Misje i wartości

Coś więcej niż “leki”

Globalny rozwój dla osób cierpiących na choroby ośrodkowego układu nerwowego wymaga wieloaspektowego podejścia. Oprócz opracowywania nowych i ulepszonych terapii medycznych, staramy się wprowadzać zmiany dla pacjentów, zwiększać wsparcie dla dotkniętych rodzin i angażować się w szerszą akceptację społeczną osób cierpiących na choroby mózgu.
W firmie Lundbeck wytrwale poświęcamy się przywracaniu zdrowia mózgu, pragnąc poprawić jakość życia ludzi.

Choroby mózgu dotykają obecnie ponad 700 milionów ludzi na całym świecie, co stanowi 13% globalnego obciążenia chorobami. (1)

 

 Wytrwale poświęcamy się przywracaniu zdrowia mózgu, ponieważ:

 

  • Ponad 70% osób z tymi chorobami doświadcza dyskryminacji (2)
  • Osoby cierpiące z powodu chorób ośrodkowego układu nerwowego żyją o 10-20 lat krócej niż osoby zdrowe (3)
  • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że światowa gospodarka traci około 1 miliard dolarów rocznie z powodu samej depresji i zaburzeń lękowych (4)

Naszym celem jest zapewnienie pacjentom narzędzi i zasobów potrzebnych do zrozumienia ich choroby i jej rozwoju.

Naszym celem jest ciągłe podważanie status quo i dalszy rozwój naszej wiedzy, aby wprowadzać realne zmiany dla pacjentów.

Naszym celem jest dostarczanie rodzinom danych popartych wynikami badań oraz wspomagać ich w radzeniu sobie z chorobami przewlekłymi.  

Naszym zobowiązaniem wobec społeczności jest położenie kresu stygmatyzacji, strachowi i ciszy, które otaczają choroby psychiczne.

Służba zdrowia

Badania i rozwój nowych i ulepszonych metod leczenia stanowią podstawę naszych działań. Posiadamy najnowocześniejsze centra badań w Danii i Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, a ponad 800 pracowników pracuje w naszych jednostkach badawczo-rozwojowych. Finansujemy niezależne badania i ściśle współpracujemy ze strategicznymi partnerami na całym świecie.

 

Zapewniamy wysokiej jakości opartą na badaniach edukację medyczną i szkolenia dla pracowników służby zdrowia w zakresie neurologii i psychiatrii, za
pośrednictwem seminariów, publikacji i kampusu internetowego Instytutu Lundbeck, a także poprzez nasze centrum zasobów Postępu w Umyśle (ang. Progress in Mind).

Wzmocnienie Społeczności

Pomimo pewnej poprawy, dyskryminacja osób z chorobami mózgu nadal stanowi poważny problem społeczny. Piętno działa na wielu płaszczyznach, od osobistych do zawodowych. W tym celu poważnie traktujemy naszą pozycję jako specjalistów i wykorzystujemy nasz głos do podnoszenia świadomości, kwestionowania standardów i zwiększania możliwości pełniejszego uczestnictwa pacjentów w społeczeństwie i portalach społecznościowych.

 

Uczestniczymy w kampaniach na rzecz świadomości chorób psychicznych, przeciwdziałania stygmatyzacji i promocji zdrowia psychicznego, współpracując ze specjalistami oraz organizacjami pacjentów.

Dla Pacjentów i z Pacjentami

Diagnoza choroby ośrodkowego układu nerwowego to złożony problem. Staramy się wzmacniać głosy i potrzeby pacjentów poprzez nasze publikacje, wydarzenia, działania angażujące, współpracę z grupami rzecznictwa i organizacjami pacjentów - razem przekazujemy przesłanie dalej niż jakakolwiek pojedyncza grupa może zrobić to samodzielnie.

Rodzina

Aby wzmocnić wsparcie rodzin, bliskich i opiekunów, współpracujemy z opiekunami i grupami rzecznictwa, w celu tworzenia dowodów i kampanii uświadamiających na temat wartości, jakie wnoszą do zarządzania chorobami.

Nasza odpowiedzialność

 

Od ponad 70 lat uczestniczymy w badaniach na chorobami ośrodkowegu układu nerwowego. W związku z tym, że bardzo szybko wzrasta liczba pacjentów, naszym największym priorytetem stało się abyśmy zwiększyli wysiłki. Jako jedna z nielicznych firm farmaceutycznych na świecie, która koncentruje się wyłącznie na chorobach mózgu, udowodniliśmy swoją siłę, naszą specjalistyczną wiedzę i kompleksowe podejście do leczenia.

 

Jesteśmy przekonani, że możemy przyczynić się do poprawy jakości życia osób cierpiących na choroby mózgu. Zawsze jesteśmy świadomi tego, że Lundbeck w tym celu wytrwa.

More from Lundbeck

Restoring Brain Health

What brain health means to us at Lundbeck.

Our Science

Lundbeck has developed some of the world’s most widely prescribed therapies.

Stories

True stories from patients and carers, our employees, and scientists.