Etyka

Etyka i przejrzystość

Lundbeck jest firmą farmaceutyczną o zasięgu globalnym, której działalność koncentruje się na leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego.
Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Postępowania Lundbeck (Code of Conduct), który stanowi przewodnik dla realizacji naszych celów biznesowych w sposób etyczny. Nasza działalność biznesowa musi zachowywać najwyższe standardy etyczne.   Wierzymy, że zaufanie pomiędzy pracownikami firmy Lundbeck i naszymi partnerami jest kluczem do sukcesu i rozwoju firmy teraz i w przyszłości. Wierzymy również, że zaufanie jest oparte na przejrzystości, komunikacji i chęci dialogu.   Chcemy angażować się w naszą działalność w sposób otwarty, konstruktywny i oparty na zasadach wzajemnego szacunku.  

Lundbeck jest członkiem Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) i w pełni popiera inicjatywę przejrzystości, opracowaną przez EFPIA. Udostępnianie informacji na temat współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych, organizacjami ochrony zdrowia oraz organizacjami pacjentów pozwala w rzetelny i przejrzysty sposób ukazać wartość i zakres współpracy ze środowiskiem medycznym. Jesteśmy głęboko przekonani, że współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych stanowi fundament do odkrywania, rozwijania i wprowadzania na rynek innowacyjnych terapii, które poprawiają jakość życia pacjentów. W naszych relacjach dbamy o przestrzeganie najwyższych standardów etycznych. Wierzymy, że w ten sposób możemy budować otwarte i oparte na zaufaniu relacje pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.