Zgłaszanie niepożądanego działania leku

W firmie Lundbeck uznajemy naszą odpowiedzialność wobec pacjentów, którzy przyjmują produkty lecznicze z naszego portfolio. Zgłaszanie potencjalnych niepożądanych działań produktów leczniczych przez pracowników służby zdrowia i pacjentów jest dla nas ważne, aby stale oceniać korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem produktów leczniczych oraz podejmować aktywne działania w uzasadnionych przypadkach.

Zgłaszanie potencjalnych działań niepożądanych produktów leczniczych jest ważne, aby móc stale oceniać korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem produktów leczniczych oraz podejmować aktywne działania w uzasadnionych przypadkach.

 

Zgłoś niepożądane działanie produktu leczniczego z portfolio Lundbeck.Po otrzymaniu zgłoszenia potencjalnego niepożądanego działania produktu leczniczego, zgłoszenie zostanie wprowadzone do Bazy Danych Bezpieczeństwa Lundbeck i ocenione przez zespół lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub braku informacji w zgłoszeniu, jesteśmy zobowiązani do skontaktowania się z osobą zgłaszającą w celu uzyskania dodatkowych informacji. W przypadku otrzymania zgłoszenia od pacjenta, poprosimy o zgodę na skontaktowanie się z jego lekarzem w celu potwierdzenia dostarczonych informacji, a także potencjalnie poprosimy o dodatkowe istotne informacje w celu oceny przypadku.

 

Raporty dotyczące niepożądanych działań produktów leczniczych będą zgłaszane jako pojedyncze przypadki do światowych organów ds. zdrowia, a także będą włączane do sprawozdań zbiorczych zgodnie z przepisami i wymogami krajowymi. Ponadto, będą one uwzględniane w bieżącym monitorowaniu nowych sygnałów, które pomogą nam w identyfikacji potencjalnych nowych zagrożeń związanych z naszymi produktami. Informacje o pacjentach i inne dane osobowe zgłaszane do firmy Lundbeck będą dalej przetwarzane w sposób anonimowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

W przypadku wystąpienia potencjalnego niepożądanego działania produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania porady.

Jeśli chcą Państwo zgłosić niepożądane działanie produktu leczniczego bezpośrednio do firmy Lundbeck, mogą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego online.

Prosimy pamiętać, że możemy się z Państwem skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji.


Jeśli wolisz porozmawiać z pracownikiem firmy Lundbeck we własnym kraju, możesz sprawdzić numer telefonu oddziału firmy Lundbeck.

More from Lundbeck

Our Science

Lundbeck has developed some of the world’s most widely
prescribed therapies for brain diseases.

Clinical Trials

How we register clinical trial protocols and disclose results of clinical trials.

Contact Us

Get in touch with us at our headquarters or a local affiliate office.