Lærerinformation

Inspiration til undervisningen

Denne side vil løbende blive opdateret med ny information om Drughunters.

Eksempler på hvordan Drughunters kan indgå i undervisningen

Sammenfattet af Morten Eskildsen, gymnasielærer i biologi og bioteknologi, Birkerød Gymnasium


Deltagelse i Drughunters bliver implementeret i et forløb i 2.g om nervesystemet. Drughunters deltagelsen bliver brugt som et dybdegående projektorienteret fagligt forløb, der dermed understøtter en række af de i lærerplanen opstillede faglige mål. Eleverne bliver inddelt i selvvalgte grupper, der helst skal afspejle engagement og ambitioner i forhold til projektet. Alle elever skal afslutte forløbet med en gruppeaflevering af en poster, der dermed indgår som skriftlig arbejde.

 

Der bliver afsat 7 moduler af 95 min. til forløbet. I de seks første moduler arbejder eleverne med de enkelte opstillede spørgsmål i konkurrencen. Hvert modul starter med en klassediskussion om, hvad der ”søges” i spørgsmålet, hvad det er der forventes og hvordan kommer man i gang med arbejdet. Herunder bl.a. litteratur søgning. På den måde sikres nogle klare retningslinjer for eleverne og det sikres at eleverne ved hvad de skal i gang med. Eleverne skal løbende igennem forløbet have færdiggjort det foregående moduls spørgsmål inden næste modul.


I 7. modul fremlægger eleverne deres postere for hinanden ved et lille mini symposium og der findes en vinder. Når vinderen skal findes sker det efter følgende model. Eleverne finder deres top 3 (ved afstemning) som tildeles henholdsvis 25%, 15% og 10% og læreren har samme procent fordeling. Gruppen med flest % går videre til finalen. Vinder holdet har mulighed for yderligere at arbejde med deres poster op i mod deadline før aflevering. 

 

 

Sammenfattet af Karen Helmig, gymnasielærer i biologi og bioteknologi, Birkerød Gymnasium.

 

Drughunters indgår i undervisningen som et tema i lighed med andre temaer. Dvs. temaet indgår også til eksamen. Hele klassen arbejder med det kernestof, som er relevant for opgaven (fx jf. Bioteknologi læreplanen: neurologiske reguleringssystemer og kemiske stoffers opbygning og egenskaber) for at sikre at alle har dette fundament på plads. 


Elevernes ambitionsniveau og dermed lyst til at investere ekstra tid på opgaven vil selvfølgelig være forskelligt. Det kan derfor være en god ide at lade eleverne arbejde i differentierede grupper, hvor de selv sammensætter grupper på 3 elever, som har samme ambitionsniveau. Alle grupper – også dem der ikke ønsker at præsentere på Lundbeck – skal udarbejde et skriftligt produkt, der tæller som en opgave. Det kan være en videnskabelig poster eller et PowerPoint, som rettes og kommenteres så evt. fejl og mangler kan rettes, inden gruppen skal fremlægge. Alle grupper skal fremlægge for klassen: 8 minutters fremlæggelse og dernæst 2 minutter til spørgsmål fra klassen, og læreren runder af med feedback på den mundtlige fremlæggelse. De grupper, der konkurrerer om at præsentere på Lundbeck får deres videnskabelige poster vurderet og kommenteret af en lille jury, som typisk består af deres lærer i faget, yderligere en fagkollega, en dansklærer og en billedkunstlærer. Denne jury vælger den bedste gruppe, som kommer videre til finalen på Lundbeck.


Elevers og læreres evalueringer af arbejdet med Drughunters viser stor tilfredshed med at arbejde i de differentierede grupper. Forløbet i en 2g, hvor der er SRO’er, studierejser, terminsprøver og AT mv., kan blive meget fragmenteret. Det er uhensigtsmæssigt, når eleverne arbejder med et projekt, hvor en del af det supplerende stof er ret svært. Hvis det er muligt, så bør projektet lægges i en nogenlunde sammenhængende periode, meget gerne hvor der er en hel dag til at arbejde koncentreret med posteren.

Download indholdet af denne side