Choroba Parkinsona

Zrozumieć chorobę Parkinsona

Choroba Parkinsona ma charakter postępujący i polega na stopniowej utracie komórek nerwowych, które produkują dopaminę, co prowadzi do trudności w kontrolowaniu ruchów i innych objawów niezwiązanych z poruszaniem się.

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona jest przewlekłą i postępującą chorobą mózgu, która dotyka przede wszystkim osoby powyżej 60 roku życia.(1) Osoby chorujące na chorobę Parkinsona mają trudności w kontrolowaniu ruchów własnego ciała, objawy nasilają się w miarę progresji schorzenia. W przebiegu choroby Parkinsona dochodzi ostatecznie do upośledzenia zdolności pacjenta do sprawnego funkcjonowania w zwykłych sytuacjach codziennych.

Objawy choroby Parkinsona są konsekwencją utraty komórek nerwowych w obszarze mózgu odpowiedzialnym za kontrolę ruchów, a także w innych obszarach odpowiadających za nastrój, sen i myślenie. Dokładna przyczyna utraty komórek nerwowych nie jest znana, przypuszcza się, że jest to wynik interakcji czynników genetycznych, środowiskowych i procesu starzenia.(2)

Fakty o chorobie Parkinsona

Choroba Parkinsona jest jednym z głównych obszarów badań Lundbecka i jest przewlekłym postępującym zaburzeniem neurodegeneracyjnym, charakteryzującym się występowaniem głównie objawów ruchowych (drżenie spoczynkowe, sztywność, bradykinezja i niestabilność postawy). Jednak, występują także inne objawy niezwiązane z poruszaniem się.(1) Objawy motoryczne są spowodowane degeneracją komórek wytwarzających dopaminę w mózgu.(2)

Częstość występowania choroby Parkinsona w USA podwoi się do 2040 r. (w porównaniu z 2010 r.)(5 )

Objawy

Choroba Parkinsona jest chorobą postępującą i z czasem pojawiają się nowe objawy, a istniejące powoli nasilają się. Nie jest to jednak choroba śmiertelna - ludzie mogą żyć około 15 do 25 lat od momentu postawienia diagnozy, co sprawia, że jest to choroba przewlekła.(3)

 

Objawy choroby Parkinsona można podzielić na objawy ruchowe i nieruchowe oraz powikłania.

 

  • Objawy ruchowe - klasyczne objawy choroby Parkinsona - tzw. objawy związane z ruchem - obejmują drżenie, spowolnione ruchy, sztywność mięśni i problemy z równowagą.

  • Objawy nieruchowe - towarzyszą wszystkim etapom choroby Parkinsona i mają istotny wpływ na jakość życia pacjentów, jak np. nagły spadek ciśnienia krwi w pozycji stojącej, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, problemy związane ze zmysłami, utrata węchu, zaparcia i problemy poznawcze, np. problemy z pamięcią, spowolnienie myślenia, dezorientacja i przypadki demencji.(4,5)

  • Powikłania - po kilku latach leczenia mogą zacząć się pojawiać powikłania.(6) Mogą to być "wahania", kiedy to osoby na przemian przejawiają okresy dobrej i słabej kontroli objawów. Powikłania - po kilku latach leczenia mogą zacząć się pojawiać powikłania.(6) Mogą to być "wahania", kiedy to osoby na przemian przejawiają okresy dobrej i słabej kontroli objawów.

Objawy te znacznie zwiększają przebieg choroby.

~ 6  MLN pacjentów 

na całym świecie dotkniętych jest chorobą Parkinsona.(3)

Choroba Parkinsona dotyka 1%

·      
populacji w wieku powyżej 60 lat.(6)

Epidemiologia

Choroba Parkinsona jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych. Dotyka około 6 milionów mężczyzn i kobiet na całym świecie.(7) Rozpowszechnienie choroby Parkinsona w USA podwoi się do 2040 roku (w porównaniu z 2010 rokiem).(8)

 

Choroba Parkinsona rozpoczyna się zwykle
na przełomie 50 i 60 roku życia, choć rzadsze postacie mogą pojawić się już przed 40 rokiem życia. 9 1% populacji w wieku 60 lat i więcej ma chorobę Parkinsona. (10)

 

Ponieważ ryzyko zachorowania na chorobę
Parkinsona rośnie wraz z wiekiem, przedłużanie się życia ludzkiego i wzrost liczby osób dożywających wieku podeszłego przekłada się na zwiększoną liczbę chorych z tym schorzeniem. (11)

