lundbeck.com.tr internet sayfasından ayrılıyorsunuz.

Gittiğiniz Ülke Sayfası -

İptal

Araştırma ve Geliştirme

Temelimiz Ar & Ge'dir.

Dönüştürücü ilaçların araştırılması ve geliştirilmesi, yaptığımız şeyin merkezinde yer alıyor. Çabalarımız kendi Ar & Ge birimlerimizdeki çalışanlarımız tarafından yönlendirilmektedir. Ayrıca, bağımsız araştırmalara fon sağlıyor ve tüm dünyadaki ortaklarla yakın işbirliği yapıyoruz.

Bilim temelli bir kuruluş olarak araştırma ve geliştirme (Ar & Ge) faaliyetlerimiz, beyin sağlığını iyileştirme konusunda kararlılığımıza yönelik en önemli katkılarımızdır. Hem iç hem de dış yeniliğe dayalı Ar & Ge çalışmalarımızı, beyin hastalıklarının tedavisi için bir dizi endikasyon içinde yeni ve yenilikçi ilaçlar geliştirmek için adadık.

Temeldeki hastalık biyolojisi

Lundbeck Ar & Ge'si, beyin hastalıklarının altında yatan mekanizmaları hedefleyen yeni ilaçların keşfedilmesini ve geliştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, biyoloji ve hastalıkların mekanizmaları hakkında kapsamlı araştırmaların yanı sıra araştırma hedeflerinin ve klinik sonuçların daha iyi anlaşılmasını gerektirir. Yıllar boyunca, psikiyatri ve nöro-dejenerasyon içinde, semptomları daha etkili ve potansiyel olarak tedavi edebilecek ve hastalıkların seyrini değiştirebilecek yeni ilaçların geliştirilmesinde küçük moleküller, antikorlar ve aşılar kullanmamızı sağlayan geniş ve sağlam bir platform oluşturduk.

Ar & Ge organizasyonumuz

Lundbeck'teki araştırma, çok disiplinli, güçlendirilmiş proje ekiplerimizin, beyin hastalığı alanındaki kurum içi uzmanlığımızın ve yeni teknolojilerin çabalarına dayanmaktadır. Son teknoloji laboratuvarlarda çalışıyoruz. Her proje ekibinde Ar & Ge disiplinlerindeki ileri bilgilerimizi klinik uygulamalar ve terapötik ihtiyaçlardaki uzmanlıkla birleştiriyoruz.

Bireye saygı

Ortak hedeflere doğru bireyler olarak çalışıyoruz. Bilimsel ve kişisel becerilerimizi ve niteliklerimizi sürekli geliştirmeye ve iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu, bireyin kariyer fırsatlarını teşvik etmemize ve bir organizasyon olarak yetkinliklerimizi korumamıza ve geliştirmemize olanak tanıyor. Bilimsel sonuçlarımızın yayınlanması, uluslararası bilim camiasında aktif üye olarak katılımımızın doğal bir parçasıdır.

Ürün Gamı

Ürün gamımız, hastalar için bakım standardını yeniden tanımlayan ve beyin hastalığında en büyük ihtiyacı gördüğümüz alanlara hitap eden yeni tedaviler sunma hedefimizi yansıtmaktadır.

Değer Zinciri

Yeni bir ilacın, bir fikir tasarlanmasından onaylanmış bir tedavinin hastalara sunulmasına kadar farmasötik değer zincirinden geçmesi yaklaşık 10-15 yıl sürer.

Ağlar ve İşbirlikleri

Lundbeck'in uzun süreli deneyimi ve beyin hastalıkları içindeki sürekli çalışması, preklinik ve klinik sinirbilim araştırmalarında bize güçlü bir küresel ağ sağlamıştır. Yenilikçi teknolojilerin sağladığı artan olanaklardan yararlanarak, güçlü iç Ar & Ge yeteneklerimizi korumak ve iç yeteneklerimizi desteklemek için harici ittifaklar kurmak bizim için çok önemlidir.

 

Lundbeck ayrıca Majör Depresif Bozukluk (MDB) ve bipolar depresyonun altında yatan nedenlerin anlaşılmasını artırmak için büyük bir yeni çalışmada kişisel genetik şirketi 23andMe, Inc. ve düşünce kuruluşu The Milken Institute'a katıldı. Bu çalışma, bu hastalıkların ve dikkat ve karar verme gibi beyin fonksiyonlarının genetik ile nasıl ilişkili olduğunu araştırmaktadır.

 

 

Başka bir örnek, giyilebilir cihazlar ve akıllı telefon teknolojisi kullanılarak MDB, epilepsi ve multipl skleroz gibi durumları izlemenin yeni yollarını geliştirme kapsamı ile RADAR-CNS işbirliğine katılımımızdır. Bu tür yaygın olarak bulunan cihazlar, hastanın mevcut durumunu, önceden ulaşılamayan ayrıntı düzeylerinde uzaktan ortaya çıkarabilir.

Her gün beyin hastalıkları ile yaşayan insanlar için fark yaratabilecek yeni ve geliştirilmiş tedaviler geliştirmek için işe gidiyoruz. 

Gelecekteki platformu

Ar & Ge stratejimiz, Lundbeck'in biyolojik olarak tanımlanmış hasta grupları üzerinde açıkça belgelenmiş etkileri olan ilaçları keşfedip geliştirebileceği gelecekteki bir platform sunmaktadır. Bu sadece beyin hastalıklarının tedavisini optimize etmek için dijital yaklaşımımıza dayanmıyor. Toplumun bu yeni tedavi türlerine olan talebinin artması beklenmektedir.

 

Ancak son zamanlarda, postmortem beyinlerin büyük ölçekli bir analizi, psikiyatrik bozukluğu olan kişilerde belirgin moleküler izler ortaya koymaktadır*. Uluslararası bir araştırmacı ekibi, beş büyük psikiyatrik bozukluğun, genellikle örtüşen, ancak aynı zamanda hastalığa özgü - ve bazen de beklenenin aksine- yollarla değişen gen aktivite kalıplarına sahip olduğunu bildirmiştir. Bu bulgular bir gün tanısal testlere ve yeni tedavilere götürebilir.

  1. Gandal et al., Science 359, 693–697, 2018
Meet Lars Lau Raket, scientist

Beyin bulmacasını anlamak için çalışmak

LUNDBECK HAKKINDA DAHA FAZLASI İÇİN

Bilimsel Ortaklıklar

Başarılar ve mirasımız bize güçlü bir küresel ağ sağlamıştır.

Değer zinciri

Yeni bir ilacın farmasötik değer zincirinden geçmesi yaklaşık 10-15 yıl sürer.

Kariyer

Lundbeck ile bir sonraki kariyer adımınızı atın.