Araştırma ve Geliştirme

Beyin hastalıklarının tedavisi için çeşitli endikasyonlarda yeni ve yenilikçi ilaçlar geliştirmek için hem iç hem de dış yeniliğe dayanan araştırma ve geliştirme çabalarımızı sürdürüyoruz.

Lundbeck ARGE

Altta yatan hastalık biyolojisi
Lundbeck’in araştırma ve geliştirme çalışmaları, beyin hastalıklarının altında yatan mekanizmaları hedef alan yeni ilaçların keşfedilmesini ve geliştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, hastalıkların biyolojisi ve mekanizmaları hakkında kapsamlı araştırmaların yanı sıra araştırma hedefleri ve klinik sonuçların daha iyi anlaşılmasını gerektirir. Yıllar geçtikçe, psikiyatri ve nöro-dejenerasyon alanında geniş ve sağlam bir platform inşa ettik. Bu şekilde küçük molekülleri, antikorları ve aşıları kullanarak semptomları daha etkili tedavi edebilecek ve potansiyel olarak hastalık seyrini değiştirebilecek yeni ürünlerin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Therapeutic Space

Stratejik ortaklık
Lundbeck’in beyin hastalıklarındaki uzun yıllara dayanan deneyimi ve sürekli çalışması, preklinik ve klinik sinirbilim araştırmalarında bize güçlü bir küresel ağ sağlamıştır. Güçlü iç araştırma ve geliştirme kapasitemizi sürdürmemiz ve yenilikçi teknolojilerin sunduğu fırsatlardan yararlanarak, iç kapasitemizi desteklemek için dış ittifaklar kurmamız bizim için esastır.

Diğer şirketler ve akademiler ile birlikte Lundbeck, beyin hastalıklarına yönelik molekülleri ve biyo belirteçleri keşfetme girişimleri yürütmektedir. Güvenilir biyo belirteçler yalnızca belli bir dereceye kadar bilinmektedir. Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi nörolojik durumlarda daha fazla ilerleme kaydedilmekle birlikte psikiyatrik durumlar için biraz daha sınırlıdır. Hiçbir laboratuvar kan testi veya beyin görüntüleme yöntemi ile depresyon veya bipolar bozukluk tanısı konulamamaktadır. Güvenilir biyo belirteçlerle, yeni bir ilaç adayının hedef ile etkileşime girdiği ve potansiyel olarak hastalığın ilerlemesine müdahale edebileceği öngörüsü anlamlı olarak artmaktadır.  Bu sayede, beyin hastalıkları için klinik gelişme aşamasındaki Yeni Kimyasal Varlıkların (NCE) yüksek yıpratma oranlarını azalacaktır.

Lundbeck ayrıca genetik şirketi 23andMe, Inc.'e ve düşünce kuruluşu The Milken Institute'e Major Depresif Bozukluğun (MDB) ve bipolar depresyonun altta yatan nedenlerinin anlaşılmasını arttırmak için yapılan yeni bir çalışmaya katıldı. Bu çalışma ayrıca, bu hastalıkların ve dikkat ve karar verme gibi beyin fonksiyonlarının genetik ile nasıl ilişkisi olduğunu da araştırmaktadır.

Bir başka örnek, giyilebilir cihazlar ve akıllı telefon teknolojisini kullanarak MDD, epilepsi ve multipl skleroz gibi durumlar için yeni izleme koşullarını geliştirmek üzere RADAR-CNS işbirliğine katılmamızdır. Bu tür yaygın bulunan cihazlar, hastanın daha önce ulaşılamayan ayrıntı düzeylerinde uzaktan mevcut durumlarını ortaya çıkarabilir.

Gelecek platform
Ar-Ge stratejimiz, Lundbeck'in biyolojik olarak tanımlanmış hasta grupları üzerinde açıkça belgelenmiş etkileri olan ilaçları keşfedebileceği ve geliştirebileceği bir platform sunar. Toplumun bu yeni ilaç türlerine olan talebinin artması beklenmektedir.

Ancak son zamanlarda, postmortem beyinlerde yapılan büyük ölçekli bir analiz, psikiyatrik bozukluğu olan kişilerde belirgin moleküler izleri ortaya çıkarmaktadır *. Uluslararası bir araştırmacı ekibi, beş ana psikiyatrik bozukluğun, sıklıkla örtüşen, ancak aynı zamanda hastalığa özgü - ve bazen de karşı - yönlendirici - yöntemlerle değişen gen aktivite modellerine sahip olduğunu bildirdi. Bu bulgular bir gün tanı testlerine ve yeni tedavilere yol açabilir.

Ar-Ge organizasyonumuz
Orta ölçekli bir ilaç şirketi olarak, çalışma biçimimizdeki ortak değerleri dünya çapında paylaşıyoruz ve Ar-Ge stratejimize odaklanıyoruz. Lundbeck'te araştırma, çok disiplinli, güçlendirilmiş proje ekiplerimizin, beyin hastalığı alanındaki kurum içi uzmanlığımızın ve en son teknolojilerimizin çabalarına dayanmaktadır. Yeni, iyi donanımlı laboratuarlarda çalışıyoruz.

Her proje ekibinde, Ar-Ge disiplinlerindeki ileri düzey bilgimizi klinik uygulamalardaki ve terapötik ihtiyaçlardaki uzmanlığımızla birleştiriyoruz.

Global varlığımız
Ar-Ge organizasyonumuz uluslararasıdır ve 800'den fazla uzmanlaşmış  Ar-Ge personelinden oluşur. Araştırma kuruluşumuz Kopenhag, Danimarka'da bulunmaktadır. Geliştirme merkezimiz de Kopenhag’dadır ve dünya genelinde klinik araştırma ve ruhsatlandırma personelimiz mevcuttur.

Bireye saygı
Lundbeck'te ortak hedefler doğrultusunda bireyler olarak işbirliği halinde çalışıyoruz. Bilimsel ve kişisel becerilerimizi ve niteliklerimizi sürekli geliştirmek istiyoruz. Bu durum, bireysel düzeyde kariyer fırsatlarına ve organizasyon olarak yetkinliklerimizi geliştirmemize olanak tanımaktadır.

 araştırma geliştirme sürecini gösteren resim

Molekül sayısı / Hasta sayısı
* Gandal et al., Science 359, 693–697, 2018

Lundbeck.com.tr'dan ayrılmak üzeresiniz