שפה:

מדיניות פרטיות נתונים

הגנה על פרטיותם של נתונים אישיים

לונדבק מחויבת להגן על המידע האישי שאנו אוספים. בעיבוד נתונים אישיים, Lundbeck (כבקר נתונים) מציית לחוק, כולל GDPR.

להלן תיאור האופן בו אנו מטפלים בנתונים אישיים ומידע משפטי אחר הנוגע לנוהגינו באתר זה.

1. עיבוד נתונים אישיים

הצהרת פרטיות

 

לונדבק מחויבת בתוקף להגנה על פרטיות המידע שאנו אוספים מהמבקרים המקוונים שלנו. כוונתנו היא לאזן בין האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו לאסוף מידע ולהשתמש במידע שמתקבל מהמשתמשים המקוונים שלנו ואודותיהם לבין ציפייתם הסבירה לפרטיות. להלן מובא תיאור של האופן שבו נאסף מידע וכן של נוהגי הפצת המידע של Lundbeck.co.il.

 

מעקב אחר שימוש

 

Lundbeck.co.il עוקב באופן אוטומטי אחר אופן השימוש בתוכן שמסופק. מידע זה אינו יכול לשמש לזיהוי מבקר כאדם נפרד. המידע משמש רק על מנת להגדיר מאין באים המבקרים, מה התכנים שבהם הם צופים, ומה משך הצפייה. מעקב זה מאפשר לנו להבין טוב יותר מהם האזורים שבהם אנו יכולים להשתפר, כך שנוכל להמשיך לשפר את הרלוונטיות ואת הנגישות לתוכן שאנו מספקים. Lundbeck.co.il עשוי לפעמים להפקיד פיסות מידע מסוימות המוכרות כ"עוגיות" במחשבי המבקרים. בעצם הביקור באתר, אתה מסכים לקבל עוגיות אלה. העוגיות מאפשרות מעקב ברמה מפורטת יותר על מנת לכוונן את דוחות השימוש שלנו. אולם, אם נוטרלה במחשבך האפשרות לקבל עוגיות, תמשיך ליהנות בדיוק מאותה גישה לתכנים שב- Lundbeck.co.il כמו מי שמאפשר קבלת עוגיות, והתוצאה היחידה תהיה שנקבל דוחות שימוש מדויקים מעט פחות, כחלק מהדוחות הפנימיים שלנו. מידע על שימוש זה ישמש רק בתוך לונדבק והשותפים הרלוונטיים שלנו בכדי להגדיל את איכות התוכן, השימוש והתמיכה במבקרינו. חלק ממידע זה ייעשה למידע פומבי מפעם לפעם; אולם הוא יוצג רק במצטבר ובאופן שלא מאפשר זיהוי אישי, כגון מהו מספר המבקרים ב- Lundbeck.co.il. סוג המידע הנאסף כולל את מקור המשתמש, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה ומנוע החיפוש שנעשה בהם שימוש ומשך הביקור באתר.  

 

מידע אישי מזהה

 

Lundbeck.co.il אוסף מידע אישי מזהה כגון שמות, כתובות וכתובות דואר אלקטרוני רק כאשר פרטים אלה נמסרים מרצון, וניתנת הסכמה ספציפית על ידי המבקר באתר. מידע זה ישמש רק למטרה הישירה כפי שהמבקר יבקש ויסכים, כגון לצורך הודעות בדואר אלקטרוני, הזמנות או משוב של מבקרים, וימחק לאחר שלונדבק תגמור לעבד את המידע למטרה המוצהרת. אם לא תהיה מעוניין שייצרו עמך קשר נוסף תוכל לבחור בקלות לא לקבל מאתנו מידע נוסף בכל זמן ותוכל לבקש את המחיקה של המידע האישי שלך. באפשרותך ליצור קשר עם לונדבק בכל זמן ולבקש לראות את המידע אודותיך או לבקש שייעשו בו שינויים או שהמידע ימחק. לונדבק מתחייבת שהנתונים האישיים שלך לא יגולו לצדדים שלישיים בשום מקרה ללא הסכמה מדעת מפורשת שלך, מלבד במקרים שהחוק מחייב לעשות זאת. 

עוד מלונדבק

קיימות

לונדבק מתמידה במחויבותה לקיימות באמצעות אסטרטגיה ברורה.

אודות החברה

חברה פרמצבטית גלובלית המתמחה במחלות מוח.

המדע שלנו

לונדבק פיתחה ומסחרה כמה מהטיפולים למחלות מוח הנפוצים ביותר במרשמי רופאים ברחבי העולם.