Nasza Historia

Ponad 100 lat doświadczeń

14 sierpnia 1915 roku Hans Lundbeck założył firmę w Kopenhadze w Danii. Pierwszym zatrudnionym pracownikiem w firmie była młoda kobieta o imieniu Grete , która później została jego żoną, oraz założycielką Fundacji Lundbeck. Budując dla przyszłości, patrzymy z dumą na naszą przeszłość.

Wczesne lata 1915-1925  

14 sierpnia 1915 roku Hans Lundbeck założył firmę w Kopenhadze w Danii. Pierwszym zatrudnionym pracownikiem była młoda kobieta, doświadczona duńska maszynopisarka, która później została jego żoną oraz założycielką Fundacji Lundbeck.

Hans Lundbeck (1885-1943)

Firma sprzedawała wszystko, począwszy od maszyn, ciastek, słodyczy, słodzików, sprzętu kinowego i aparatów fotograficznych, poprzez papier fotograficzny i folię aluminiową, a oprócz tego wynajmowała odkurzacze.

Grete Lundbeck (1900-1965)

W pierwszych latach działalności Lundbeck działał jako firma handlowa, ale od połowy lat dwudziestych do jego oferty dołączyły różnego rodzaju farmaceutyki.

Eduard Goldschmidt (1901-1950)

W 1934 roku zatrudniony został Eduard Goldschmidt, wnosząc do firmy swoje doświadczenie z przemysłu chemicznego i farmaceutycznego oraz szereg nowych umów agencyjnych dotyczących produktów farmaceutycznych, takich jak czopki i środki przeciwbólowe. Do portfolio zostały także włączone woda kolońska i kremy, firma nabyła swoją pierwszą maszynę do produkcji tabletek.

Did you know?

Victims of the First World War provided neurologists with an unmatched, if unwanted, research opportunity. By observing physical and psychological dysfunctions caused by war injuries, neurologists were able to link sub-departments of our central nervous system with specific abilities. In 1917, Julius Wagner Ritter von Jauregg described the first clausal, psychiatric treatment solution when he discovered the malaria inoculation treatment of paralytic dementia.

In 1920, Otto Loewi performed the first experiment proving that nerve transmission is a chemical process. In 1922, schizophrenic patients started to be treated with Somnifen-Dauerschlaf therapy. Patients were given large doses of Somnifen (a barbiturate drug), making them sleep all day long for two-three weeks at a time.

1926-1935 Nasze Zakłady Produkcyjne

W pierwszych latach działalności Lundbeck działał jako firma handlowa, ale od połowy lat dwudziestych do jego oferty dołączyły różnego rodzaju farmaceutyki.

 

W latach trzydziestych, Lundbeck rozpoczął własną produkcję i pakowanie leków w Danii. Wzrost ilości produkcji stworzył potrzebę posiadania większej przestrzeni i dodatkowych pracowników. Firma Lundbeck zaczęła się dynamicznie rozwijać.

In 1927, Lundbeck moved to a newer and bigger office building in the centre of Copenhagen.
In 1933, Lundbeck sold chemical products at the amount of DKK 42,000, while other products in the portfolio became more and more insignificant.

Did you know?

In 1929, Hans Berger demonstrated the first human electroencephalograph (EEG), an instrument for measuring and recording the electrical activity of the brain. Berger’s invention is now used routinely as a diagnostic test in neurology and psychiatry, and as a common tool in brain research. In 1933, Manfred Sakel reported his first experimental findings, testing the efficacy of insulin-shock treatment on schizophrenic patients in Berlin, Germany. In development were somatic treatments for mental illness, such as electroconvulsive therapy and psychosurgery.  These treatments were based on the biological model of mental pathology
that assumes mental illness is the result of a biological imbalance in
the body and can be compared to physical diseases.

During the 1930s, with his colleague Herbert Jasper, Wilder Penfield invented the Montreal procedure through which he treated patients with severe epilepsy by destroying nerve cells in the brain where the seizures originated. Before operating, he stimulated the brain with electrical probes while the patients were conscious on the operating table (under only local anaesthesia), and observed their responses. In this way, he could more accurately target the areas of the brain responsible, reducing the side-effects of the surgery. This procedure is still used with success today.

