Więcej informacji

Badania i rozwój

Intensywanie poszukujemy nowych rozwiązań w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Pacjenci

Pomagamy pacjentom w walce z ich chorobą.

Przyszłe terapie

Dowiedz się więcej o prowadzonych przez nas badanich.