Parkinson Hastalığı

Parkinson hastalığı, beynin belirli bir bölgesindeki sinir hücrelerinin yavaş yavaş kaybını içeren ve hareket kontrolü ve diğer hareket ile ilgili belirtilere neden olan ilerleyici bir hastalıktır.

Balık Tutanlar

Parkinson Hastalığına genel bakış

Parkinson hastalığı en sık 60 yaş üzerindekileri etkileyen uzun süreli ve ilerleyici bir beyin bozukluğudur.1 Parkinson Hastalığı’na sahip insanlar, vücut hareketlerini control etmekte zorlanırlar ve belirtiler hastalık ilerledikçe kötüleşir. Sonunda Parkinson Hastalığı, hastanın günlük yaşam durumlarında iş görme kabiliyetini sekteye uğratır.

Parkinson Hastalığı’nın belirtileri, beyinde hareket kontrolünü etkileyen sinir hücrelerinin kaybından ve duygudurum, uyku ve düşünce gibi diğer alanlardan doğar. Sinir hücresi kaybının tam nedeni bilinmemektedir ancak bunun genetik, çevresel ve yaş faktörlerinin bir birleşimini içerdiğine inanılmaktadır.2

Belirtiler

Parkinson Hastalığı’nın klasik belirtileri—‘motor’ (hareketle ilgili) belirtiler de denir—titreme, harekette yavaşlama, kas katılığı ve denge sorunlarını içerir. Ek olarak, örneğin depresyon, demans, ağrı, uyku sorunları ve vücudun otonom sistemlerinde (sindirim, kan basıncı vb) işlev bozukluğu gibi motor dışı belirtiler de yaygındır. Bunların hepsi, hastalığın yükünü arttırmaktadır.

Parkinson’un hastalığı ilerleyici bir hastalıktır ve zaman içinde yeni belirtiler ortaya çıkar ve mevcut belirtiler yavaşça daha ciddi hale gelir. Bununla birlikte bu öldürücü bir hastalık değildir—insanlar tanının konulmasından sonra 15 ila 25 yıl yaşayabilir—ve bu da hastalığı uzun süreli (kronik) bir hastalık yapar.3

İstatistik

Parkinson Hastalığı, en yaygın nörolojik (sinir hücresi) bozukluklarından birisidir. 2004 yılında dünya çapında yaklaşık 5.2 milyon erkek ve kadını etkilemiştir, her yıl 100.000 kişi başına 4 ila 20 yeni vaka bildirilmektedir.4

Parkinson Hastalığı genel olarak 50’li yaşların sonunda ve 60’lı yaşların başında görülmektedir,1 ancak hastalığın daha nadir şekilleri 40 yaşından önce görülebilir.5 Beş Avrupa ülkesini kapsayan bir çalışma 65 ya da üstü yaşlardaki nüfusun % 1.6’sının Parkinson Hastası olduğunu göstermiştir.6

Parkinson Hastalığının görülme riskinin yaş ile artması nedeniyle, daha fazla insanın yaşlanması, Parkinson hastası olan insan sayısının da giderek artması anlamına gelmektedir.7

Tanı ve bakım arayışı

Halen, Parkinson Hastalığı için kesin bir tedavi bulunmamaktadır ancak bir kez bir sağlık meslek mensubu tarafından tanı konduktan sonra belirtiler pek çok vakada etkin bir şekilde tedavi edilebilir. Tedavinin amacı insanların işlevlerine devam etmelerini sağlamak ve mümkün olduğu kadar uzun bir süre makul bir yaşam kalitesine sahip olmalarını sağlamaktır.

Parkinson Hastalığı için tedavi, normal olarak ilaç tedavisini ve bazı durumlarda cerrahiyi içerir. Buna ek olarak fiziksel egzersiz, diyet, tamamlayıcı tedaviler, duygusal destek ve güçlü ilişkilerin hepsi önemli roller oynamaktadır. Parkinson Hastalığı’nı anlamak, hayattaki yeni duruma alışmak ve yeni hedef ve zorlukları kabul etmeyi öğrenmek, hastalığın uygulamalı yönetimi kadar önemlidir.

Bir Parkinson hastası yardım istemekten çekinmemelidir ve uzman tıbbi tavsiyesi almak çok önemlidir.

Kaynaklar:

1. Cognos Report: Parkinson’s disease. 2006.

2. Morgan JC, Sethi KD. Emerging drugs for Parkinson’s disease. Expert Opin Emerg Drugs 2006; 11 (3): 403–417.

3. Dünya Sağlık Örgütü. The global burden of disease. 2004 güncellemesi. www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html. Erişiö 06/09/11.

4. Datamonitor Stakeholder Opinions: Parkinson’s disease. 2006.

5. Grimes DA. Parkinson’s disease: a guide to treatments, therapies and controlling symptoms. Londra: Constable & Robinson Ltd, 2004.

6. de Rijk MC, Tzourio C, Breteler MM, et al. Prevalence of parkinsonism and Parkinson’s disease in Europe: the EUROPARKINSON Collaborative Study. European Community Concerted Action on the Epidemiology of Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 62 (1): 10–15.

7. Cognos Report: Parkinson’s disease. 2004.

 

Lundbeck.com.tr'dan ayrılmak üzeresiniz