Progress in Mind

Psikiyatrik ve nörolojik hastalıkları olan insanlar için gelişmiş tedavi ve daha iyi bir yaşam.

Dünya çapında 700 milyondan fazla kişi psikiyatrik ve nörolojik hastalıklardan etkilenmektedir ve bu global hastalık yükünün % 13'üdür[1].

Progress in mind, Lundbeck'in psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların global yüküne dikkat çekmek üzere ithafıdır.


İlerleme için temelimiz
Beyin hastalıkları küresel bir sağlık sorunudur[2]. Gelişen tıbbi tedavilerle ve hastaların karşılanmamış ihtiyaçlarına sürekli odaklanarak, biz psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların temsil ettiği devasa ekonomik ve toplumsal yük hakkında daha fazla farkındalık yaratmak için konuya dikkat çekmek istiyoruz.

Psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar konusunda uzman olmanın getirdiği eşsiz pozisyonumuz ile, hastalık farkındalığını arttırmak ve hastaların daha geniş kabulü ve daha iyi tedavi için artan fırsatlar konusunda uluslararası gündemi zorlamak istiyoruz.

 
Neden dünyada 700 milyondan fazla insan psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar ile yaşamak zorunda?[3]
Neden psikiyatrik ve nörolojik hastalıklara sahip insanların neredeyse %50’si herhangi bir tedavi almıyor?[4]
Neden psikiyatrik ve nörolojik hastalıklara sahip insanlar diğerlerinden 10 ila 20 yıl daha az yaşamak zorunda?[5]
Neden psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar ile yaşayan insanların %70’inden fazlası ayrımcılığa uğruyor?[6]
Tüm intihar kurbanlarının %90’ının, psikiyatrik veya nörolojik bir hastalıktan muzdarip olmasının nedeni nedir?[7]

Çabalarımız
Psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar ile yaşayan insanlar için global ilerleme, çok yönlü bir yaklaşım gerektirmektedir. İlk olarak ve en önemlisi, yeni ve gelişmiş tıbbi tedaviler geliştirmeye ve hastanın olasılıkları yeniden elde etmesini sağlayarak hastaya odaklanmaya devam ediyoruz. Ancak diğer iki temel boyuttaki görevlerimizi de dikkate alıyoruz. Etkilenen ailelere daha fazla destek çağrısında bulunuyoruz ve hastaların toplumsal olarak kabulü için topluluklar ile iletişime geçiyoruz.

Farkındalığı arttırmak ve damgalamayı önlemek için biz psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar  konusunda uzman olarak sesimizi kullanıyor ve bilgimizi beyin hastalıkları tedavisinde karşılanmamış çok sayıdaki ihtiyaç için paylaşıyoruz. Hem uzmanlık ve hasta derneklerine hastalık eğitimi ile hem de sağlık meslek mensupları, hastalar ve ailelerine  destek programları ile ulaşıyoruz. Global varlığımız başarılı yerel inisiyatifleri dünyada dolaştırmamıza ve her yerde hastalar için bir fark yaratmayı sağlamamıza yol açmaktadır.

 

 

1.http://www.ifpma.org/fileadmin/content/Global%20Health/Mental_Health/2012_IFPMA_Position_Paper_on_MNDs.pdf, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/, http://www.who.int/features/qa/55/en/index.html

2.WHO Quality Rights Project – addressing a hidden emergency, 2011

3.http://www.oecd.org/els/soc/49227189.pdf

4.http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/, http://www.who.int/features/qa/55/en/index.html, http://www.ifpma.org/fileadmin/content/Global%20Health/Mental_Health/2012_IFPMA_Position_Paper_on_MNDs.pdf

5.http://alert.psychiatricnews.org/2011/07/people-with-serious-mental-illness-have.html, Mortality and causes of death in schizophrenia in Stockholm county, Sweden. Osby U, Correia N, Brandt L, Ekbom A, Sparén P. Schizophr Res. 2000;45(1–2):21–8.

6.http://blog.ted.com/2012/09/11/some-stats-on-the-devastating-impact-of-mental-illness-worldwide-followed-by-some-reasons-for-hope/, http://www.time-to-change.org.uk/what-are-mental-health-problems/stigma-discrimination

7.http://depts.washington.edu/mhreport/facts_suicide.php, https://www.nami.org/Learn-More/Mental-Health-Conditions/Related-Conditions/Suicide, http://who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/, http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FPSM%2FPSM33_03%2FS0033291702006943a.pdf&code=6e086fc0f55440640244640216120c97

Lundbeck.com.tr'dan ayrılmak üzeresiniz