Zespół stresu pourazowego

Zrozumieć zespół stresu pourazowego

Zespół stresu pourazowego (PTSD) jest zaburzeniem, które rozwija się u niektórych osób w wyniku traumatycznego zdarzenia.

Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Najczęstszą przyczyną PTSD jest nieoczekiwana śmierć bliskiej osoby(1), chociaż może istnieć wiele możliwych przyczyn, takich jak przemoc seksualna, wojna, napaść fizyczna, klęska żywiołowa lub wypadek samochodowy.(2) Osoba może rozwinąć PTSD po tym, jak sama doświadczyła urazu, będąc jego świadkiem, a nawet gdy dowiedziała się o urazie, który dotknął bliskiego krewnego lub przyjaciela.(2)

Choroba PTSD jest poważnym i niewystarczająco leczonym schorzeniem, które może wystąpić w każdym wieku i mieć negatywny wpływ na wiele społecznych i ekonomicznych aspektów życia ludzi.(2-4)

Fakty o stresie pourazowym

Zespół stresu pourazowego (PTSD) rozwija się u niektórych osób po doświadczeniu, obserwacji lub usłyszeniu o traumatycznym wydarzeniu, takim jak śmierć bliskiej osoby, narażenie na przemoc seksualną, wojnę, napaść fizyczną, klęskę żywiołową lub wypadek samochodowy.(1) PTSD może mieć negatywny wpływ na wiele społecznych i ekonomicznych aspektów życia ludzi, a także na społeczeństwo.(2,3)

Osoby z PTSD mogą cierpieć z powodu niepokojących wspomnień i retrospekcji, poczucia winy, niezdolności do odczuwania szczęścia, zmienionych reakcji emocjonalnych (np. drażliwość, lekkomyślność) oraz mogą aktywnie unikać wspomnień o traumatycznym wydarzeniu.(1)

Objawy

Objawy PTSD można podzielić na cztery główne grupy:(5)

 

 • Ponowne przeżycie urazu - nawracające wspomnienia, koszmary i retrospekcje.
 • Unikanie - myśli, uczuć, przedmiotów, ludzi lub miejsc, które są związane z traumą.
 • Negatywne myśli i emocje – wyolbrzymione, negatywne przekonania o sobie lub świecie, wstyd lub poczucie winy, zredukowane emocje, poczucie wyobcowania, trudność w zapamiętywaniu szczegółów traumy.
 • Zmiany w pobudzeniu lub reakcjach emocjonalnych - drażliwość, bycie w stanie wysokiej czujności, lekkomyślne zachowanie, zaburzenia snu i trudności z koncentracją.

Objawy PTSD różnią się w zależności od osoby. Niektórzy mogą przeważnie doświadczać jednego z czterech typów objawów, podczas gdy inne mogą doświadczać ich rożnych kombinacji.(2) Moment wystąpienia objawów może być również różny - większość osób z PTSD doświadcza objawów bezpośrednio po zdarzeniu traumatycznym,(3) podczas gdy u innych może wystąpić opóźnienie o miesiące, a nawet lata przed wystąpieniem pierwszych objawów.(2)

70%

osób doświadczy traumatycznego wydarzenia w swoim życiu, ale większość z nich wyzdrowieje.(4-5 )

Na całym świecie ~ 3.9%

wszystkich osób cierpi na PTSD w ciągu swojego życia; wśród osób, które były narażone na traumę, wskaźnik ten wynosi około 5,6%.(5)

Epidemiologia

Na całym świecie, 70% osób doświadczy w życiu traumatycznego zdarzenia.(6) Chociaż zdecydowana większość narażona na traumę wraca do normalnego stanu zdrowia, u około 5,6% osób dochodzi do rozwoju PTSD.(3) Jest to równoznaczne z około 3,9% wszystkich osób cierpiących na PTSD w ciągu całego życia.(3) Choroby PTSD występują ponad dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn i są bardziej powszechne w krajach o wysokich dochodach niż w krajach o niskich dochodach.(3) Wskaźniki PTSD są wyższe wśród weteranów i innych osób, których praca zwiększa ryzyko narażenia na traumę (np. policji, strażaków i personelu medycznego w nagłych wypadkach).(2)

 

Niektóre osoby z PTSD szybko wracają do zdrowia, podczas gdy inne mogą wykazywać objawy przez wiele lat.(2) PTSD może mieć negatywne skutki w wielu aspektach życia ludzi, w tym w związkach intymnych, przyjaźniach i kontaktach towarzyskich, rodzicielstwie, finansach oraz pracy i wynikach w nauce.(4)

