Deltagerinformation

Information til deltagerne

Her finder du information om tilmelding, opgavebesvarelsen og meget mere.

Om Drughunters

 • En naturfaglig konkurrence for alle danske gymnasier i forbindelse med Forskningens Døgn.
 • Formålet er at give eleverne et spændende uddannelsesforløb, hvor de skal prøve kræfter med at tænke som en forsker, der finder på nye behandlingsmetoder imod hjernesygedomme.
 • Det bedste hold fra hver deltagende klasse får lov at komme med til den store finaledag hos Lundbeck i Valby, hvor man skal præsentere sin poster og dyste mod andre gymnasieklasser fra hele landet.

Tilmelding

Man tilmelder sig konkurrencen som klasse og vælger én af de 4 mulige opgaver med enten en kemisk, en biologisk, en bioteknologisk eller en matematisk vinkel.

 

 • Tilmeldingen foregår her.
   
 • Opgaven besvares i hold af max. 3 elever.
 • Hver klasse må sende deres bedste hold + 1 lærer til finaledagen hos Lundbeck.

Grundet pladsmangel kan vi være nødt til at begrænse deltagelsen til finaledagen til én klasse pr. opgave (og max. 4 klasser pr. gymnasium).

OPGAVEBESVARELSE

Opgavebesvarelsen afleveres i posterformat. Sværhedsgraden er stigende opgaven igennem og slutter med et eller flere spørgsmål, hvor man skal tænke som en forsker. Her findes der altså ikke et endegyldigt og helt korrekt svar.

 

 • Posteren skal laves i landskabsformat på 142 x 83 cm og afleveres som PDF.
 • Da posteren til finalen skal bruges til at præsentere ud fra, kan I med fordel bruge mindre tekst og mere grafik til at hjælpe formidlingen på vej.
 • Sidste dag for indsendelse af poster til finaledagen er den 31. marts 2023. I skal maile PDF-filen til drughunters@lundbeck.com. 

FINALEDAGEN 

Alle hold har 5 min til at præsentere deres poster for hinanden i mindre grupper inddelt efter fag. Alle på holdet skal sige noget.

 

 • Forvent uddybende spørgsmål fra dommer og publikum.
 • I jeres mundtlige præsentation kan I med fordel holde fokus på det, der gør jeres poster speciel.
 • Vinderholdet fra hver gruppe skal endvidere præsentere deres poster for alle finaledeltagerne i vores store foredragssal.

DEN ENDELIGE BEDØMMELSE

 • Posterne bedømmes af dommerne både inden og på finaledagen. De vil kigge på forståelsen af det videnskabelige stof, posteropbygningen, jeres præsentation og besvarelse af uddybende spørgsmål.
 • I den endelige bedømmelse vægtes fagligheden 2/3 og formidling af stoffet 1/3. Det betyder, at der både skal svares på spørgsmålene, og der skal samtidig være et naturligt flow i fortællingen på posteren. Dommerne laver en kort skriftlig tilbagemelding på baggrund af posteren, men gemmer den endelige bedømmelse til de har set jeres mundtlige præsentation.
 • Til den mundtlige præsentation behøver I ikke at gennemgå posteren slavisk, fordi dommeren har allerede læst den. I skal i stedet fokusere på at fremhæve de pointer, som er særligt vigtige for netop jeres besvarelse. Dommerne vil lægge vægt på jeres evne til at fortælle en god, sammenhængende historie (formidling) og besvarelse af opfølgende spørgsmål (faglighed).

BOOK EN FORSKER

Til gymnasier der deltager i Drughunters, vil vi så vidt muligt også gerne tilbyde et besøg af en af Lundbecks forskere. Besøget er tænkt som et indblik i, hvordan det er at arbejde som forsker, og hvordan man udvikler lægemidler. Det vil ikke handle om selve opgaverne til årets Drughunters. 

Book en forsker her

HJÆLP OG YDERLIGERE INFORMATION

Her på siden kan I finde mere baggrundsinformation om emnerne, samt hjælp til informationssøgning, tips og tricks til den gode præsentation og gode råd og inspiration til opbygning af jeres poster.

Download indholdet af denne side