Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je neurologické ochorenie, pri ktorom sa v mozgu postupne strácajú nervové bunky, čo vedie k problémom s ovládaním pohybov a k iným sprievodným príznakom.

Parkinsonova choroba je dlhodobé a postupujúce ochorenie mozgu, ktoré najčastejšie postihuje ľudí nad 60 rokov veku.1 Ľudia s Parkinsonovou chorobou majú ťažkosti s ovládaním pohybov tela a tieto ťažkosti sa s postupom ochorenia zhoršujú. Pacient postupne stráca schopnosť vykonávať každodenné úlohy.

Príznaky Parkinsonovej choroby sú dôsledkom straty nervových buniek v mozgu, ktoré ovplyvňujú ovládanie pohybov, ale tiež náladu, spánok a myšlienky. Presná príčina straty nervových buniek nie je dodnes známa, ale verí sa, že je kombináciou genetických faktorov, vplyvov prostredia a procesu starnutia.2

Symptómy

Klasické príznaky Parkinsonovej choroby – takzvané „motorické“ (súvisiace s pohybom) – zahŕňajú tras, pomalosť pohybu, svalovú stuhnutosť a poruchy rovnováhy. Časté sú aj nemotorické príznaky, napr. depresia, demencia, bolesť, poruchy spánku a poruchy autonómnych telesných funkcií (trávenie, tlak krvi, atď.). Všetky uvedené príznaky významne prispievajú k záťaži ochorenia.

Parkinsonova choroba je postupujúce ochorenie, s časom sa objavujú nové príznaky a existujúce príznaky sa pomaly zhoršujú. Nie je to však smrteľné ochorenie, ľudia môžu od diagnostikovania žiť 15 až 20 rokov. Preto sa toto ochorenie považuje za dlhodobé (chronické).3

Štatistiky

Parkinsonova choroba je jedným z najčastejších neurologických ochorení. V roku 2004 postihovalo približne 5,2 milióna mužov a žien na celom svete, pričom každoročne je hlásených 4 až 20 nových prípadov na 100 000 obyvateľov.4

Parkinsonova choroba sa obyčajne objaví u ľudí na konci piatej a na začiatku šiestej dekády života,1 aj keď ojedinelé formy ochorenia sa môžu objaviť už pred štyridsiatkou.5 Podľa štúdie vykonanej v piatich európskych krajinách malo Parkinsonovu chorobu až 1,6% populácie vo veku nad 65 rokov.6

Keďže riziko vzniku Parkinsonovej choroby rastie s vekom, zvyšujúci sa podiel populácie dožívajúcej sa vyššieho veku spôsobuje, že celkový počet ľudí s Parkinsonovou chorobou tiež rastie.7

Diagnostika a starostlivosť

V súčasnosti sa Parkinsonova choroba nedá vyliečiť, ale po stanovení diagnózy môžu byť príznaky ochorenia účinne zmiernené. Cieľom liečby je udržiavať príznaky pod kontrolou a tak umožňovať pacientom zachovať si primeranú kvalitu života čo najdlhšie.

Liečba Parkinsonovej choroby je zväčša spojená s užívaním liekov. Významnú úlohu zohráva tiež telesné cvičenie, diéta, doplnková liečba, emocionálna podpora a pevné medziľudské vzťahy. Pochopenie Parkinsonovej choroby, zmierenie sa s novou životnou situáciou a prijatie nových cieľov a výziev je takmer rovnako dôležité ako samotná liečba ochorenia.

Človek s Parkinsonovou chorobou by sa nemal báť vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

Použitá literatúra

  1. Weintraub D, Comella CL, Horn S. Parkinson's disease-Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis, and assessment. Am J Manag Care. 2008; 14(2 Suppl):S40-8.
  2. Schapira AHV The management of Parkinson’s disease - what is new? Eur J Neurol 2011;18(Suppl 1):1-2.
  3. Poewe W, Mahlknecht The clinical progression of Parkinson's disease. Park and Rel Dis 2009;15(Suppl 4):S28-S32.
  4. de Lau LML, Breteler Monique MB. Epidemiology of Parkinson's disease. Lancet Neurology, 2006;5(6):525-535.
  5. Grimes DA. Parkinson’s disease: a guide to treatments, therapies and controlling symptoms. London: Constable & Robinson Ltd, 2004.
  6. de Rijk MC, Tzourio C, Breteler MM, et al. Prevalence of parkinsonism and Parkinson’s disease in Europe: the EUROPARKINSON Collaborative Study. European Community Concerted Action on the Epidemiology of Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 62(1):10–15.
  7. Dorsey ER, Constantinescu R, Thompson JP, Biglan KM, Holloway RG, Kieburtz K, Marshall FJ, Ravina BM, Schifitto G, Siderowf A, Tanner CM. Projected number of people with Parkinson disease in the most populous nations, 2005 through 2030 Neurology 2007;68(5):384-386.

Dôležité upozornenie

Táto stránka nenahrádza informácie, ktoré Vám môže poskytnúť lekár. Ak máte otázky týkajúce sa Vášho zdravotného stavu, poraďte sa s Vašim lekárom.

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk