Data Privacy Policy

Polityka prywatności

Lundbeck is committed to safeguarding the rights of patients, research and business partners and our employees in accordance with applicable personal data legislation.

Polityka prywatności

 

Witryna www.lundbeck.pl jest własnością Lundbeck Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000040629, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 PLN, NIP 951-18-66-053, dalej „Lundbeck”

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 22 626 9300Fax: +48 22 626 93 01

http://www.lundbeck.com/pl/skontaktuj-si-z-nami

Przetwarzanie danych osobowych

Jako dostawca witryny Lundbeck jest administratorem danych w odniesieniu do wszelkich zebranych danych osobowych. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności informacji, jakie możemy gromadzić na temat osób odwiedzających naszą witrynę. Dążymy do osiągnięcia równowagi pomiędzy naszym uzasadnionym względami handlowymi interesem w zbieraniu i wykorzystywaniu informacji a uzasadnionymi oczekiwaniami użytkowników naszej witryny dotyczącymi ochrony prywatności. Przetwarzając dane osobowe, Lundbeck zawsze przestrzega obowiązujących przepisów, 

more from lundbeck

Sustainability

Lundbeck remains committed to sustainability through our strong strategy.

On nas

Firma o zasięgu globalnym specjalizująca sie w leczeniu chorób OUN.

Communication policy

Lundbeck seeks an open, constructive and continuous stakeholder dialogue.