Naše poslanie

Naše poslanie

Zlepšovať kvalitu života pacientom trpiacim psychiatrickými a neurologickými ochoreniami

Viac informácií

Progress in Mind

Progress in Mind

Progress in Mind is Lundbeck’s dedication to addressing the global burden of brain disease.

Learn more on our corporate website

Prečo Lundbeck

Sme špecialisti v CNS a experti v neurologickom výskume a naplno sa venujeme zlepšovaniu kvality života pacientom trpiacich ochoreniam centrálneho nervového systému.

Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk