Wsparcie dla organizacji pacjentów

2022

Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "Jerzyk"

Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz lekarska dla dzieci i młodzieży dotkniętych traumą wojenną i problemem uchodzctwa z Ukrainy

Kwota:  4 000 PLN

Data przekazania wsparcia 01-03-2022

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji im. Dr Dariusza Wasilewskiego

Wsparcie finansowe statutowej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności organizacja Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją 2022

Kwota:  7 380 PLN

Data przekazania wsparcia 26-01-2022


2021

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji

Cel: Wsparcie finansowe statutowej działalności Stowarzyszenia (m.in. podniesienie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego oraz bezpośrednia działalność na rzecz pacjentów z depresją oraz ich rodzin i bliskich) 

Kwota:  5000 PLN


2020    

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji

Cel: Wsparcie finansowe statutowej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności organizacji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją 2020

Kwota:  6150 PLN


2019

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji

Cel: Prowadzenie grup wsparcia dla osób z depresją i ich rodzin. Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia.

Kwota:  6150 PLN