1936-1945 Pierwszy Oryginalny Produkt

W 1937 roku Lundbeck zatrudnił pierwszego naukowego pracownika, farmaceutę Olufa Hübnera, który wprowadził dodatkowe produkty farmaceutyczne i zainicjował dialog Lundbeck’a z lekarzami.

P.V. Petersen (1920-1988)

W 1937 roku wspólnie z instytutem biologicznym przy Fundacji Calsberga, Lundbeck rozwinął swój pierwszy oryginalny produkt Epicutan®, do procesu leczenia ran. Sukces leku Epicutan® dał firmie Lundbeck międzynarodowe ambicje i wiarę do ciągłego poszukiwania nowych możliwości badawczych – siłę, które charakteryzują firmę do dziś.

 

Aby zapewnić wystarczającą zdolność produkcyjną w 1937 roku firma przeniosła się na przedmieścia Kopenhagi do Valby, gdzie ma swoją siedzibę do dziś. Lundbeck kierowany przez Olufa Hübnera stworzył pierwszy chemiczny zakład badawczy, stwarzając niezbędne warunki do powstania leku Lucosil®, leku stosowanego w zakażeniach dróg moczowych. Firma liczyła w tym czasie 45 pracowników.

Plant facilities, Otiliavej 7, Valby, Denmark

Hans Lundbeck zmarł w 1943 roku. Zatrudniono wówczas Poula Viggo Petersena, aby rozwinął dział badań farmaceutycznych. P.V. Petersen w 1946 roku udał się do Niemiec skąd sprowadził związek chemiczny, który Lundbeck przekształcił w silny lek przeciwbólowy - Ketogan®, dwa razy silniejszy niż morfina. Sprzedaż leku Ketogan® wprowadziła firmę w okres silnego wzrostu, w którym rynki międzynarodowe wciąż były ważniejsze od lokalnych.

Did you know?

In 1935, Egas Moniz, a Portuguese neurologist, performed the world’s first lobotomy. In the years that followed, Walter Freeman and James W. Watts completed the first lobotomies in the US. The intended purpose of the lobotomy was to calm uncontrollably violent or emotional patients, and it did – at first – prove to be successful. However, aside from a twenty-five percent death rate, lobotomies also resulted in patients that were unable to control their impulses, were unnaturally calm and shallow and/or exhibited a total absence of feeling. The use of the practice decreased with the introduction of psychoactive  drugs. In 1949, Egas Moniz received the Nobel Prize for his work.

In 1936, Italian physicians Ugo Cerletti and Lucio Bini administered the first shock therapy using electricity on a schizophrenic patient and received successful results. This treatment soon became widespread and was used most often in the US and Europe. Despite previous instances of abuse, this treatment is still used with success today, albeit with significant reforms. In 1937, H. Houston Merritt and Tracy J. Putnam described their remarkable results using phenytoin to treat major absence and psychic equivalent seizures (epilepsy).

1946-1955 Intensyfikacja Badań Neurologicznych 

W kilka lat po II Wojnie Światowej Lundbeck zintensyfikował badania wnosząc kamień milowy w rozwój leków, co uczyniło firmę Lundbeck sławną na całym świecie.

At the beginning of the 1950s, Lunbeck counts 180 employees

Lundbeck zatrudnił swojego pierwszego mikrobiologa, Ladislaus Szabo, który we wczesnych latach pięćdziesiątych pomógł opracować pierwsze antybiotyki Lundbecka - Tyrosolvin i Tyrosolvetter. Portfolio antybiotyków zdobyło silną pozycję w USA i innych rynkach międzynarodowych. Na początku lat 50-tych Lundbeck liczył 180 pracowników. 

Unfortunately, Lacumin® never became a big seller, but it did ignite Lundbeck’s interest in the development of pharmaceuticals for the treatment os psychiatric diseases

W 1954 roku Lundbeck zaczął stawiać swoje pierwsze kroki w leczeniu psychiatrycznym, na podstawie licencji rozpoczął sprzedaż Lacuminu®, leku stworzonego przez niemiecką firmę farmaceutyczną, Chemishe Fabrik Promonta. 

In 1950, Lundbeck turned into a stock company with a share capital of DKK 1 million

Did you know?

