Zespół lęku uogólnionego

Zrozumieć zespół lęku uogólnionego

Uogólnione zaburzenie lękowe jest niepokojącym stanem związanym z nadmiernym niepokojem, który może znacząco wpłynąć na życie osobiste, rodzinę i pracę danej osoby.

Zwiększ swoją świadomość

Osoby z uogólnionymi zaburzeniami lękowymi czują się bardzo zaniepokojeni typowymi dla nich codziennymi sprawami. Obawy te często dotyczą obowiązków, finansów lub zdrowia - zarówno własnego, jak i bliskiej osoby.(1) Uogólnione zaburzenie lękowe różni się od zwykłych obaw tym, że lęk jest większy, trwa dłużej i często nie jest spowodowany jednym konkretnym zmartwieniem.(1)

Fakty o zespole lęku uogólnionego

Uogólnione zaburzenie lękowe jest niepokojącym stanem związanym z nadmiernym niepokojem, który może znacząco wpłynąć na życie osobiste, rodzinę i pracę danej osoby. Obawy te często dotyczą
obowiązków, finansów lub zdrowia - zarówno własnego, jak i bliskiej osoby.(1)

Osoby z uogólnionym zaburzeniem lękowym przez większość czasu doświadczają uczucia niepokoju, które wydają się nieproporcjonalne w porównaniu z rzeczywistym prawdopodobieństwem wystąpienia czegoś złego.(1)

Objawy

Osoby z uogólnionymi zaburzeniami lękowymi przez większość czasu doświadczają uczucia niepokoju.(1) Na przykład, dana osoba może martwić się o swoją pracę, opiekę nad swoim gospodarstwem domowym lub bycie spóźnionym na spotkanie.(1) Martwienie się danej osoby wydaje się nieproporcjonalne w porównaniu z rzeczywistym prawdopodobieństwem, że coś złego się wydarzy, jednak trudno jest jej kontrolować swoje uczucia.(1) Jeśli jedno z tych zmartwień zostanie rozwiązane, osoba ta prawdopodobnie zacznie martwić się czymś nowym.(1)

 

Oprócz nadmiernego lęku, u osób z uogólnionym zaburzeniem lękowym mogą wystąpić objawy takie jak trudności z koncentracją, uczucie bycia na krawędzi, łatwiejsze męczenie się i uczucie rozdrażnienia.(1) Osoby z tym zaburzeniem mogą również doświadczać objawów fizycznych, takich jak pocenie się, mdłości i biegunka.(1)

 

Objawy uogólnionego zaburzenia lękowego mogą pojawiać się przez całe życie, ale uważa się, że jest to zaburzenie długotrwałe (przewlekłe), i bardzo niewiele osób całkowicie przezwycięży jego objawy.(1)

3.7%

osób cierpi na uogólnione zaburzenia lękowe.

50%

osób wykazuje swoje pierwsze objawy przed 39
rokiem życia.(2)

51%

osób z uogólnionym zaburzeniem lękowym jest
poważnie niepełnosprawnych w pewnym aspekcie w domu, pracy, związku lub życia społecznego.(2)


Epidemiologia

Na całym świecie 3,7% osób cierpi na uogólnione zaburzenie lękowe.(2) Zaburzenie to występuje częściej w krajach o wysokich dochodach (5,0%) niż w krajach o niskich dochodach (1,6%).(2) Większość osób, u których zdiagnozowano uogólnione zaburzenie lękowe to osoby w średnim wieku, ale objawy występują w różnym grupach wiekowych.(1,2) Uogólnione zaburzenie lękowe występuje dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn.(1)

 

Globalna ankieta przeprowadzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wykazała, że 51% osób z uogólnionym zaburzeniem lękowym jest poważnie niepełnosprawnych w pewnym aspekcie domu, pracy, relacji lub życia społecznego.(2) Osoby z tym zaburzeniem tracą średnio 8 dni pracy lub zajęć w ciągu roku z powodu swojej choroby.(3)  Osoby z uogólnionym zaburzeniem lękowym są również bardziej narażone na złe samopoczucie i jakość życia niż osoby bez tego zaburzenia.(4)

Fakty o zespole lęku uogólnionego

Generalized anxiety disorder is twice as common in women than in men.1

People with generalized anxiety disorder miss an average of 8 days of work or activities per year because of their disorder.3

Diagnoza i opieka

Osoby, które obawiają się, że one same - lub ich bliscy -doświadczają objawów uogólnionego zaburzenia lękowego, powinny zwrócić się o pomoc i poradę do swojego lekarza. Uogólnione zaburzenie lękowe jest diagnozowane na podstawie rozmowy z lekarzem, który zapyta osobę o jej objawy i doświadczenia. Chociaż jest to stosunkowo powszechne zaburzenie, w jednym z badań 71% przypadków nie zostało wykrytych przez lekarzy pierwszego kontaktu.(5) Uważa się, że wysoki wskaźnik błędnej diagnozy wynika z dużego pokrywania się objawów z innymi zaburzeniami lękowymi i nastroju oraz z faktu, że wiele osób z uogólnionym zaburzeniem lękowym cierpi również na inne schorzenia, najczęściej fobię społeczną.(6)

 

Nie istnieje obecnie lekarstwo na uogólnione zaburzenie lękowe, jednak objawy można leczyć, a jakość życia danej osoby można poprawić za pomocą połączenia leków i wsparcia ze strony specjalistów i bliskich.(7)

Osoby, które obawiają się, że one same - lub ich bliscy -doświadczają objawów uogólnionego zaburzenia lękowego, powinny zwrócić się o pomoc i poradę do swojego lekarza.

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  2. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, Alonso J, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465–475.
  3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
  4. Hoffman DL, Dukes EM, Wittchen HU. Human and economic burden of generalized anxiety disorder. Depress Anxiety. 2008;25(1):72–90.
  5. Vermani M, Marcus M, Katzman MA. Rates of detection of mood and anxiety disorders in primary care: a descriptive, cross-sectional study. Prim Care Companion CNS Disord. 2011;13(2):PCC.10m01013.
  6. Newman MG, Przeworski A, Fisher AJ, Borkovec TD. Diagnostic comorbidity in adults with generalized anxiety disorder: impact of comorbidity on psychotherapy outcome and impact of psychotherapy on comorbid diagnoses. Behav Ther. 2010;41(1):59–72.
  7. Bandelow B, Michaelis S, Wedekind D. Treatment of anxiety disorders. Dialogues Clin Neurosci. 2017;19(2):93–107.

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  2. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, Alonso J, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465–475.
  3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.

More from lundbeck

Understanding Brain Diseases

The journey to brain health starts with understanding the diseases in the brain.

Our Science

Lundbeck has developed some of the world’s most widely prescribed therapies.

Our Commitment

A global pharmaceutical company specialized in brain diseases.