lundbeck.com.tr sayfasından ayrılarak Lundbeck Global web sitesine gidiyorsunuz.

Lundbeck.com.tr internet sayfasından ayrılıyorsunuz.

Gittiğiniz Ülke Sayfası -

İptal

Kvkk Politikamız

Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Veri Sahibi Başvuruları Hakkında Genel Bilgiler

Kişisel verileri Lundbeck Türkiye tarafından işlenen tüm gerçek kişiler (“Veri Sahibi”), 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde düzenlendiği üzere,
(i) Kişisel Verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel Veri işlenmişse, buna ilişkin bilgi
talep etme, (iii) Kişisel Veri işleme amacını ve verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, (iv) Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, (v) Kişisel Veriler eksik ya
da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme ve bunun Kişisel Verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme hakları ile (vi) Kişisel Verilerin Kanun’a aykırı işlenmesi
sebebiyle zarara uğranması durumunda tazminat talep etme haklarını haiz olup, Lundbeck
tarafından Veri Sahibinin talebi üzerine alınan tüm talep ve şikayetler, en kısa süre içerisinde
cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

 

Bu çerçevede, Veri Sahipleri, ekteki Başvuru Formu ile talep ve şikâyetlerini iletebilir.
Ancak talebin sonuçlarının tebliği ve talebin yerine getirilmesinden önce şikayette bulunan
kişinin şikayet konusu Kişisel Verinin Sahibi olup olmadığı teyit edilmelidir. Bu çerçevede,
Lundbeck tarafından kimlik kontrolü yapılmak kaydıyla satış kanalları vasıtasıyla şahsen veya
vekaleten yapılan başvurular, noter kanalı ile yapılan başvurular ve güvenli elektronik imza
kullanılmak kaydıyla kayıtlı elektronik posta adresleri ile turkey@lundbeck.com veya İnsan
Kaynakları Müdürü mail adresine (dema@lundbeck.com), Sağlık Meslek mensubu (SMM)
ve hasta verisi için bilim servisine (hasi@lundbeck.com) iletilen başvurular hariç olmak
üzere, başvuru sonuçlarının tebliğinden önce kimlik ispatı için başvuru detayları belirtilerek ya
da başvurunun bir kopyası eklenerek başvuru yapılmalı, noter aracılığıyla kimlik ispatı
yapılmalı ya da güvenlik elektronik imza ile başvurunun kişi adına yapıldığı doğrulanmalıdır.
Aksi halde, başvuru neticesi, ilgili kişiye teslim edilmeyecektir.

 

Başvurular, en fazla 30 gün içerisinde olmak şartıyla, mümkün olan en kısa sürede ve
mümkünse Veri Sahibine ek bir masraf yansıtılmaksızın söz konusu yanıtlanacak ve talepler
uygulanabilir olması halinde yerine getirilecektir.

 

Kanun uyarınca, Veri Sahibinin cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 ve her hâlde ilk başvuru
tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurula başvurma hakkı vardır.