Analiza szczegółów i dostrzeganie całości.


dr n. med. Sławomir Murawiec 
prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

 

Zeszyt ćwiczeń na podstawie sylwetek ptaków.

 


Depresja i otyłość.


Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
Dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz


TRAUMA czyli normalna reakcja na nienormalną sytuację.

 

Izabela Barton-Smoczyńska, Joanna Chatizo


Depresja - poradnik dla pacjentów.

 

dr Paweł Brudkiewicz


Depresja - trening funkcji poznawczych.

 

mgr Kaja Wojciechowska, psycholog III Klinika Psychiatrtczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.


Depresja porodowa - poradnik dla mam.

 

Wydawca: Lundbeck Poland

Partner wydania: Fundacja Twarze Depresji

Korekta redakcyjna: Joanna Gabis-Słodownik

Copyright by Anna Morawska-Borowiec, 2024

 

W poradniku prezentujemy kampanię społeczną „Nie Mamy czego się wstydzić” Fundacji Twarze Depresji,której pomysłodawczynią jest Anna Morawska-Borowiec, -projekt graficzny: Paulina Mazurowska.

 

Skład i DrukColor Press art Sp. z o.o.