Fakty o chorobie Parkinsona

Choroba Parkinsona zwykle
rozwija się u osób w późnych latach 50. i na początku lat 60.(4)

Choroba Parkinsona jest
drugim co do częstości występowania zaburzeniem neurodegeneracyjnym (3)

Rozpoznanie i leczenie

Chorobę Parkinsona diagnozuje się na podstawie wywiadu lekarskiego, badania klinicznego i reakcji na leczenie; obecnie nie ma wiarygodnych testów biochemicznych, obrazowych ani genetycznych, które pozwoliłyby na postawienie ostatecznej diagnozy.(12,13) Ponadto istnieje wiele skal ocen, które można wykorzystać do określenia objawów i stopnia nasilenia choroby.

 


Obecnie choroba Parkinsona jest wciąż nieuleczalna, ale dostępne jest leczenie objawów, a badania są wciąż kontynuowane. Chociaż obecne metody leczenia Parkinsona nie są w stanie zatrzymać postępu choroby, mogą one ją tymczasowo kontrolować i łagodzić objawy oraz poprawiać jakość życia osób chorych i ich opiekunów.

 

 

Typowym sposobem leczenia choroby Parkinsona jest farmakoterapia, czasem stosuje się także interwencje chirurgiczne. Istotną rolę odgrywają też ćwiczenia fizyczne, odpowiednia dieta i inne komplementarne metody leczenia, a także wsparcie emocjonalne i silne więzi społeczne.
Wiedza na temat choroby, umiejętność odnalezienia się w nowej sytuacji życiowej, akceptacja nowych celów i wyzwań wydaje się prawie równie istotna, co bardziej praktyczne aspekty leczenia i opieki.

Osoby, które obawiają się, że one - lub ich bliscy - doświadczają objawów choroby Parkinsona, powinny zgłosić się do swojego lekarza po pomoc i poradę.

1.    Weintraub D, Comella CL, Horn S. Parkinson's disease-Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis,        and assessment. Am J Manag Care 2008; 14 (2 Suppl): S40–48.
2.    Poewe W, Mahlknecht P. The clinical progression of Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord 2009; 15 (Suppl 4):
       S28–S32.
3.    Chaudhuri KR, Ondo W. Handbook of Movement Disorders. London: Current Medicine Group, 2009.
4.    Goldman JG, Postuma R. Premotor and nonmotor features of Parkinson’s disease. Curr Opin Neurol 2014; 27 (4): 434–441.
5.    Kalia LV, Lang AE. Parkinson’s disease. Lancet 2015; 386 (9996): 896–912.
6.    GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence,        and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis        for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858.
7.    Kowal SL, Dall TM, Chakrabarti R, et al. The current and projected economic burden of Parkinson’s disease in the United            States. Mov Disord 2013; 28 (3): 311–318.
8.   de Lau LML, Breteler Monique MB. Epidemiology of Parkinson's disease. Lancet Neurol 2006; 5 (6): 525–535.
9.   Dorsey ER, Constantinescu R, Thompson JP, et al. Projected number of people with Parkinson disease in the most populous   
      nations, 2005 through 2030. Neurology 2007; 68 (5): 384–386.
10.  Jankovic J. Parkinson’s disease: clinical features and diagnosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008; 79 (4): 368–376.
11.  Williams DR, Litvan I. Parkinsonian syndromes. Continuum (Minneap Minn) 2013; 19 (5): 1189–1212.

  1. World Health Organization. Neurological Disorders: Public Health Challenges. 2006. (http://www.who.int/mental_health/publications/neurological_disorders_ph_challenges/en/)
  2. Schapira AHV The management of Parkinson’s disease - what is new? Eur J Neurol 2011;18(Suppl 1):12.
  3. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis  for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858
  4. Weintraub D, Comella CL, Horn S. Parkinson's disease-Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis, and assessment. Am J Manag Care. 2008; 14(2 Suppl):S40-8.
  5. Kowal SL, Dall TM, Chakrabarti R, et al. The current and projected economic burden of Parkinson’s disease in the United States. Mov Disord 2013; 28 (3): 311–318.
  6. Tysnes & Storstein. Epidemiology of Parkinson's disease. J Neural Transm 2017;124:901-905.

More from lundbeck

Our History

A long, proud story has led Lundbeck to where it is today.

Restoring Brain Health

What brain health means to us at Lundbeck.

Research and Development 

R&D of new and improved treatments is at the core of what we do.