תנאי שימוש

התנערות מאחריות והצהרת פרטיות

התנערות מאחריות
Lundbeck (להלן - "לונדבק") מוודאת כי ננקטת זהירות סבירה שהתכנים באתר יהיו מדויקים ועדכניים,
אולם כל המידע ניתן "כמות שהוא" ומבלי שלונדבק תתחייב או תיצור מצג מכל סוג שהתכנים באתר מדויקים, רציפים, מתפרסמים
במועד או שלמים, ולונדבק רשאית לפי שיקול דעתה הבלבדי ובכל זמן לשנות או להחליף את המידע באתר או לחדול
מלהציג את האתר לציבור ללא הודעה מוקדמת. באתר מופיע מידע על מחלות וטיפולים:
מידע זה נועד לשמש להנחייה כללית בלבד ואין לפרשו אף פעם כהמלצה על טיפול מסוים או
כתחליף לייעוץ שניתן על ידי רופאים או אנשי מקצועות רפואה מוסמכים אחרים.
לונדבק לא תישא באחריות לכל נזק ישיר, אגבי, תוצאתי, עקיף או לדמי נזק עונשיים בשל הגישה לכל תוכן באתר זה
או בשל השימוש בו, לרבות בשל וירוסים, ללא קשר למידת הדיוק או השלמות של כל תוכן כזה.
אם התעורר אצלך חשד כי אתה סובל מבעית בריאות, אנו ממליצים בפניך, בכל לשון של המלצה, לפנות אל הרופא שלך.

קישורים לאתרים אחרים
לונדבק מתנערת מכל שליטה על אתרים כלשהם שאתר זה מקושר אליהם, מקשר אליהם, 
או מאימוץ שלהם ולא תישא באחריות לנזקים או פגיעות כלשהם כתוצאה מתכנים אלה.
קישורים לאתרים אחרים מסופקים לנוחות המשתמש בלבד.

זכויות קניין רוחני
התכנים באתר כפופים להגנת זכויות יוצרים ולזכויות קניין רוחני אחרות.
השמות של החברה, שמות מסחריים, סמלילים וכל שמות המוצרים הם סימני מסחר שבבעלות לונדבק.
חל איסור חמור על כל שימוש או שימוש לרעה בסימני מסחר אלה. אין להעתיק תכנים שבאתר מלבד לשימוש אישי לא-מסחרי,
תוך שמירה על כל הודעות זכויות היוצרים וההודעות האחרות על זכויות קנייניות.
מלבד ככל שנאמר במפורש לעיל, חל איסור על העתקה, הצגה, הורדה, שינוי, שעתוק או שידור חוזר של כל מידע באתר זה
ללא רשות מפורשת בכתב מלונדבק.

הצהרת פרטיות
לונדבק מחויבת בתוקף להגנה על פרטיות המידע שאנו אוספים מהמבקרים המקוונים שלנו.
כוונתנו היא לאזן בין האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו לאסוף מידע ולהשתמש במידע שמתקבל
מהמשתמשים המקוונים שלנו ואודותיהם לבין ציפייתם הסבירה לפרטיות.
להלן מובא תיאור של האופן שבו נאסף מידע וכן של נוהגי הפצת המידע של Lundbeck.co.il.

