Pograniczne zaburzenie osobowości

Zrozumieć pograniczne zaburzenie osobowości

Pograniczne zaburzenia osobowości związane są z niestabilnym nastrojem i zachowaniami, które mogą mieć istotny wpływ na codzienne życie człowieka.

Pograniczne zaburzenia osobowości 

Osobowość pogranicznego zaburzenia osobowości jest rodzajem zaburzenia, w którym osoba dotknięta chorobą doświadcza okresów intensywnego, niestabilnego nastroju i zachowania oraz zmienionego "poczucia siebie"(1). Może to prowadzić do impulsywnych działań i problemów w relacjach z przyjaciółmi i rodziną, wpływając na zdolność osoby do radzenia sobie w życiu codziennym (1,2).
Pograniczne zaburzenie osobowości jest poważnym schorzeniem, związanym z samookaleczeniem i próbami samobójczymi (2). Do samobójstwa dochodzi nawet u jednej na dziesięć osób z tym zaburzeniem (2).

Fakty o pogranicznym zaburzeniu osobowości

Osoby z pogranicznymi zaburzeniami osobowości są bardzo wrażliwe na zmiany w swoim otoczeniu i mogą reagować na te zmiany w sposób drastyczny i niewłaściwy.  

Skrajne postrzeganie świata przez osobę z pogranicznymi zaburzeniami osobowości, która widzi rzeczy i ludzi - w tym siebie samych - jako będących albo dobrymi, albo złymi (1,2).

objawy

Osoby z pogranicznymi zaburzeniami osobowości są bardzo wrażliwe na zmiany w swoim otoczeniu i mogą reagować na te zmiany w sposób drastyczny i niewłaściwy. Mogą na przykład obawiać się, że zostaną porzucone przez kogoś bliskiego (2). Jeśli ktoś, kogo oczekują, przyjedzie z kilkuminutowym opóźnieniem, ich uczucia do danej osoby mogą bardzo szybko zmienić się z sympatii na niechęć lub złość (1,2). Odzwierciedla to skrajne postrzeganie świata przez osobę z granicznymi zaburzeniami osobowości, która widzi rzeczy i ludzi - w tym siebie samych - jako będących albo dobrymi, albo złymi (1,2).

Osoba z zaburzeniami osobowości z pogranicza często nie jest pewna, co do siebie czuje, nagle zmienia swoje cele życiowe i poglądy na temat swojej kariery, wartości i przyjaciół (2). Może angażować się w impulsywne i często niebezpieczne zachowania, takie jak nadmierne wydatki, lekkomyślna jazda samochodem i nadużywanie narkotyków (2). Może odczuwać intensywny i niewłaściwy gniew lub uczucie pustki, również samookaleczenie jest powszechne (2). Osoby z zaburzeniami osobowości z pogranicza mogą również doświadczać uczucia depresji i lęku (1,2).

Fakty o zaburzeniu osobowości podtypu granicznego

·      
Szacuje się, że odsetek osób z granicznymi zaburzeniami osobowości waha się od mniej niż 1% do około 6%.(1-3)

Zaburzenie to dotyka mniej więcej taką samą liczbę mężczyzn i kobiet, ale wydaje się być bardziej obciążające dla kobiet.(3)

EPIDEMIOLOGIA

Szacuje się, że odsetek osób z pogranicznym zaburzeniem osobowości waha się od mniej niż 1% do około 6% (2-4). Zaburzenie to dotyka mniej więcej taką samą liczbę mężczyzn i kobiet, ale wydaje się być bardziej obciążające dla kobiet (3).

Objawy pogranicznych zaburzeń osobowości najczęściej pojawiają się w wieku młodzieńczym (4) Zaburzenie to jest najbardziej problematyczne i szkodliwe dla młodych dorosłych i ma tendencję do poprawy wraz z wiekiem (2). Objawy mogą występować przez całe życie, ale większość osób z granicznymi zaburzeniami osobowości posiada stabilne życie zawodowe i domowe do czasu osiągnięcia wieku 30 i 40 lat (2).

Osoby z granicznymi zaburzeniami osobowości są emocjonalnie i funkcjonalnie upośledzone, co stanowi znaczne obciążenie dla ich rodzin (5). Huśtawki nastrojów są źródłem stresu zarówno dla osoby z zaburzeniami, jak i dla jej bliskich, którzy mogą ostatecznie sami rozwinąć własne problemy ze zdrowiem psychicznym (1,5).

Osoby, które obawiają się, że one - lub ich bliscy - doświadczają objawów granicznego zaburzenia osobowości, powinny zgłosić się do lekarza po pomoc i poradę.

Rozpoznanie i leczenie

Pograniczne zaburzenia osobowości jest diagnozowane przez specjalistę ds. zdrowia psychicznego za pomocą wywiadów i dyskusji na temat objawów i historii choroby.(1)


Psychoterapia może pomóc osobom z tym zaburzeniem, na przykład poprzez uczenie się interakcji z innymi oraz wyraźniejszego wyrażania swoich myśli i uczuć.(1) Dla opiekunów i członków rodzin osób dotkniętych zaburzeniami osobowości korzystne może być również otrzymanie terapii i wskazówek, jak najlepiej opiekować się chorą osobą.(1) Obecnie schorzenie to jest nieuleczalne, jednak jedno z badań wykazało, że po 10 latach 50% osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza odzyskało zdrowie, będąc w stanie funkcjonować w pracy i utrzymywać osobiste relacje.(6)

  1. National Institute of Mental Health. Borderline personality disorder. NIH publication number QF 17-4928. Available from: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/borderline-personality-disorder/index.shtml [accessed 30 September 2019].
  2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  3. Grant BF, Chou SP, Goldstein RB, Huang B, Stinson FS, Saha TD, et al. Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV borderline personality disorder: results from the Wave 2 National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. J Clin Psychiatry. 2008;69(4):533–545.
  4. National Institute for Health and Clinical Excellence. Borderline personality disorder: recognition and management. 2009. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/cg78/resources/borderline-personality-disorder-recognition-and-management-pdf-975635141317 [accessed 30 September 2019].
  5. Bailey RC, Grenyer BFS. Burden and support needs of carers of persons with borderline personality disorder: a systematic review. Harv Rev Psychiatry. 2013;21(5):248–258.
  6. Zanarini MC, Frankenburg FR, Reich DB, Fitzmaurice G. Time to attainment of recovery from borderline personality disorder and stability of recovery: a 10-year prospective follow-up study. Am J Psychiatry. 2010;167(6):663–667. 

1. National Institute of Mental Health. Borderline personality disorder. NIH publication number QF 17-4928. Available from: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/borderline-personality-disorder/index.shtml [accessed 30 September 2019].
2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
3. Grant BF, Chou SP, Goldstein RB, Huang B, Stinson FS, Saha TD, et al. Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV borderline personality disorder: results from the Wave 2 National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. J Clin Psychiatry. 2008;69(4):533–545.
4. National Institute for Health and Clinical Excellence. Borderline personality disorder: recognition and management. 2009. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/cg78/resources/borderline-personality-disorder-recognition-and-management-pdf-975635141317 [accessed 30 September 2019].


More from lundbeck

access to brain health

We are dedicated to improving access to brain health in accordance with WHO.

our science

Lundbeck has developed some of the world’s most widely prescribed therapies.

this is lundbeck

A specialized pharmaceutical company focused exclusively on brain diseases.