Misje i wartości

Coś więcej niż “leki”

Globalny rozwój dla osób cierpiących na choroby ośrodkowego układu nerwowego wymaga wieloaspektowego podejścia. Oprócz opracowywania nowych i ulepszonych terapii medycznych, staramy się wprowadzać zmiany dla pacjentów, zwiększać wsparcie dla dotkniętych rodzin i angażować się w szerszą akceptację społeczną osób cierpiących na choroby mózgu.
W firmie Lundbeck wytrwale poświęcamy się przywracaniu zdrowia mózgu, pragnąc poprawić jakość życia ludzi.

Choroby mózgu dotykają obecnie ponad 700 milionów ludzi na całym świecie, co stanowi 13% globalnego obciążenia chorobami. (1)

 

 Wytrwale poświęcamy się przywracaniu zdrowia mózgu, ponieważ:

 

  • Ponad 70% osób z tymi chorobami doświadcza dyskryminacji (2)
  • Osoby cierpiące z powodu chorób ośrodkowego układu nerwowego żyją o 10-20 lat krócej niż osoby zdrowe (3)
  • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że światowa gospodarka traci około 1 miliard dolarów rocznie z powodu samej depresji i zaburzeń lękowych (4)

Naszym celem jest zapewnienie pacjentom narzędzi i zasobów potrzebnych do zrozumienia ich choroby i jej rozwoju.

Naszym celem jest ciągłe podważanie status quo i dalszy rozwój naszej wiedzy, aby wprowadzać realne zmiany dla pacjentów.

Naszym celem jest dostarczanie rodzinom danych popartych wynikami badań oraz wspomagać ich w radzeniu sobie z chorobami przewlekłymi.  

Naszym zobowiązaniem wobec społeczności jest położenie kresu stygmatyzacji, strachowi i ciszy, które otaczają choroby psychiczne.

Służba zdrowia

Badania i rozwój nowych i ulepszonych metod leczenia stanowią podstawę naszych działań. Posiadamy najnowocześniejsze centra badań w Danii i Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, a ponad 800 pracowników pracuje w naszych jednostkach badawczo-rozwojowych. Finansujemy niezależne badania i ściśle współpracujemy ze strategicznymi partnerami na całym świecie.

 

Zapewniamy wysokiej jakości opartą na badaniach edukację medyczną i szkolenia dla pracowników służby zdrowia w zakresie neurologii i psychiatrii, za
pośrednictwem seminariów, publikacji i kampusu internetowego Instytutu Lundbeck, a także poprzez nasze centrum zasobów Postępu w Umyśle (ang. Progress in Mind).

Wzmocnienie Społeczności

Pomimo pewnej poprawy, dyskryminacja osób z chorobami mózgu nadal stanowi poważny problem społeczny. Piętno działa na wielu płaszczyznach, od osobistych do zawodowych. W tym celu poważnie traktujemy naszą pozycję jako specjalistów i wykorzystujemy nasz głos do podnoszenia świadomości, kwestionowania standardów i zwiększania możliwości pełniejszego uczestnictwa pacjentów w społeczeństwie i portalach społecznościowych.

 

Uczestniczymy w kampaniach na rzecz świadomości chorób psychicznych, przeciwdziałania stygmatyzacji i promocji zdrowia psychicznego, współpracując ze specjalistami oraz organizacjami pacjentów.

Dla Pacjentów i z Pacjentami

Diagnoza choroby ośrodkowego układu nerwowego to złożony problem. Staramy się wzmacniać głosy i potrzeby pacjentów poprzez nasze publikacje, wydarzenia, działania angażujące, współpracę z grupami rzecznictwa i organizacjami pacjentów - razem przekazujemy przesłanie dalej niż jakakolwiek pojedyncza grupa może zrobić to samodzielnie.

Rodzina

Aby wzmocnić wsparcie rodzin, bliskich i opiekunów, współpracujemy z opiekunami i grupami rzecznictwa, w celu tworzenia dowodów i kampanii uświadamiających na temat wartości, jakie wnoszą do zarządzania chorobami.

Nasza odpowiedzialność

 

Od ponad 70 lat uczestniczymy w badaniach na chorobami ośrodkowegu układu nerwowego. W związku z tym, że bardzo szybko wzrasta liczba pacjentów, naszym największym priorytetem stało się abyśmy zwiększyli wysiłki. Jako jedna z nielicznych firm farmaceutycznych na świecie, która koncentruje się wyłącznie na chorobach mózgu, udowodniliśmy swoją siłę, naszą specjalistyczną wiedzę i kompleksowe podejście do leczenia.

 

Jesteśmy przekonani, że możemy przyczynić się do poprawy jakości życia osób cierpiących na choroby mózgu. Zawsze jesteśmy świadomi tego, że Lundbeck w tym celu wytrwa.

Lundbeck

Informacje na temat firmy Lundbeck

Zdrowie psychiczne

Poprawa jakości życia osób cierpiących z powodu chorób psychicznych.

Oferty pracy

Informacje na temat prowadzonych obecnie rekrutacji w firmie Lundbeck.

Więcej informacj