מעקב אחר שימוש
Lundbeck.co.il עוקב באופן אוטומטי אחר אופן השימוש בתוכן שמסופק. מידע זה אינו יכול לשמש לזיהוי מבקר כאדם נפרד.
המידע משמש רק על מנת להגדיר מאין באים המבקרים, מה התכנים שבהם הם צופים, ומה משך הצפייה.
מעקב זה מאפשר לנו להבין טוב יותר מהם האזורים שבהם אנו יכולים להשתפר, כך שנוכל להמשיך לשפר את הרלוונטיות ואת הנגישות לתוכן שאנו מספקים.
Lundbeck.co.il עשוי לפעמים להפקיד פיסות מידע מסוימות המוכרות כ"עוגיות" במחשבי המבקרים.
בעצם הביקור באתר, אתה מסכים לקבל עוגיות אלה. העוגיות מאפשרות מעקב ברמה מפורטת יותר על מנת לכוונן את דוחות השימוש שלנו.
אולם, אם נוטרלה במחשבך האפשרות לקבל עוגיות, תמשיך ליהנות בדיוק מאותה גישה לתכנים שב- Lundbeck.co.il
כמו מי שמאפשר קבלת עוגיות, והתוצאה היחידה תהיה שנקבל דוחות שימוש מדויקים מעט פחות, כחלק מהדוחות הפנימיים שלנו.
מידע על שימוש זה ישמש רק בתוך לונדבק והשותפים הרלוונטיים שלנו בכדי להגדיל את איכות התוכן, השימוש והתמיכה במבקרינו.
חלק ממידע זה ייעשה למידע פומבי מפעם לפעם; אולם הוא יוצג רק במצטבר ובאופן שלא מאפשר זיהוי אישי, כגון מהו מספר המבקרים ב- Lundbeck.co.il.
סוג המידע הנאסף כולל את מקור המשתמש, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה ומנוע החיפוש שנעשה בהם שימוש ומשך הביקור באתר.

מידע אישי מזהה
Lundbeck.co.il אוסף מידע אישי מזהה כגון שמות, כתובות וכתובות דואר אלקטרוני רק כאשר פרטים אלה נמסרים מרצון,
וניתנת הסכמה ספציפית על ידי המבקר באתר.
מידע זה ישמש רק למטרה הישירה כפי שהמבקר יבקש ויסכים, כגון לצורך הודעות בדואר אלקטרוני, הזמנות או משוב של מבקרים,
וימחק לאחר שלונדבק תגמור לעבד את המידע למטרה המוצהרת.
אם לא תהיה מעוניין שייצרו עמך קשר נוסף תוכל לבחור בקלות לא לקבל מאתנו מידע נוסף בכל זמן ותוכל
לבקש את המחיקה של המידע האישי שלך.
באפשרותך ליצור קשר עם לונדבק בכל זמן ולבקש לראות את המידע אודותיך או לבקש שייעשו בו שינויים או שהמידע ימחק.
לונדבק מתחייבת שהנתונים האישיים שלך לא יגולו לצדדים שלישיים בשום מקרה ללא הסכמה מדעת מפורשת שלך,
מלבד במקרים שהחוק מחייב לעשות זאת.

תקשורת ישירה
כל שאלות, הערות, הצעות וכדומה שתהיה מעוניין להעביר או לשדר באמצעות lundbeck.com
יהפכו להיות, ויישארו, קניינה של לונדבק שתנהג בהם כמידע לא-סודי, לא-קנייני שלונדבק רשאית להשתמש בו בכל אופן ולכל מטרה,
לרבות, בין השאר, לגלותו לגופים וליחידים אחרים, ולצדדים שקשורים ללונדבק ולשליחיה.
לונדבק רשאית לעשות שימוש חופשי במידע, רעיונות, טכנולוגיה או מידע אחר אלה.
לונדבק תמשיך כמובן לכבד את פרטיותך בנוגע לתקשורת זו, ואם קיים הכרח לגלות כל מידע אישי מזהה לצד שלישי,
אנו נודיע לך על כך על מנת לקבל את הסכמתך כמתואר לעיל.

ילדים
אתר זה של לונדבק אינו מיועד לילדים ולא נועד למשוך ילדים שגילם פחות מ- 18 שנים.
איננו אוספים כל מידע מזהה אישי מאדם שידוע לנו כי גילו פחות מ- 18 שנים.

שינויים
כל שינוי במדיניות פרטיות זו יתפרסם ללא דיחוי בדף זה.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע למדיניות הפרטיות של לונדבק או ל- www.Lundbeck.co.il באופן כללי,
אנא אל תהסס ליצור אתנו קשר

הדין החל ומקום שיפוט 
התנערות מאחריות זו והתכנים של אתר זה יהיו כפופים לדין הישראלי ללא כללי ברירת הדין שלו, ויתפרשו לפיו.
כל מחלוקת שתתגלע מהתנערות מאחריות זו או בקשר אליה, אם אי-אפשר לפתור אותה בדרכים ידידותיות,
תוכרע באופן ייחודי על ידי בתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ישראל.

© Lundbeck Israel
אתה עומד לצאת מאתר לונדבק ישראל