Alkol Bağımlılığı

Alkol bağımlılığı beynin yapısı, nörokimyası ve davranışta alkolün tetiklediği bozukluklar ile karakterize bir beyin hastalığıdır.

ARGE faaliyeti

Alkol bağımlılığına genel bakış

Alkol bağımlılığı yüksek kronikleşme, nüks etme ve ilerleme riski olan medikal ve davranışsal bir hastalıktır. 1 

Son 20 yıl içinde yapılan kapsamlı araştırmalar, hastalığın anlaşılması, alkol bağımlılığının ahlaki bir karakter kusuru olmaktan çıkarıp, tedavi edilebilecek—ve edilmesi gereken—bir tıbbi koşul haline getirmiştir.2

Alkol vücudun çoğu organına toksikdir ve tüketim düzeyi uzun dönem morbidite ve mortalite sonuçları ile güçlü bir şekilde ilişkilidir.3 Alkol 60 çeşitten fazla hastalığın ve yaralanmaların nedensel faktörüdür. 4

Genetik ve çevresel faktörler alkole başlanmasında önemlidir. Aile, yaşıtlar ve toplum stress ve alkole maruz kalma düzeyini belirler. Alkol tüketimi üzerinde kontrol kaybının oluşması genetik olarak predispose edilmekte ve genetik faktörlerin hastalık riskinin %60’ını oluşturduğu tahmin edilmektedir. 5,6  Alkol tüketimi ile alkol bağımlılığı riski artmaktadır. 7 Alkol tüketiminin karaciğer sirozu, epilepsi, zehirlenme, trafik kazaları, şiddet ve çeşitli türde kansere %20 ile 50 oranında sebep olduğu tahmin edilmektedir. 4  

Belirtiler

Alkol bağımlılığının temel özelliği genellikle alkol tüketmek için aşırı istek duymadır. Hastalar alkol tüketimini kontrol etmede zorluklar yaşarlar ve zararlı sonuçlarına rağmen alkol tüketimini sürdürürler.8 Hastalar içkiden uzak durduklarında, genellikle  bulantı, terleme ve titreme  gibi çekilme semptomları yaşarlar. 9

İstatistik

Aşırı alkol tüketimi, dünya üzerindeki pek çok yerde, özellikle de Avrupa’da yaygındır.4

Alkol bağımlılığı Avrupa’da en yaygın mental hastalıklardan biridir. 10 Avrupa’da 14 milyondan fazla kişi alkol bağımlısıdır. 10

Avrupa’da alkol bağımlılığına bağlı  toplam maliyetin 58 milyon euro olduğu tahmin edilmektedir. 11 Alkol kötüye kullanımı ve bağımlılığının ortalama tanı oranı %15’dir. 12 Avrupa’da bu hastalardan çok azı tedavi edilmektedir. Alkol kötüye kullanımı ve bağımlılığı için medyan tedavi açığı %92’dir; bu da sadece %8’inin tedavi edildiğini göstermektedir.13

Tanı ve bakım arayışı

Alkol bağımlısı olabileceğini düşünen kişiler doktorlarından yardım alabilirler. Tanıda biyolojik belirtiler, davranışsal ve sosyal faktörler göz önünde bulundurulur. 14 Tanı için aile, arkadaşlar ve çalışma arkadaşlarından alınan bilgiler önemli olabilmektedir.  

Alkol bağımlılığının tedavisi davranış tedavisinden oluşur ve bu genel olarak ilaçların yanında verilir.2 

Hem abstinens, hem de alkol tüketimi azaltma hedefi alkol bağımlılığı hastaları için  kapsamlı bir tedavinin parçası olarak düşünülmelidir. 15,16

Hasta yakınlarının desteği de çok önemlidir. Tüm alkol bağımlılığı tedavi çeşitleri profesyonel medikal destek ile alınmalıdır.

Referanslar

1. WHO, ASAM website 2012.

2. Gunzerath L, Hewitt BG, Li TK, Warren KR. Alcohol research: past, present, and future. Ann N Y Acad Sci 2011; 1216: 1–23.

3. Dünya Sağlık Örgütü (WHO). Global status report on alcohol 2004 www.who.int/substance_abuse/publications/globalstatusreportalcohol2004_healtheffects.pdf. Erişim 05/09/11.

4. WHO. Global status report on alcohol  and health, 2011.

5. Vengeliene et al. Br J Pharmacol 2008; 154(2):299-315.

6. Schukit. Ch. 98. In: Davis et al (eds). Neuropsychopharmacology: The Fith Generation of Progress. 2002.

7. Dawson & Archer. Addiction 1993;88: 1509-1518.

8. WHO, ICD-10, F10-19.

9. MayoClinic.com. Alcoholism. May 2010. http://www.mayoclinic.com/health/alcoholism/DS00340/DSECTION=symptoms. Accessed 08/08 2012

10. Wittchen et al. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(9):655-679.

11. Gustavsson et al. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(10):718-779.

12. Mukherjee & Sosa. Special report. Alcohol Addiction, Decision Resources, 2010.

13. Kohn et al. Bull World Health Organ 2004;82(11):858-866.

14. American Psychiatric Association (APA). Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition. Text Revision. DSM-IV-TRTM. 2000 American Psychiatric Association.

15. EMA. Guideline on the development of medicinal products, 2012.

16. NICE. Clinical guideline 115, 2011.

Lundbeck.com.tr'dan ayrılmak üzeresiniz