Walter Rudolf Hess, a Swiss physiologist, won the Nobel Prize in 1949 for mapping the areas of the brain involved in the control of internal organs. Hess used brain stimulation techniques that were developed in the late 1920s, using electrodes to stimulate the brain at well-defined anatomical regions. This allowed him to map regions of the brain to specific physiological responses. By stimulating the hypothalamus, he could induce behaviours from excitement to apathy; depending on the region of stimulation.

Also in 1949, Australian psychiatrist, J.F.J Cade, introduced the psychotropic drug Lithium, and the era of psychopharmacology took off. A series of successful antipsychotic drugs were introduced in the 1950s that did not cure psychosis but were able to control its symptoms. In 1952, chlorpromazine (commonly known as Thorazine) was introduced as the first of the antipsychotic medications, discovered in France.

1956-1965 Pierwsze Leki Antypsychotyczne

W 1957 roku Lundbeck wprowadził Truxal® - jeden z pierwszych leków przeciwpsychotycznych na świecie, który w latach 60-tych i 70-tych został najlepiej sprzedającym się produktem firmy – zaczęła się nowa era dla firmy Lundbeck w lekach przeciwpsychotycznych.

Men working on the building in Lumsås

Sukces leku Truxal® w leczeniu schizofrenii zwiększył potrzebę dodatkowych
mocy produkcyjnych. W 1961 roku zakupiono dawną mleczarnię w Lumsås w Dani i
wkrótce rozpoczęto tam produkcję substancji chemicznych.

Valby site - main entrance before 1964

Na początku lat sześćdziesiątych Lundbeck wprowadził lek przeciwdepresyjny Saroten®. Zapoczątkowało to zainteresowanie firmy lekami przeciwdepresyjnymi, co  doprowadziło do odkrycia citalopramu i rozwoju leku Cipramil®.

Did you know?

Imipramine was, in the late 1950s, the first tricyclic antidepressant to be developed. In September 1958, at the first international congress of neuropharmacology in Rome, Italy, Dr. Freyhan, from the University of Pennsylvania, US, was one of the first clinicians to discuss the effects of imipramine in a group of 46 patients, most of whom were diagnosed with ‘depressive psychosis’.

The patients were selected for this study based on symptoms such as depressive apathy, kinetic retardation and feelings of hopelessness and despair.

1966-1975 Rozwój Globalny 

W latach 60-tych i 70-tych liczba pracowników podwoiła się do 680 osób, z których około 100 było zatrudnionych za granicą. Lundbeck stawał się firmą międzynarodową.

The company opened new offices in New York and Paris and, in 1972, Lundbeck Ltd. was established in Luton, UK.

Did you know?

During the course of the 1970s, the development of new scanning technologies suddenly allowed doctors and researchers to have a closer look into the brain without opening up the skull. In 1972, G. N. Hounsfield of EMI Limited of London, England, produced the first prototype of a computerized axial tomography (CAT) scan. American physician and scientist, Raymond Damadian, created the world’s first magnetic resonance imaging (MRI) machine while researching the analytical properties of magnetic resonance.

In 1974, M. E. Phelps, E. J. Hoffman and M. M. Ter Pogossian developed the first positron emission topography (PET) scanner, a machine that provides visual information about the activity of the brain. Doctors use PET scans to monitor such things as blood flow and oxygen utilization in the brain.

1976-1985 Koncentracja na Chorobach Mózgu 

Po 60-ciu latach wzrostu i rozwoju, opartego o szeroki asortyment produktów, Lundbeck postanowił pod koniec lat siedemdziesiątych stopniowo wycofywać się z istniejących agencji i działów kosmetycznych i skoncentrować się na rozwoju i komercjalizacji produktów farmaceutycznych.

In the 1980s, Lundbeck began to concentrate on the development of its positin in CNS (Central Nervous System)

Pod koniec lat 80-tych Lundbeck w dalszym ciągu skupiał się na swojej strategii biznesowej. W przyszłości Lundbeck będzie poświęcać swoje wysiłki w zakresie badań, rozwoju, produkcji i wprowadzania do obrotu produktów farmaceutycznych do leczenia chorób mózgu.

