FAQ

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål samt nyttige tips til Drughunters 

Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ)

Hvilke sygdomme kan vi arbejde med?
Er der frit valg på alle hylder indenfor psykiske sygdomme og neurologiske lidelser, eller skal eleverne vælge en af sygdommene nævnt i opgaveteksten?
- Svar:
Sygdommene, der er nævnt i opgaveteksten er blot inspiration til eleverne. I besvarelsen af opgaven kan de frit vælge blandt alle sygdomme i centralnervesystemet.

 

Hvad skal opsætningen af posteren være?
Skal posteren opsættes som landscape eller portrait?
- Svar:
Posteren skal udarbejdes i landskabsformat (bredde 142 cm, højde 83 cm) og indleveres i PDF format på max 300 ppi. Læs mere om, hvordan posteren skal opsættes her: Postervejledning

 

Hvad med kopirettigheder på billeder?
Hvordan ved jeg, om der er særlige kopirettigheder på billeder, figurer eller tekst jeg finder på nettet?
- Svar:
De fleste internetsider vil angive om et billede eller en figur må benyttes af andre eller ej - Tjek derfor altid dette inden du benytter et billede.
Generelt gælder det, at man altid skal referere til, hvor man har sine oplysninger fra, når man citerer eller benytter andre folks data, billeder m.m.

Forskningens Døgn

Er det ok at gengive resultater fra litteraturen?
Mht. posterdesign, så er der en rubrik, der handler om resultater som på en rigtig forsker-poster. Er det OK at eleverne gengiver resultater fra litteraturen?
- Svar:
Vi forventer ikke, at I har ressourcer eller tid til at genere data selv, nej. Derfor er reference til litteraturen naturligvis i orden. Når blot eleverne udviser kritisk sans, når de udvælger deres kilder.

 

Skal man svare på alle spørgsmålene?
- Svar:
Opgaven er opbygget af spørgsmål i stigende sværhedsgrad. De første spørgsmål vil alle eleverne kunne give et bud på. De senere spørgsmål kræver mere innovativ tænkning, hvilket kan udfordre nogle elever. Drughunters opgaverne lægger derfor op til undervisningsdifferentiering, og det er op til læreren i den enkelte klasse at beslutte, hvordan forløbet skal køres i klassen. Da kun klassens bedste poster kommer til finaledagen, vil dette i praksis kræve, at finaleholdet har givet et bud på alle spørgsmål i opgaven. Det er vigtigt at huske, at der ikke findes et endeligt svar på de sidste spørgsmål.

 

Må klassen arbejde med mere end én opgave?
Nogle i klassen vil arbejde med bioteknologiopgaven og andre vil arbejde med biologiopgaven. Må vi gerne det?
- Svar:
Grundet planlægning, kan hver klasse kun tilmeldes én opgave, som ikke kan ændres undervejs. Klassen skal altså sende ét hold til finaledagen, der har besvaret den opgave, som de er tilmeldt.

Biotech Academy

Hvor lang skal den mundtlige præsentation være?
- Svar:
Præsentationen må max tage 5 minutter, og den skal holdes på baggrund af posteren (ingen slides). Tidsgrænsen vil blive skarpt overholdt, så fokuser på dét som gør jeres poster speciel.

 

Hvor mange må komme med til finaledagen på Lundbeck?
Vi vil gerne arbejde i grupper på 4 elever, må vi det?
Vi vil gerne have både biologi- og kemilærer med til finaledagen, kan det lade sig gøre?
- Svar:
Grundet pladsforhold og fordi vi gerne vil have så mange hold med som muligt, er vi desværre nødt til at begrænse holdstørrelsen til max. 3 elever og 1 lærer per hold.

 

Hvad koster "Book en forsker"?
- Svar:
Det er gratis at få besøg af en Lundbeck's forskere, når gymnasiet er tilmeldt Drughunters. Hver gymnasium kan kun få et forskerbesøg, så hvis der er flere klasser, opfordres de til at gå sammen om et Book en forsker besøg.
Der vil være begrænset antal pladser til Book en forsker, som udbydes efter først-til-mølle princippet.

Lundbeck

Hvad handler "Book en forsker"-foredraget om?

Jeg kunne godt tænke at vide, hvad forskeren helt præcis vil holde foredrag om? Er det om hvordan man arbejder i medicinalindustrien, eller om Drughunters og de temaer som opgaverne indeholder?
- Svar:
Foredraget er tænkt som inspiration til, hvordan det er at være forsker, og hvordan man kan blive forsker. Det vil i grove træk omhandle:

  • Hvordan man forsker i hjernens funktion og dens sygdomme
  • Basal viden om neurobiologi og sygdomme i CNS
  • Kemiske og biologiske cases fra moderne CNS-forskning
  • Hvordan lægemiddelforskning foregår
  • Forskerens egen vej til sit nuværende arbejde

Foredraget vil ikke handle om de konkrete Drughunters opgaver, og man skal ikke forvente hjælp til opgaverne.

 

 

Vi gør opmærksom på, at informationerne på denne side opdateres løbende.

Kontakt Drughunters