Naše poslanie

Naše poslanie

Zlepšovať kvalitu života pacientom trpiacim psychiatrickými a neurologickými ochoreniami

Viac informácií

Progress in Mind

Progress in Mind

Spoločnosť Lundbeck sa venuje globálnej záťaži ochorení mozgu svojím programom Pokrok v mysli (Progress in Mind).

Viac informácií

Prečo Lundbeck

Sme špecialisti v CNS a experti v neurologickom výskume a naplno sa venujeme zlepšovaniu kvality života pacientom trpiacich ochoreniam centrálneho nervového systému.

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk