lundbeck.com.tr sayfasından ayrılarak Lundbeck Global web sitesine gidiyorsunuz.

Lundbeck.com.tr internet sayfasından ayrılıyorsunuz.

Gittiğiniz Ülke Sayfası -

İptal

Parkinson hastalığı

Parkinson hastalığını anlamak

Parkinson hastalığı, normalde dopamin nörotransmitterini üreten nöronların kademeli olarak kaybı ile karakterize, hareket kontrolü ve hareketle ilgili olmayan semptomlara yol açan ilerleyici bir durumdur.

Parkinson Hastalığına Genel Bakış

Parkinson hastalığı, en çok 60 yaşın üzerindeki kişileri etkileyen uzun süreli ve ilerleyici bir beyin hastalığıdır. 1 Parkinson hastalığı olan kişiler vücut hareketlerini kontrol etmekte zorlanırlar ve durum ilerledikçe semptomlar kötüleşir. Nihayetinde, Parkinson hastalığı bireyin günlük yaşam durumlarında işlev görme yeteneğini bozar.

Parkinson hastalığının semptomları, beyindeki hareket kontrolü yanı sıra duygu durum, uyku ve düşünce gibi diğer alanları etkileyen nöronların kaybından kaynaklanır. Nöron kaybının kesin nedeni hala bilinmemektedir, ancak genetik, çevresel ve yaşlanma faktörlerinin bir kombinasyonunu içerdiğine inanılmaktadır. 2

Parkinson Hastalığı Hakkında Gerçekler 

Parkinson hastalığı, Lundbeck'in odak hastalık alanlarından biridir ve ağırlıklı olarak motor semptomların (istirahat tremoru, sertlik, bradikinezi ve postural instabilite) varlığı ile karakterize kronik ilerleyici bir nörodejeneratif bozukluktur. Ayrıca motor olmayan semptomların çeşitliliği ile ilişkilidir.1 Motor semptomlar, beyindeki dopamin üreten hücrelerin dejenerasyonundan kaynaklanır. 2

ABD'de Parkinson hastalığı yaygınlığı 2040 yılına kadar iki katına çıkacaktır (2010 yılına kıyasla) 5

Belirtiler

Parkinson hastalığı ilerleyici bir hastalıktır ve zamanla yeni semptomlar ortaya çıkar ve mevcut semptomlar yavaş yavaş daha şiddetli hale gelir. Bununla birlikte, ölümcül bir hastalık değildir - insanlar tanı sonrası 15 ila 25 yıl yaşayabilir - bu da onu uzun süreli (kronik) bir durum haline getirir.3


Parkinson hastalığının semptomları motor ve motor dışı semptomlar ve komplikasyonlar olarak kategorize edilebilir.

 • Motor semptomlar - Parkinson hastalığının klasik semptomları - 'motor' (harekete bağlı) semptomlar - titreme, hareket yavaşlığı, kas sertliği ve denge problemlerini içerir.

 • Motor dışı semptomlar - Parkinson hastalığının tüm aşamalarına eşlik ederler ve örneğin ayakta dururken kan basıncında ani düşüş, duygudurum bozuklukları, uyku bozuklukları, duyusal problemler, koku duyusu kaybı, kabızlık gibi önemli ölçüde hastanın yaşam kalitesini etkileyen sorunlar ve hafıza sorunları, yavaş düşünme, kafa karışıklığı ve demans vakaları gibi bilişsel sorunlar. 4,5

 • Komplikasyonlar - Birkaç yıl tedaviden sonra komplikasyonlar ortaya çıkmaya başlayabilir. 6 Bunlar, bireyler iyi semptom kontrolü ve zayıf semptom kontrolü dönemleri arasındaki geçiş dönemlerinde 'dalgalanmaları' içerebilir.

 

Tüm bu semptomlar hastalık yüküne önemli ölçüde katkıda bulunur.

~ 6 milyon hasta

Dünya çapında Parkinson hastalığından etkilendiği tahmin edillen hasta sayısı. 

 %1

Parkinson hastalığının etkilediği 60 yaş üstü nüfusun oranı.6

Epidemiyoloji ve doğurduğu sonuçlar

Parkinson hastalığı en yaygın nörolojik (sinir hücresi) hastalıklarından biridir. Dünya çapında yaklaşık 6 milyon erkek ve kadını etkilemiştir. 7 Parkinson hastalığının ABD'deki yaygınlığı 2040 yılında (2010'a kıyasla) iki katına çıkacaktır. 8

 

Parkinson hastalığı genellikle 50'li yaşlarının sonunda ve 60'lı yaşlarının başındaki kişilerde gelişir,  1 Hastalığın nadir formları 40 yaşından önce gelişebilir.960 yaş ve üstü nüfusun %1'i Parkinson hastalığından muzdariptir.10

 

Parkinson hastalığı gelişme riski yaşla birlikte arttığı için, artık daha fazla insanın daha uzun yaşlara kadar yaşadığı için, Parkinson hastalığı olan toplam insan sayısının da arttığı anlamına gelmektedir. 11 

Parkinson Hastalığı Hakkında Gerçekler

Parkinson hastalığı insanlarda genellikle 50'li yaşlarının sonlarında ve 60'lı yılların başlarında gelişir.4 

Parkinson hastalığı ikinci en sık görülen nöro-dejeneratif hastalıktır. 3

Tanı ve bakım

Parkinson hastalığı, tıbbi öykü, klinik muayene ve tedaviye yanıt kullanılarak teşhis edilir; kesin bir tanı sağlayan güvenilir bir biyokimyasal, görüntüleme veya genetik test yoktur. 12,13 Ayrıca, hastalığın semptomlarını ve şiddetini tanımlamak için kullanılabilecek çok sayıda değerlendirme ölçeği vardır.

 

Şu anda, Parkinson hastalığının tedavisi yoktur, ancak semptomlar için tedaviler mevcuttur ve araştırmalar devam etmektedir. Mevcut Parkinson tedavileri ilerlemeyi durduramasa da, semptomları geçici olarak kontrol edebilir ve rahatlatabilir ve Parkinson hastaları ve bakım verenler için yaşam kalitesini iyileştirebilirler.


Parkinson hastalığının tedavisi normalde ilaç tedavisini ve bazı durumlarda cerrahiyi içerir. Buna ek olarak, fiziksel egzersiz, diyet, tamamlayıcı terapiler, duygusal destek ve güçlü ilişkiler önemli roller oynar. Hayattaki yeni durumla ilgili Parkinson hastalığını anlamak ve yeni hedefleri ve zorlukları kabul etmeyi öğrenmek, hastalığın pratikteki yönetimi kadar önemlidir.

Kendilerinin veya sevdiklerinin Parkinson hastalığı semptomları yaşadığından endişe duyan insanlar yardım ve tavsiye için doktorlarına başvurmalıdır. 

 1. Weintraub D, Comella CL, Horn S. Parkinson's disease-Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis, and assessment. Am J Manag Care. 2008; 14(2 Suppl):S40-8.
 2. Schapira AHV The management of Parkinson’s disease - what is new? Eur J Neurol 2011;18(Suppl 1):1-2.
 3. Poewe W, Mahlknecht The clinical progression of Parkinson's disease. Park and Rel Dis 2009;15(Suppl 4):S28-S32.
 4. Chaudhuri KR, Ondo W. Handbook of Movement Disorders. London: Current Medicine Group, 2009.
 5. Goldman JG, Postuma R. Premotor and nonmotor features of Parkinson’s disease. Curr Opin Neurol 2014; 27 (4): 434441.
 6. Kalia LV, Lang AE. Parkinson’s disease. Lancet 2015; 386 (9996): 896–912.
 7. The Global Burden of Disease Study 2016, Lancet.com. 2017. Available at https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32154-2/fulltext. Accessed May 2018.
 8. Kowal SL, Dall TM, Chakrabarti R, et al. The current and projected economic burden of Parkinson’s disease in the United States. Mov Disord 2013; 28 (3): 311_318.
 9. de Lau LML, Breteler Monique MB. Epidemiology of Parkinson's disease. Lancet Neurology, 2006;5(6):525-535.
 10. Tysnes & Storstein. Epidemiology of Parkinson's disease. J Neural Transm 2017;124:901905.
 11. Dorsey ER, Constantinescu R, Thompson JP, Biglan KM, Holloway RG, Kieburtz K, Marshall FJ, Ravina BM, Schifitto G, Siderowf A, Tanner CM. Projected number of people with Parkinson disease in the most populous nations, 2005 through 2030 Neurology 2007;68(5):384-386.
 12. Jankovic J. Parkinson’s disease: clinical features and diagnosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008; 79: 368–376.13. Williams DR, Litvan I. Parkinsonian syndromes. Continuum (Minneap Minn) 2013; 19 (5): 1189–1212.

 1. World Health Organization. Neurological Disorders: Public Health Challenges. 2006. (http://www.who.int/mental_health/publications/neurological_disorders_ph_challenges/en/)
 2. Schapira AHV The management of Parkinson’s disease - what is new? Eur J Neurol 2011;18(Suppl 1):12.
 3. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis  for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858
 4. Weintraub D, Comella CL, Horn S. Parkinson's disease-Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis, and assessment. Am J Manag Care. 2008; 14(2 Suppl):S40-8.
 5. Kowal SL, Dall TM, Chakrabarti R, et al. The current and projected economic burden of Parkinson’s disease in the United States. Mov Disord 2013; 28 (3): 311–318.
 6. Tysnes & Storstein. Epidemiology of Parkinson's disease. J Neural Transm 2017;124:901-905.

LUNDBECK HAKKINDA DAHA FAZLASI İÇİN

Tarihimiz

Uzun ve gururlu bir hikaye Lundbeck'i bugün olduğu yere taşıdı.

Beyin Sağlığını Geri Kazanma

Lundbeck'te beyin sağlığının bizim için anlamı

Araştırma ve Geliştirme

Yeni ve geliştirilmiş tedavilerin Ar & Ge'si yaptığımız işin merkezinde yer alıyor.