1986-1995Cipramil® w 70 krajach

Lundbeck szybko się rozwinął w latach 90-tych dzięki sukcesowi leku Cipramil®, który został zarejestrowany w ponad 70-ciu krajach w leczeniu depresji i lęku.

 

W 1990 roku w 75-tą rocznicę powstania firmy Lundbeck, przychody wynosiły 0,5 miliarda koron duńskich a firma została podzielona na 8 regionów. Lundbeck liczył wtedy 739 pracowników, z czego 189 było zatrudnionych za granicą.

Klaus Bøgesø and the team behind the development of Escitalopram
The molecule Escitalopram

Did you know?

At the start of the 1990s, US President, George H. W. Bush, declared the decade the “Decade of the Brain”, emphasizing the political focus that diseases related to the brain were starting to get. In 1993, the gene responsible for Huntington’s disease was identified. In 1994, Alfred G. Gilman and Martin Rodbell shared the Nobel Prize for their discovery of the protein group in human cells named G-protein coupled receptors (GPCRs) and their role in signal transduction.

Due to their physiological and pathophysiological relevance, GPCRs would become very successful targets for a large part of modern medicines. In 1995, the first effective intervention for a stroke in progress was demonstrated by Dr. John R. Marler and colleagues.

1996-2005 Cipralex® siłą napędową Lundbeck’a

W celu zapewnienia dalszych sukcesów Lundbeck zintensyfikował działania badawcze i nabywał licencje leków od innych firm farmaceutycznych. Umożliwiło to firmie uruchamianie nowych leków, gdy wygasały licencje na własne produkty.

Lunbeck established the Lundbeck Institute in 1997 to help reduce the global burden of brain disease by educating healthcare professionals worldwide

Firma Hansa Lundbeck’a osiągnęła w końcu dojrzałość w czerwcu 1999 roku, kiedy jej akcje zaczęły być notowane na giełdzie w Kopenhadze. Notowania na giełdzie dały dostęp do nowego kapitału, który był ważny w przypadku zakupu większej ilości podmiotów zależnych, których w 2000 roku było 30.

 

Firma stała się bardziej widoczna, wprowadziła większą odpowiedzialność w zarządzaniu i wprowadziła nowy sposób wynagradzania pracowników posiadających akcje. W 2002 roku na rynek zostało wprowadzone Lexapro®/Cipralex® i udostępnione w ok. 100 krajach na świecie, odpowiadając za znaczna część przychodu firmy.

 

Reception on the day of the listing on the Copenhagen stock exchange (KFX) in 1999

W 2003 roku Lundbeck przejął amerykańską firmę badawczą Synaptic, która stała się przyczółkiem badawczym Lundbeck’a w Stanach Zjednoczonych. Jednym z powodów nabycia Synaptic była jej specjalizacja w badaniach nad grupą receptorów sprzężonych z białkiem G.

2006-2015 Strategia rozwoju 

W 2008 Lundbeck rozpoczął nową strategię wzrostu, rozwijając się ze spółki europejskiej do firmy globalnej, kontynuował ekspansję na nowe rynki międzynarodowe.

At the end of 2013, Lundbeck had approximately 6,000 employess in 57 countries

W 2009 roku Lundbeck przejął Ovation Pharmaceuticals Inc., ustanawiając własną platformę handlową w Stanach Zjednoczonych, największym rynku farmaceutyków na świecie. Lundbeck przejął również Elaiapharm we Francji, zwiększając moce produkcyjne firmy. W Stanach Zjednoczonych został wprowadzony lek Sabril® w leczeniu padaczki.

Ablify Maintena® was launched in the US for the treatment of schizophrenia in 2013

W 2011 roku wprowadzony został Sycrest®/Saphris® w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Ponadto Lundbeck stworzył nowe centrum badawcze w Chinach i podpisał historyczną umowę z japońską firmą, Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., dostarczając tym samym innowacyjne leki w zaburzeniach psychicznych.  

 

Pacjentom w Stanach Zjednoczonych cierpiącym na zespół Lennoxa-Gastauta dano dostęp do nowej opcji leczenia wraz z wprowadzeniem leku Onfi®.  W 2013 Lundbeck poczynił pierwsze kroki w nowej dziedzinie, wprowadzając w Europie Selincro® do leczenia uzależnienia od alkoholu. W Stanach Zjednoczonych w 2013 roku został wprowadzony lek Abilify Maintena® stosowany w leczeniu schizofrenii. 

