Insikt Psykiatri

Insikt Psykiatri är ett årligt återkommande symposium för psykiatriker i Sverige. Här möter du ledande forskare, tar del av senaste forskningen och diskuterar med kollegor i en stimulerande miljö.

ÅRETS TEMA - AGERA NU!

ETT AKTUELLT SYMPOSIUM OM TIDIGT INSJUKNANDE OCH TIDIG BEHANDLING.


Årets tema för Insikt Psykiatri vill fokusera på den neurofysiologiska kunskap som direkt kan kopplas till klinisk handling och behandling, främst då det gäller tidiga insatser för både
affektiva sjukdomar och psykossjukdomar. Vilka slutsatser kan vi egentligen dra av det vi vet idag? Vilka vetenskapliga grunder har vi för att tidiga behandlingsinsatser förbättrar prognosen på sikt och vilka slutsatser kan leda klinikern i
vardagen.

Psykiatriker och chefsöverläkare Lars Häggström och Medical Advisor Nina Erixon-Lindroth från Otsuka kommer att vara moderatorer.

Vi belyser här viktiga frågor under temat ”AGERA NU”. Aktuell forskning kombineras med kliniska erfarenheter som du kan använda i din egen vardag. Du får svar på viktiga frågor, ny kunskap och inspiration.

För mer info och anmälan, kontakta oss här.

Anmälan

Insikt Psykiatri

Datum: 18 oktober
Plats: Hotel Rival
Sista anmälningsdag: 4 oktober

Anmälan 

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se