You are leaving Lundbeck.com/slo

You have chosen to visit another
Lundbeck website or a third-party website, which is provided as a service to you. Lundbeck does not control content on third-party websites and cannot make representations concerning the accuracy of information on every website you visit. Lundbeck is not responsible for the privacy policy of any third-party website. We encourage you to read the privacy policy of every website you visit.

Click here to proceed to

Cancel

Lars Lau Raket

Prizadevanje razumeti, kako delujejo možgani 

Kako sestaviti sestavljanko, pri kateri manjkajo delčki, barve in oblike? Spoznajte Larsa, višjega strokovnjaka za biometrično znanost, ter odkrijte, kako sodeluje z različnimi oddelki ter uporablja podatke in metode za odkrivanje nekaterih neznank. 

Lars Lau Raket

Danska

Število let v Lundbecku: 3,5 let

Narodnost

Danec

Naziv

Višji specialist za biometriko

Opiši bistvo svojega dela

Ukvarjam se s povezovanjem medicinskega in biološkega znanja z različnimi tipi podatkov in analitičnimi metodami, da bi se izboljšalo naše razumevanje možganov. Zaradi izredne kompleksnosti možganskih bolezni je to pogosto podobno ogromni sestavljanki z veliko manjkajočimi koščki – nekateri so celo brez oblike in barve. S sodelovanjem med oddelki včasih zberemo dovolj koščkov, da si lahko predstavljamo končno sliko. To so trenutki, ki me najbolj zadovoljijo pri delu. 

Opiši svoj staž v Lundbecku

Med svojim stažem v Lundbecku sem imel priložnost delati v različnih oddelkih, zato sem spoznal različne vidike procesa razvoja zdravil. Začel sem kot biostatistik. Pri tem delu sem pridobil izkušnje z oblikovanjem in izvajanjem kliničnih študij. Preden sem začel delati v sedanji vlogi, sem bil podatkovni znanstvenik v bioinformatiki, kjer sem se poučil o genetiki možganskih bolezni in načinu uporabe genomičnih, proteomičnih in metabolomičnih podatkov pri odkrivanju zdravil in kliničnih študijah. 

Kaj je najboljša stvar pri delu v Lundbecku?

Najbolje pri vsem je, da delam na visoko kompleksnih problemih skupaj z osupljivo nadarjenimi sodelavci – vztrajam navzlic občasnim neuspehom, saj vem, da bo moje delo na koncu prispevalo k boljšemu življenju pacientov z možganskimi boleznimi. 

Kako bi opisal Lundbeckovo kulturo?

Lundbeck ima kulturo malega podjetja, čeprav je precej veliko. Vzdušje je neformalno in polno zaupanja, zato hitro spoznaš kolege v celotni organizaciji. 

Več zgodb iz podjetja Lundbeck

Meet Maria Dalby, scientist

Občutek pripadnosti in kultura v družbi Lundbeck

Meet Pablo Martín-Gago, scientist

Zakaj Kopenhagen in zakaj Lundbeck