İnsan Kaynakları Politikası

Felsefe ve Uygulamalar

Biz Lundbeck olarak, şirketimizin vizyon, misyon, ana değerlerini ve temel inançlarını her zaman ön plana çıkarmayı arzu ederiz. Bütün çalışanlarımızın bu değerleri öğrenip anlamalarını ve uygulayarak Lundbeck'in yerleştirmek istediği tutum ve davranış standartlarını temsil etmelerini bekliyoruz.

Lundbeck’te bizim bir vizyonumuz var : Psikiyatri ve Nöroloji’de tek dünya lideri olmak.

Bizim bir de Misyonumuz var: Psikiyatrik ve Nörolojik hastalıkları olan insanların yaşam kalitelerini yükseltmek. 

Hedefimizi gerçekleştirmeye yardımcı olacak bir dizi temel inançlar belirledik:

Uzmanlaşma gücümüzdür
Hız silahımızdır
Bütünleşme kültürümüzdür
Sonuçlar başarımızın ölçüsüdür
Araştırma temelimizdir

Lundbeck, faaliyete yönelik gayretleri teşvik ederek çalışanlarını motive etmek ister. Böylece şirketimiz yeni ilaçların geliştirilmesinin, etkin, faaliyete yönelik bir yönetim felsefesi ile çekici bir işyeri olmaya devam edecektir.

Yeni ilaçların geliştirilmesi maliyetlidir. Bu nedenle, bizim psikiyatri ve nöroloji alanında bütün dünyaca bilinen araştırma faaliyetlerimizi daha da geliştirebilmemiz için yeterli kar elde etmeye odaklanmamız önemlidir.

Üstün kaliteye ulaşmak için her şeyi ilk seferde doğru yapmamız gerekir.

FELSEFEMİZ “Bireye Saygı”

Yönetim Felsefesi:
Lundbeck’de çalışan insanlar, şirketin ticari amaçlarına ulaşması için en önemli stratejik kaynağıdır. Eğer her düzeydeki çalışanlarımız şirketimizin değerleri, temel inançları ve hedeflerine uygun olarak çalışmanın anlamını bilir ve anlarlarsa, hepimizin aynı yönde gittiğinden emin olabiliriz.

Lundbeck’in yönetim felsefesi bireye saygı üzerine kurulmuştur. Bu bizim çalışmamıza ve yaptığımız her şeye yansır.

Daima, yerleştirdiğimiz sistemlerde ve yapılarda özellikle de şirketin yönetim şeklinde bizim değerlerimizin ve temel inançlarımızın yansıdığına emin olmamız gerekir.

Her birey istisnasız özel olup kendisine birey olarak davranılma hakkına sahiptir. Lundbeck’in amacı; bütün çalışanlarına şirket hedefleri ile uyumlu oldukları sürece, bireysel istek, nitelik, tutum ve ihtiyaçlarına uygun olarak saygı gösteren bir şekilde davranmaktır.

Lundbeck Yöneticisi Davranış Modeli
Lundbeck’in değerleri temel inançları ve davranış kuralları bütün çalışanlardan önemli şeyler bekler. Aşağıdaki kavramlar hepimiz için geçerlidir ancak, değerlerimiz ve temel inançlarımızın doğal temsilcileri olmak sorumluluğuna sahip Lundbeck yöneticileri için özellikle önemlidir.

Şirketin yerleştirmek istediği tutumların doğal temsilcisi olarak daima iyi örnek olmak yöneticilerin sorumluluğundadır.

Yöneticiler için günlük iş yaşamlarında uluslararası bir grup şirketinde çalıştıklarını göstermek, örneğin başka ülke ve kültürlerden gelen insanlara saygı göstermek önemlidir.
Bütün çalışanlar birbirlerine saygı ve nezaket göstermelidirler.

Lundbeck yöneticisi;

Çalışanlarını düşüncelerini söylemeye teşvik eder. Bu nedenle hem yöneticinin hem de çalışanların birbirlerine bilgi vermeleri ve böylece bir güven ortamında açık bir diyalog yaratmaları önemlidir.

Sadece kendi profesyonel alanında değil, genel kültür alanında da yeterli bilgi sahibi olması gerekir. Yeni fikirlere açıklık, bütün Lundbeck çalışanlarında görülen bir özelliktir.

Çalışanlarının yapacakları iş için gerekli becerilere sahip olduklarından ve işin amacını anladıklarından emin olmalıdır.

Gerektiğinde takdir ile olumlu ve olumsuz geri bildirim vermeyi bilir. Olumsuz geri bildirim ancak mutlaka gerekli ise ve her zaman ilgili kişiye yalnız olarak verilmelidir.

Sadece kendi alanından değil bütün şirket faaliyetlerinden sorumludur. Kararlarında ve davranışlarında tutarlıdır.

Lundbeck yöneticileri ve çalışanları birbirlerinin zamanına saygı gösterirler. Yöneticiler kendi zamanlarının her zaman öncelikli olmadığının farkındadırlar.

Bir Lundbeck yöneticisi, işleri mümkün olduğu kadar çok delege eder. İş delege edilen çalışan da sonuçlardan sorumludur.

Bütün çalışanların yaptıkları işlerle Lundbeck’in başarısında payı olduğunu anlamalarını sağlar.

Hepimiz şirketin genel sonuçları ve gelişmesi için önemimizi anladığımızda sürekli başarıdan emin olabiliriz.

Ana Şirket Politikaları “Doğru olanı yap”
Lundbeck’in merkez yönetimi, değerlerimize, temel inançlarımıza ve bizim vizyonumuza dayanan bir dizi temel politikalar belirlemiştir. Bunlar bizim birlikte yapıcı bir şekilde nasıl çalışacağımızı tanımlayarak; yeni çalışanlara Lundbeck’te çalışma deneyimlerinin ilk beklentileri ile uyumlu olmasını sağlarlar.

Personel
Lundbeck, daima kanun çerçevesinde kalarak, bütün çalışanlarına kendilerinin bireysel ihtiyaçları ile şirketin değerleri, temel inançları ve hedeflerine göre davranır.

Lundbeck.com.tr'dan ayrılmak üzeresiniz