Infolinia Compliance

Infolinia Compliance firmy Lundbeck

W firmie Lundbeck jesteśmy zobowiązani do prowadzenia otwartego dialogu na temat dylematów etycznych. W związku z tym firma Lundbeck wprowadziła infolinię (Compliance Hotline), aby umożliwić Państwu zgłaszanie problemów prawnych lub innych poważnych zastrzeżeń, które nie mogą być w inny sposób właściwie rozwiązane.

Infolinia Compliance pozwala na zgłaszanie wątpliwości prawnych lub innych poważnych zastrzeżeń, które nie mogą być w inny sposób właściwie rozwiązane. W celu zgłoszenia wątpliwości należy skorzystać z infolinii Compliance (ang. Compliance Hotline) lub aplikacji Compliance App.Infolinia Compliance jest bezpiecznym i poufnym kanałem do przekazywania informacji, zarządzanym przez niezależnego dostawcę. Zgłaszając problem w dobrej wierze, będziesz chroniony przez politykę „nie podejmowania działań odwetowych” firmy Lundbeck.

 

Co można zgłosić?

Ze względu na ograniczenia prawne za pośrednictwem infolinii można zgłaszać wyłącznie obawy, które wiążą się z poważnym zagrożeniem finansowym i reputacją. Przykłady konkretnych zarzutów, które mogą, ale nie muszą być zgłaszane, można znaleźć na Liście zarzutów. Należy pamiętać, że niektóre kraje nakładają dodatkowe ograniczenia co do treści i sposobu zgłoszenia, np.:Francja: Zgłaszane mogą być jedynie obawy dotyczące kwestii finansowych, księgowych, antyłapówkowych, antykonkurencyjnych, nękania, zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 

  • Hiszpania i Portugalia: Obawy nie mogą być zgłaszane anonimowo.
  • Szwecja: Obawy nie mogą być zgłaszane przez pracowników poniżej poziomu kierowniczego.

Problemy można zgłaszać online, korzystając z linku infolinii zgodności, który obsługuje wiele języków i jest zawsze dostępny.

Jak zgłosić?

Problemy można zgłaszać online, korzystając z linku infolinii, który obsługuje wiele języków i jest zawsze dostępny. Możesz również skorzystać z aplikacji Lundbeck Compliance Hotline App dostępnej w Apple Store i Google Play.

 

Po zgłoszeniu wątpliwości

Wszystkie zgłoszone obawy zostaną zbadane przez ekspertów z Lundbeck. Po złożeniu zgłoszenia można anonimowo porozumieć się z prowadzącym badanie, korzystając z numeru referencyjnego sprawy za pośrednictwem Infolinii. Po zgłoszeniu uzasadnionych wątpliwości zostaną podjęte odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze.

 

Polityka niestosowania środków odwetowych przez Lundbeck

Firma Lundbeck nie akceptuje żadnych działań odwetowych ani dyskryminacji wobec jakiegokolwiek pracownika lub zewnętrznego interesariusza, który korzysta z naszej Infolinii w dobrej wierze lub uczestniczy w dochodzeniu. Każdy pracownik, który naruszy tę politykę, będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu.


Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe zebrane za pośrednictwem Infolinii będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.