 

Globalne badanie przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wykazało, że osoby z PTSD tracą średnio 15 dodatkowych dni pracy lub zajęć rocznie, w porównaniu z osobami bez PTSD7, co może prowadzić do znacznych strat. U osób starszych objawy PTSD mogą się nasilać w wyniku pogorszenia stanu zdrowia, ograniczenia zdolności poznawczych i izolacji społecznej, co może prowadzić do zwiększenia obciążeń związanych z tym zaburzeniem.(2)

Fakty o stresie pourazowym

PTSD może występować w każdym wieku, nawet u bardzo małych dzieci.(1)

PTSD może mieć negatywny wpływ na relacje intymne, przyjaźnie i kontakty towarzyskie, rodzicielstwo, pracę i wyniki w nauce oraz finanse.(2)

Rozpoznanie i leczenie

Objawy PTSD diagnozuje się na podstawie wywiadów z pacjentem lub z rodzicami w przypadku małych dzieci.(2) Objawy PTSD są często podobne do objawów innych zaburzeń (takich jak depresja), co może prowadzić do niedostatecznej lub błędnej diagnozy PTSD.(8) Kluczową różnicą pomiędzy PTSD a depresją jest fakt, że PTSD wymaga narażenia na traumę.

Osoby, które obawiają się, że one same - lub ich bliscy -doświadczają objawów PTSD, powinny zwrócić się o pomoc i poradę do swojego lekarza.

 1. Kessler RC, Rose S, Koenen KC, Karam EG, Stang PE, Stein DJ, et al. How well can post-traumatic stress disorder be predicted from pre-trauma risk factors? An exploratory study in the WHO World Mental Health Surveys. World Psychiatry. 2014;13(3):265–274.
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 3. Koenen KC, Ratanatharathorn A, Ng L, McLaughlin KA, Bromet EJ, Stein DJ, et al. Posttraumatic stress disorder in the World Mental Health Surveys. Psychol Med. 2017;47(13):2260–2274.
 4. Rodriguez P, Holowka DW, Marx BP. Assessment of posttraumatic stress disorder-related functional impairment: a review. J Rehabil Res Dev. 2012;49(5):649–665.
 5. Lancaster CL, Teeters JB, Gros DF, Back SE. Posttraumatic stress disorder: overview of evidence-based assessment and treatment. J Clin Med. 2016;5(11).pii:E105.
 6. Benjet C, Bromet E, Karam EG, Kessler RC, McLaughlin KA, Ruscio AM, et al. The epidemiology of traumatic event exposure worldwide: results from the World Mental Health Survey Consortium. Psychol Med. 2016;46(2):327–343.
 7. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
 8. Brady KT, Killeen TK, Brewerton T, Lucerini S. Comorbidity of psychiatric disorders and posttraumatic stress disorder. J Clin Psychiatry. 2000;61(Suppl 7):22–32. 
 9. American Psychological Association. Guideline Development Panel for the treatment of posttraumatic stress disorder in adults. Clinical practice guideline for the treatment of PTSD. American Psychological Association; 2017.
 10. Maguen S, Madden E, Neylan TC, Cohen BE, Bertenthal D, Seal KH. Timing of mental health treatment and PTSD symptom improvement among Iraq and Afghanistan veterans. Psychiatr Serv. 2014;65(12):1414–1419.

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Rodriguez P, Holowka DW, Marx BP. Assessment of posttraumatic stress disorder-related functional impairment: a review. J Rehabil Res Dev. 2012;49(5):649–665.
 3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
 4. Benjet C, Bromet E, Karam EG, Kessler RC, McLaughlin KA, Ruscio AM, et al. The epidemiology of traumatic event exposure worldwide: results from the World Mental Health Survey Consortium. Psychol Med. 2016;46(2):327–343.
 5. Koenen KC, Ratanatharathorn A, Ng L, McLaughlin KA, Bromet EJ, Stein DJ, et al. Posttraumatic stress disorder in the World Mental Health Surveys. Psychol Med. 2017;47(13):2260–2274.

More from lundbeck

This is Lundbeck

A specialized pharmaceutical company focused exclusively on brain diseases.

Research and Development

R&D of new and improved treatments is at the core of what we do.

Restoring Brain Health

What brain health means to us at Lundbeck