In 2014, Brintellix® was launched in the US and in some European and other international markets for the treatment of depression

W 2014 roku, Lundbeck rozszerzył swoją obecność na rynku w Stanach Zjednoczonych poprzez nabycie firmy Chelsea Therapeutics i leku Northera® do leczenia objawowego neurogennego niedociśnienia ortostatycznego (NOH).

 

Osiągnięcie pierwszego pół miliarda zajęło Lundbeckowi 75 lat. W ciągu następnych 25 lat firma rozrosła się trzydziestokrotnie iosiągnęła przychód w wysokości około 13,5 miliarda koron duńskich w setną rocznicę Lundbecka w 2015 roku.

Did you know?

In 2013, Ernst Bamberg et al. won the Brain Prize from the Grete Lundbeck European Brain Research Foundation for their invention and refinement of optogenetics.  

The revolutionary technique allows genetically specified populations of neurons to be turned on or off with light, offering not only the ability to elucidate the characteristics of normal and abnormal neural circuitry, but also new approaches to the treatment of brain disease.

2016-2019 Nowy rozdział 

W 2018 roku Deborah Dunsire została mianowana Dyrektorem Generalnym w firmie Lundbeck. Z wykszatłcenia Deborah Dunsire jes lekarzem i ma ponad 30 letnie doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach. W 2019 roku wprowadziła ona program pod nazwą "Expand and Invest to Grow".

Lundbeck La Jolla Research Center La Jolla, California, USA

W 2019 roku Lundbeck nabył Abide Therapeutics, z siedzibą w Kalifornii, tworząc unikalną platformę odkryć dla silnych i selektywnych inhibitorów hydrolazy serynowej, które mogą potencjalnie rozwiązać wiele wskazań w psychiatrii i neurologii. Po zamknięciu, Abide Therapeutics został przemianowany na La Jolla Research Center i służy jako centrum odkrywania leków Lundbecka w Stanach Zjednoczonych.

Eptinezumab has been added to Lundbeck’s portfolio to address the unmet need for migraine prevention.

W 2019 r. Lundbeck nabył również Alder Biopharmaceuticals z siedzibą w Waszyngtonie, firmę zaangażowaną w przekształcanie leczenia migreny i jej profilaktykę. Dzięki dodaniu eptinezumabu, dożylnej terapii zapobiegania migrenie, Lundbeck rozszerza swoje portfolio i zaangażowanie w pomoc społeczności cierpiącej na migrenę, tam, gdzie pozostaje tak wiele niezaspokojonych potrzeb.

2020 Nowa Dekada

Lundbeck started the new decade by launching eptinezumab under the brand name Vyepti® for the preventive treatment of migraine in the US.

Saving energy and reducing Co2 emissions are long-standing strategic priorities for Lundbeck. Today, we use 35% less energy and emit 68% less CO2 than in 2006

Nasze nieustanne wysiłki na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2) i zużycia energii są uznawane za wiodące na świecie przez niezależną organizację Carbon Disclosure Project (CDP), która wyznacza globalne standardy działań przeciw zmianom klimatu. W 2019 roku Lundbeck znajduje się na nowej liście klimatu (CDP’s A-list), dostaje również najwyższą możliwą ocenę przyznaną tylko najlepszym 2% spośród 8400 firm ankietowanych przez CDP na całym świecie.

The Sustainable Development Goal 13 aims to take urgent action to combat climate change and its impacts”

W 2020 r. zawarliśmy również porozumienie COP25 "Ambicje biznesowe w zakresie 1,5°C" w celu ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Podejmowanie działań na rzecz klimatu jest wspólną odpowiedzialnością. W Lundbeck jesteśmy, i zawsze byliśmy, oddani temu, by robić to, co do nas należy

Więcej informacji

Our commitment

We strive for Progress in Mind - our multifaceted approach to patients.

Scientific Partnership

Successes and our heritage have provided us with a strong global network.

Business Development

Partnerships are a key pillar in our strategy to become leaders in brain health.